1 results

Guidning och automatik

ATU 200 universalsats

AMS Driftssystem
 • Ett guidningssystem för blandade maskinparker
 • Alla noggrannhetsnivåer
 • Minimihastighet på endast 0,5 km/h
 • Mindre jordpackning och färre drag

AutoTrac styrenhet

AMS Driftssystem
 • Guidningssystem med hög precision för blandade maskinparker
 • Snabb signalåtkomst
 • Alla noggrannhetsnivåer
 • Kompatibel med John Deere automatisk redskapsstyrning

Integrerad AutoTrac

AMS Driftssystem
 • Stressfriare körning, färre mistor och överlappningar
 • Kostnaden för insatsmedel minskar med upp till
  8 %–beroende på tillämpning
 • En produktivitetsökning på upp till 14 procent
 • Längre arbetsdagar även vid dålig sikt
 • Mindre jordpackning

Autotrac vändtegsautomatik

AMS Driftssystem
 • Färre mistor och överlappningar på vändtegen
 • Lägre kostnader för gödning, växtskyddsmedel och bränsle
 • Minimerad jordpackning på vändtegen
 • Ökad förarkomfort, stressfriare körning

AutoTrac Vision

AMS Driftssystem
Sprutning tidigt under säsongen i 10 till 15 cm hög majs
Automatisk guidning vid sprutning
Minskade skador på grödan, spruta snabbare i upp till 30 km/h
Täck 20 procent flerhektar varje dag

AutoTrac RowSense radstyrning

AMS Driftssystem
 • Möjliggör automatisk guidning i majs som planterats utan hjälp av guidningssystem
 • Förbättrad skördeeffektivitet även under besvärliga förhållanden
 • Förbättrad avkastningskvalitet

AutoTrac passive redskapsstyrning

AMS Driftssystem
 • Perfekt drag-i-drag noggrannhet på kuperade fält med bogserade redskap
 • Stressfriare körning
 • Enhetlig sådd och grödotillväxt

AutoTrac automatisk redskapsstyrning

AMS Driftssystem
 • Traktor och redskap följer samma spår
 • Perfekt spårpassning
 • Inga skador på grödor, bevattningsrör eller dropptejp
 • Helt raka plogfåror och jämna såbäddar

Traktor/redskapsautomatik

AMS Driftssystem
 • Förenklad användning, t.ex. en knapptryckning, en bal
 • Maximerad kapacitet och högre produktivitet
 • Lugnare arbetsmiljö och stressfriare körning
 • Enhetligare och exaktare arbetsresultat (balpressning, sådd etc.)
 • Lägre bränsleförbrukning

Maskinsynkronisering

AMS Driftssystem
 • Maximerad produktivitet med flygande tömning
 • Prioriterad tömning och stressfriare körning
 • Ökad effektivitet och produktivitet vid arbeten där flera maskiner utför ett antal olika uppgifter samtidigt
 • Underlättar koordinering av två eller flera maskiner på ett fält

Aktiv fyllnadskontroll

AMS Driftssystem
Maximal förarkomfort
Maximal effektivitet
Även mindre erfarna förare skördar med maximal produktivitet
Skörda dag och natt med minimalt spill


Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.