PRESSMEDDELANDE   MARS 15, 2024

John Deere introducerar en ny 5M-traktor

John Deere en ny 5M-traktor

Lantbrukare får också större valfrihet genom nya PowrQuadTM PLUS och Powr8TM växellådorna, som ökar antalet lösningar för många olika jobb.

Nya växellådor och integrerad AutoTracTM

John Deeres nya 5M-traktorer finns tillgängliga med nya växellådor och AutoTracTM funktioner integrerade i instrumentpanelen. Det gör dem till mångsidiga maskiner på fältet, i djurstallar och på vägen. John Deere 5M-serien har fått en ny toppmodell, 5130M, vilket ökar valfriheten i det övre effektsegmentet med en max. effekt på upp till 135 hk.

Lantbrukare får också större valfrihet genom nya PowrQuadTM PLUS och Powr8TM växellådorna, som ökar antalet lösningar för många olika jobb. Tekniken ger förare tillgång till kontinuerlig dragkraft med mjuka växelbyten inom den valda växelgruppen. En knapp på växelspaken eliminerar också behovet av manuell koppling vid växling mellan växelgrupper. Med EcoShift-funktionen kör 5M med ett lägre motorvarval för lägre bränsleförbrukning, medan den samtidigt levererar tillräckligt med kraft för effektiva transportarbeten i upp till 40 km/h.

Integrationen av AutoTracTM i instrumentpanelen – en funktion som på 6M-traktorerna återfinns på hörnstolpsmonitorn – ger förhöjd precision och effektivitet genom att minimera överlappningar vid arbete på fält och i gräsmarker. Guidningssystemet håller traktorn på rätt kurs vid arbete i raka spår. Det är alltid möjligt att uppgradera till mer avancerade guidningsfunktioner med en G5-universalmonitor.

Med en snäv vändradie på 4,1 meter, är 5M-serien John Deere traktorer särskilt manövrerbara, vilket gör dem särskilt väl anpassade till sådant som gårdsarbete och utfodring av djur där utrymmet är begränsat. Den låga huven och det stora takfönstret ger förare utmärkt sikt, särskilt under frontlastararbeten. Nya 5M-serien är också utrustad med Expert Alerts varningsmeddelanden, en funktion som möjliggör prediktiv analys och tidig upptäckt av eventuella underhållsbehov, vilket i sin tur ytterligare förhöjer driftsäkerheten och minimerar oväntade stillestånd.