PRESSRELEASER   29 januari 2021

John Deere förenklar Operations Center

Mannheim, 29 januari 2021 – John Deere Operations Center är nu lättare att använda tack vare att den förnyats med avseende på utseende, känsla och navigering. Upplevelsen för användaren blir också konsekventare i och med den nya versionen för mobiltelefoner.

Den etablerade MyOperations-appen för smartmobiler och surfplattor har fått det nya namnet Operations Center Mobile och fungerar väl ihop med webbversionen av Operations Center. Båda delarna ger användare ett heltäckande verktyg för lantbruksadministration. En annan förbättring är introduktionen av Work Planner, som är en nyckelfunktion i det nya AutoSetupsystemet som underlättar för lantbrukare under inställningsförfarandet och hjälper förare att snabbare komma igång på fältet.

Lantbrukare använder redan det omtyckta Operations Center för att samla in och på ett säkert sätt lagra data om fält, gröda och maskiner från de uppkopplade maskinerna, för enkel analys och som ett stöd vid beslutsfattande. Lantbruket ändras ständigt, och därmed också kraven som ställs på lantbrukare. Därför har det förbättrade Operations Center utformats för att ge bättre organiserad datahantering och en tydligare bild av verksamheten.

Det hjälper lantbrukare med inställningar, planering, övervakning och dataanalys, så att man kan fatta sunda affärsbeslut med hjälp av följande funktioner:
• Setup använder en JDLink-anslutning och Operations Center för att synkronisera datan från lantbruket och spara tid genom att eliminera potentiella felkällor vid datainmatning.
• Plan använder en Gen 4-monitor med Work Planner-funktionen för ökad effektivitet genom förbättrad precision.
• Monitor, med en JDLink-anslutning och nya tabbar för Home (hem) och Map (karta), hjälper lantbrukare att hålla ett vakande öga på hela driften, för att säkra kvalitet och effektivitet, även när de inte är på plats.
• Den nya Analys-tabben i Operations Center hjälper lantbrukare att omvandla årets resultat till beslut för nästa år.

”Vi vet att dagens lantbrukare alltid är i rörelse, vilket gör appversionen av Operations Center viktigare än någonsin”, säger Peter Koch, John Deeres marknadschef för digital teknik. ”Det är därför som John Deere har förbättrat både webb- och mobilversionerna, för att de ska likna varandra mer och fungera på ett liknande sätt.”

För att få ut det mesta ur John Deere tekniken för precisionslantbruk, menar Peter Koch att lantbrukare behöver följande:
• en Gen 4 CommandCenter-monitor som ger dem exaktare kontroll av maskinfunktionerna från hytten:
• en StarFire positionsmottagare för att säkra exakt lägesbestämning;
• JDLink-telematik, som tjänar som trådlös anslutning mellan maskinerna och dataströmmarna från Gen 4-monitorn till Operations Center.

Genom den nya funktionen Work Planner i Operations Center, kan lantbrukare nu ladda monitorerna med behövlig information i förväg, så att förarna inte längre behöver göra färdigt det här steget när de väl sitter i hytten.

Det förbättrade Operations Center finns nu tillgängligt, och nya kunder kan skapa ett konto online eller ladda ner Operations Center Mobile-appen från Google Play eller Apple App Store. Befintliga användare kommer automatiskt att erhålla alla uppdateringar, både för webb- och mobilversionen av Operations Center. Mer information om nya Operations Center kan fås av John Deere återförsäljare, eller genom att besöka John Deere Operations Center.