JDLinkTeknik för precisionslantbruk

  • John Deere JDLink telematiksystem
  • Visualisera och jämför maskinens prestandadata över hela din John Deere maskinpark eller över flera John Deere organisationer i Operations Center.

Effektiv översikt över maskindata i realtid

Maskindata i realtid visar maskinens prestanda och möjliggör maskinoptimering. Förutom realtidsdata (t.ex. bränsleförbrukning eller motorbelastning) visas alltid var alla maskinerna i befinner sig.

Felsökningskoder från dina John Deere maskiner möjliggör proaktivt underhåll i realtid, under gång och bidrar till att avsevärt minska kostnaderna för maskinunderhåll.

Machine Analyzer

Maskinanalys

Maskinanalysappen visar registrerad data från dina maskiner.

Agronomisk data från John Deere monitorer

John Deere använder ett Property Data"-format för att synkronisera agronomisk dokumentation med din organisation i Informationscentralen i realtid. Var 30:e sekund skickas ett datapaket till Informationscentralen. Synkronisering möjliggör realtidsspårning i appen Operations Center Mobile av hur arbetet fortskrider. Datasynkronisering i realtid är möjlig tack vare våra Generation 4-monitorer som de är integrerade i John Deere maskinerna och finns tillgängliga som universallösning även för andra märken.