holograf väghyvel med WorkSight-aviseringar

Ett smartare sätt att göra affärer

Jorden ligger i handflatan på en illustrerad hand

Hållbarhetsrapport för 2022

Hållbarhetsrapporten för 2022 innehåller John Deeres åtagande att skapa hållbara resultat för kunder, anställda, återförsäljare, leverantörer, aktieägare och samhällen runt om i världen. Rapporten beskriver också framstegen mot att uppnå våra hållbarhetsmål för 2023, utökar våra ambitioner och undersöker miljömässiga, sociala och styrande prioriteringar.

En kraft för det goda

John Deeres strategi för delaktighet styrs av vår nyskapade verksamhetsmodell och återupplivade högre syfte, och den stärks ytterligare av djärva åtaganden. Och våra medarbetare – själva kärnan i vår verksamhet – ger till En kraft för det goda med målsättningen att påverka där de lever och verkar samt runt om i världen.

Läs om delaktighetsandans kraft på vår amerikanska webbplats>

Miljö

På John Deere är det vår strävan efter ny teknik som infriar löftet att minska miljöpåverkan och samtidigt öka våra kunders effektivitet och produktivitet.

Design för miljön >

Socialt

Mångfaldiga team tar fram bättre idéer och fattar bättre beslut, vilket hjälper oss att bygga mer innovativa produkter och uppfylla vårt nya högre syfte.

Innovativ företagskultur >

blomanimation

Styrning

Integritet, kvalitet, engagemang och innovation är kärnvärdena som styr hur våra medarbetare, intressenter och leverantörer bedriver verksamhet.

Bolagsstyrning >

Bolagspolicyer >