1 results

Guidning och automatik

Guidning och automatik

Aktiv fyllnadskontroll

Teknik för precisionslantbruk
 • Maximal förarkomfort
 • Maximal skördeeffektivitet
 • Även mindre erfarna förare skördar med maximal produktivitet
 • Skörda dag och natt med minimalt spill
Två John Deere 6M-traktorer på ett kalt jordfält. Den ena drar en Monsomen-planteringsmaskin. Den andra drar en Lemken-fröbäddsskördetröska

AutoPath™

Teknik för precisionslantbruk
 • Hanterar automatiskt referenslinjer för olika redskapsbredder genom hela växtodlingsåret, från strip till-bearbetning till skörd.
 • Minskar skador på grödan eftersom maskinerna inte stör såraderna
 • Minskad inställningstid eftersom referenslinjer skapas för stående grödor
 • Exakt skörd av liggsäd även när du inte kan urskilja raderna

AutoTrac

Teknik för precisionslantbruk
 • Stressfriare körning, färre mistor och överlappningar
 • En kostnadsbesparing på upp till 8 procent* för insatsmedel – beroende på tillämpning
 • Ökad produktivitet med upp till 14 procent**
 • Längre arbetsdagar även vid dålig sikt
 • Mindre jordpackning

AutoTrac 300 universalsats

Teknik för precisionslantbruk
 • Premium John Deere-guidning för blandade maskinparker
 • Snabbaste överföring från maskin till maskin, mindre än 30 minuter
 • Minimihastighet på endast 0,5 km/h
 • Vatten- och dammbeständig
 • Snabbare signalåtkomst

AutoTrac RowSense radstyrning

Teknik för precisionslantbruk
 • Möjliggör automatisk guidning i majs som planterats utan hjälp av guidningssystem
 • Förbättrad skördeeffektivitet även under besvärliga förhållanden
 • Förbättrad produktkvalitet
 • Stressfriare körning

AutoTrac Vision

Teknik för precisionslantbruk
 • Automatisk guidning även på fält som såtts utan ett guidningssystem
 • Färre skador på grödan
 • Högre arbetshastigheter, upp till 30 km/h
 • Täck 20 procent fler hektar varje dag

AutoTrac automatisk redskapsstyrning

Teknik för precisionslantbruk
 • Traktor och redskap följer samma spår
 • Perfekt spårpassning
 • Inga skador på gröda, bevattningsrör eller dropptejp
 • Helt raka plogfåror och jämna såbäddar

AutoTrac passiv redskapsstyrning

Teknik för precisionslantbruk
 • Perfekt drag-i-drag noggrannhet under kuperade förhållanden med bogserat redskap
 • Stressfriare körning
 • Enhetlig plantering/sådd och tillväxt
 • Lätt att installera

AutoTrac styrenhet

Teknik för precisionslantbruk
 • Guidning med hög precision för blandade maskinparker
 • Inga hytt- eller rattmodifieringar
 • Kompatibel med John Deere automatisk redskapsstyrning

Autotrac vändtegsautomatik

Teknik för precisionslantbruk
 • Färre mistor och överlappningar på vändtegen
 • Lägre kostnader för gödning, växtskyddsmedel och bränsle
 • Minimerad jordpackning på vändtegen
 • Ökad komfort och stressfriare körning

Datadelning på fältet

Teknik för precisionslantbruk
 • Effektivare utnyttjande av maskinparken
 • Matcha täcknings- och referenslinjer mellan maskiner för enkel inställning och skapande av markområde
 • Dela täckningskartor och maskinpositioner för optimal effektivitet
Traktorn som drar potatisexakthacken på natten tömmer potatisen i en vagn som en annan traktor drar

Machine Sync

Teknik för precisionslantbruk
 • Trådlös uppkoppling mellan maskiner ‒ traktorer, tröskor och självgående exakthackar ‒ i ett eget nätverk. En maskin fungerar som "ledarmaskin" som styr de andra maskinernas hastighet, körriktning och placering.
 • Säkerställer en exakt flygande tömning utan spill
 • Prioriterad tömning av tröskor förbättrar skördeeffektiviteten
 • Minskar risken för sammanstötningar mellan maskiner

Traktor/redskapsautomatik

Teknik för precisionslantbruk
 • Förenklad användnin, t.ex. en knapptryckning, en bal
 • Maximerad kapacitet och högre produktivitet
 • Lugnare arbetsmiljö och stressfriare körning
 • Enhetligare och exaktare resultat (balpressning, sådd, osv)
 • Lägre bränsleförbrukning

Traktorintegrerad automatisk redskapsstyrning

Teknik för precisionslantbruk
 • Kostnadseffektivt alternativ till kemisk ogräsbekämpning i hastigheter upp till 16 km/h
 • Minimal jordpackning på grund av lägre fordonsvikt
 • Användning av automatisk guidning på manuellt sådda fält ger ökad flexibilitet
 • Fullt automatisk styrning och hastighet för maximal produktivitet och förarkomfort

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.