LEDNING OCH ADMINISTRATION

Management & Administration

Grunden för framgång. Karriärmöjligheter hos John Deere återförsäljare.

Varje väl fungerande verksamhet behöver ett starkt ledarskap, effektiv styrning och en välfungerande administration. John Deere återförsäljare behöver personer med affärssinne och förmågan att hantera människor på ett sätt som skapar engagerad personal, förstklassiga kundupplevelser och affärstillväxt. Du arbetar med hela återförsäljarens personalstyrka, och ger grundläggande support för den dagliga verksamheten och planeringen. Som chef kan du komma att leda ett arbetslag som spelar en avgörande roll för affärsbesluten idag och i framtiden.

Hitta en John Deere återförsäljare nära dig och se vilka öppningar som finns

Välj och kontakta din återförsäljare

 • Ansvar

  Våra kunder räknar med oss, och varje dag gör vi vårt bästa för att uppfylla deras förväntningar och lotsa dem mot framgång.

  Ansvar
 • Excellens

  En ledning för framtiden som tror att allt låter sig göras – det är vårt vinnande recept.

  Excellens
 • Laganda

  Tillsammans kan vi uppnå så mycket mer!

  Laganda

Typiska jobb inom ledning och administration

Filialchef


Du leder återförsäljarens filial med det övergripande ansvaret för kundupplevelsen, filialens resultat och personalens engagemang.

Ekonomichef


Du styr och har uppsikt över organisationens alla ekonomiska aktiviteter och har tillsyn över den dagliga administrationen.

Marknadschef


Du har hand om alla personalrelaterade frågor inom organisationen – från implementeringen av riktlinjer och efterlevnad av lokala lagar och föreskrifter, till att stödja ledningen och uppmuntra personalens engagemang.

Marknadsföringschef


Du har hand om återförsäljarens varumärkesbild och -medvetenhet, och driver även strategiska insatserför att marknadsföra produkter och tjänster.

Kreditsamordnare


Du samordnar alla finansiella aktiviteter genom ett tätt samarbete med säljarna och John Deere Financial. Att se till att alla kunder får stöd genom en högkvalitativ och tydligt kommunicerad finansieringsprocess är din viktigaste arbetsuppgift.

IT-samordnare


Du samordnar all verksamhet inom teknikrelaterade områden – produkt-/serviceval, konfiguration, support, kommunikation, dataskydd – för att höja andra medarbetares effektivitet.

Service-, försäljnings- eller reservdelsadministratör


Du ansvarar för rutiner som maximerar effektiviteten i respektive avdelning.

Jobben och arbetsbeskrivningarna som publiceras på den här webbplatsen ska förstås som exempel – arbetsbeskrivningarna på de jobb som faktiskt erbjuds av återförsäljare kan variera. Alla samtal beträffande anställningsvillkor hos återförsäljare försiggår enbart mellan sökanden och återförsäljaren, och detsamma gäller all annan kommunikation, t.ex. jobbansökningar och intervjuer.