Teknik för precisionslantbruk

Operations Center

Upptäck John Deere Operations Center

Med MyJohnDeere.com Operations Center (också kallad Informationscentralen) har du alltid verksamheten i din ficka. Den är lätt att använda, och kopplar upp dig till maskiner, fält och förare.

Positionsmottagarmonitorer

Positionsmottagare och monitorer

Precisionslantbruk börjar här. John Deere precisionsmottagare och monitorer bildar kärnan i en infrastruktur som låter dig dra full fördel av moderna lantbruksmetoder och lägga grunden för en mer framgångsrik verksamhet.

Guidning & automatik

Guidning och maskinautomatik

John Deere erbjuder ett komplett utbud av integrerade guidningssystem, från enkel manuell styrning till helautomatiska system. Vi kan erbjuda lösningar som passar de flesta märken, så att även producenter med en blandad maskinpark kan utnyttja John Deere guidning och maskinautomatik.

Platsspecifikt jordbruk

Platsspecifikt jordbruk

Sensordata i realtid och platsspecifik dokumentation ger dig värdefulla insikter, så att du kan fatta välgrundade beslut och skapa korrekt tilldelning för kommande arbeten. Dessutom får du hjälp att spara den mest värdefullaresursen av alla: din tid. Platsspecifikt jordbruk tillåter dig att styra och budgetera dina kostnader mer exakt, minska gödningsmedel, utsäde och kemiska kostnader.

Det uppkopplade lantbruket

Det uppkopplade lantbruket

John Deere Operations Center är din valfria jordbruksportal för insamling och visning av agronomisk information och maskininformation. Visar dig all nödvändig information med en enda blick, den hjälper dig att snabbt och enkelt ta faktabaserade beslut. Operations Center kopplar upp dig mot dina maskiner och dina fält från en central plats. Du kan också ha ett kontinuerligt informationsutbyte med din John Deere återförsäljare, dina entreprenörer eller andra partners.

Kalkylator besparingar gödselanalys

Kalkylator besparingar gödselanalys

Beräkna dina gödselbesparingar och ökad grödavkastning som John Deere gödselavkänning tillhandahåller.