1 results

Guidning och automatik

Guidning och automatik

AutoTrac 300 universalsats

AMS Driftsystem
 • Premium John Deere guidning för blandade maskinparker
 • Snabbaste överföring från maskin till maskin: mindre än 30 minuter
 • Minimihastighet på endast 0,5 km/h
 • Vatten- och dammbeständig
 • Snabbare signalåtkomst

AutoTrac styrenhet

AMS Driftsystem
 • Guidning med hög precision för blandade maskinparker
 • Inga hytt- eller rattmodifieringar
 • Kompatibel med John Deere automatisk redskapsstyrning

AutoTrac

AMS Driftsystem
 • Stressfriare körning, färre mistor och överlappningar
 • En kostnadsbesparing på upp till 8 % för insatsmedel
 • En produktivitetsökning på upp till 14 procent
 • Längre arbetsdagar även vid dålig sikt
 • Mindre jordpackning

Autotrac vändtegsautomatik

AMS Driftsystem
 • Färre mistor och överlappningar på vändtegen
 • Lägre kostnader för gödning, växtskyddsmedel och bränsle
 • Minimerad jordpackning på vändtegen
 • Ökad komfort och stressfriare körning

AutoTrac Vision

AMS Driftsystem
 • Tidig sprutning under säsong, i 10 till 15 cm höga majsplantor
 • Dra nytta av automatisk guidning, även på fält som såtts utan ett guidningssystem
 • Färre skador på grödan, högre arbetshastigheter på upp till 30 km/h
 • Täck 20 % fler hektar varje dag

Traktorintegrerad automatisk redskapsstyrning

AMS Driftsystem
 • Kostnadseffektivt alternativ till kemisk ogräsbekämpning, i hastigheter på upp till 16 km/h
 • Minimal jordpackning tack vare lägre fordonsvikt
 • Flexibel användning av automatisk guidning på fält med manuellt styrd plantering
 • Helautomatisk kontroll av styrning och hastighet för maximal produktivitet och förarkomfort

AutoTrac passiv redskapsstyrning

AMS Driftsystem
 • Perfekt drag-i-drag noggrannhet med bogserade redskap under kuperade förhållanden
 • Stressfriare körning
 • Enhetlig plantering/sådd och tillväxt

AutoTrac automatisk redskapsstyrning

AMS Driftsystem
 • Traktor och redskap följer samma spår
 • Perfekt spårpassning
 • Inga skador på gröda, bevattningsledningar eller dropptejp
 • Helt raka plogfåror och jämna såbäddar

Maskinsynkronisering

AMS Driftsystem
 • Maximerad produktivitet med flygande tömning
 • Prioriterad tömning och stressfriare körning
 • Ökad effektivitet och produktivitet vid arbeten där flera maskiner utför ett antal olika uppgifter samtidigt
 • Underlättar samordning av två eller flera maskiner på samma fält

Datadelning på fältet

AMS Driftsystem
 • Dela kartor och fordonspositioner för optimal effektivitet
 • Minska överdosering med delade täckningskartor
 • Matcha täcknings- och referenslinjer mellan maskiner för enkel inställning

Traktor/redskapsautomatik

AMS Driftsystem
 • Förenklad användning, t.ex. en knapptryckning, en bal
 • Maximerad kapacitet och högre produktivitet
 • Lugnare arbetsmiljö och stressfriare körning
 • Enhetligare och exaktare arbetsresultat (pressning, sådd m.m.)
 • Lägre bränsleförbrukning

Aktiv fyllnadskontroll

AMS Driftsystem
Maximal förarkomfort
Maximal effektivitet
Även mindre erfarna förare skördar med maximal produktivitet
Skörda dag och natt med minimalt spill


AutoTrac RowSense radstyrning

AMS Driftsystem
 • Möjliggör automatisk guidning i majs som planterats utan hjälp av guidningssystem
 • Förbättrad skördeeffektivitet även under besvärliga förhållanden
 • Förbättrad produktkvalitet

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.