Två lantbrukare står på ett fält med en exakthack från John Deere bredvid.

JÄTTEKLIV. FÖR ALLAS BÄSTA.

En flygbild över en exakthack från John Deere på ett fält, en person som tar tag i en avokado som hänger från ett träd och en pil som pekar mot Afrika på en illustration av jorden.

Företagets konsekvensrapport 2023

Företagets konsekvensrapport 2023 belyser John Deeres strävan efter att skapa hållbara resultat för kunder, anställda, aktieägare och samhällen runt om i världen. I rapporten beskrivs även våra ekonomiska resultat och våra framsteg mot att uppnå ambitionerna för vårt jättekliv.