holograf väghyvel med WorkSight-aviseringar

Ett smartare sätt att göra affärer

Hållbarhetsrapport för 2020

Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020

2020 lanserade vi Smart Industrial Operating Model (driftsmodell för smart industri) med målsättningen att göra vårt företag mer effektivt, smidigt och konkurrenskraftigt. Genom denna modell frigör vi nytt ekonomiskt värde för våra kunder så att de kan bli mer lönsamma och hållbara. Detta gör vi genom att revolutionera jordbruket och byggandet tack vare snabb introduktion av ny teknik och nya tjänster.

Läs hållbarhetsrapporten på vår amerikanska webbplats>

Hållbarhetsmål

Skapa mer hållbara resultat för våra kunder, medarbetare, återförsäljare, leverantörer, aktieägare och de samhällen där vi verkar.

 • Orange triangel med person som bär bygghjälm och skyddsglasögon

  Arbetssäkerhet

 • Grön och gul ikon med banddriven maskin som har en återvinningstriangel istället för ett däck.

  Produkthållbarhet

 • Ikon med vindturbin med gula vind- och solikoner

  Hållbar energianvändning

 • Grå ikon med vattendroppe med pil och vågor som står för hållbarhet genom återanvändning i större vattenkällor

  Ansvarsfull vattenförbrukning

 • Återvinningslogotyp med tre pilar över en byggnadssymbol

  Ökad återvinning

En kraft för det goda

John Deeres strategi för delaktighet styrs av vår nyskapade verksamhetsmodell och återupplivade högre syfte, och den stärks ytterligare av djärva åtaganden. Och våra medarbetare – själva kärnan i vår verksamhet – ger till En kraft för det goda med målsättningen att påverka där de lever och verkar samt runt om i världen.

Läs om delaktighetsandans kraft på vår amerikanska webbplats>

Miljö

På John Deere är det vår strävan efter ny teknik som infriar löftet att minska miljöpåverkan och samtidigt öka våra kunders effektivitet och produktivitet.

Design för miljön >

Socialt

Mångfaldiga team tar fram bättre idéer och fattar bättre beslut, vilket hjälper oss att bygga mer innovativa produkter och uppfylla vårt nya högre syfte.

Innovativ företagskultur >

blomanimation

Styrning

Integritet, kvalitet, engagemang och innovation är kärnvärdena som styr hur våra medarbetare, intressenter och leverantörer bedriver verksamhet.

Bolagsstyrning >

Bolagspolicyer >