1 results

Guidning och automatik

AutoTrac Universalsats

AMS
 • Färgblind produkt
 • Enkel att installera
 • Färre förarmisstag
 • Högre produktivitet

AutoTrac styrsystem

AMS
 • Fullt integrerad guidning för hela maskinparken
 • Snabb signalåtkomst
 • Alla noggrannhetsnivåer
 • Kompatibel med iGuide och automatisk redskapsstyrning

Integrerad Autotrac

AMS
 • Stressfriare körning
 • Minskad kostnad för insatsmedel med upp till 8%* – beroende på applikation
 • Minskade överlappningar och mistor
 • Upp till 14 procent produktivitetsökning**

Autotrac vision

AMS
 • Sprutning tidigt under säsongen i 10 till 15 cm hög majs
 • Automatisk guidning vid sprutning, även i grödor som planterats utan hjälp av guidningssystem
 • Färre skador på grödan
 • Spruta snabbare i upp till 30 km/h

AutoTrac RowSense radstyrning

AMS
 • Möjliggör automatisk guidning i majs som planterats utan hjälp av guidningssystem
 • Förbättrad skördeeffektivitet
 • Förbättrad produktkvalitet

Automatisk Redskapsstyrning Och iSTEER

AMS
 • Traktor och redskap följer samma spår
 • Perfekta avstånd mellan spår och plantor
 • Inga skador på grödan
 • Inga skador på bevattningsledningar eller dropptejp

iTEC Pro

AMS
 • Automatisk vändning på vändtegen
 • Total redskapsmanöverkontroll
 • Optimerad redskapsfunktion

Traktor redskapsautomatik

AMS
 • Ökad kapacitet
 • Högre produktivitet
 • Betydligt mindre stress för föraren

Aktiv fyllnadskontroll

AMS
 • Maximerar självgående exakthackens förarkomfort
 • Minimerar spill
 • Även mindre erfarna förare uppnår maximal produktivitet
 • Föraren kan fokusera på maskinoptimering

iSteer och iSteer Plow

AMS
 • Automatisk redskapsjustering ökar noggrannheten och gör arbetet mindre tröttsamt för föraren
 • Perfekta såbäddar möjliggör optimala förhållanden för etablering av specialgrödor
 • Högre avkastning och bättre kvalitet
 • Minskad jordpackning

John Deere Maskinsynkronisering

AMS
 • Maximerad produktivitet med flygande tömning
 • Prioriterad avtömning
 • Stressfriare körning
 • Ökad effektivitet och produktivitet med multifunktionsmaskiner

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.