AutoTrac RowSense radstyrningTeknik för precisionslantbruk

  • Möjliggör automatisk guidning i majs som planterats utan hjälp av guidningssystem
  • Förbättrad skördeeffektivitet även under besvärliga förhållanden
  • Förbättrad produktkvalitet
  • Stressfriare körning

Effektivare skörd

I liggande majs, kurvlinjer, eller när du skördar ett fält med ojämna radavstånd där sådd skett utan hjälp av AutoTrac, styr AutoTrac RowSense radstyrning alltid maskinen rätt i raderna och du kan koncentrera dig på andra funktioner. Hastigheten bibehålls, men förarstressen minskar betydligt.

Denna ledande teknik har utvecklats särskilt för AutoTrac-förberedda tröskor och exakthackar. Den kombinerar data som samlas in från radsensorn med GPS-data via StarFire positionsmottagaren och hjälper dig att öka produktiviteten.

John Deere S700 DJI

Nu på S700-serien tröskor

AutoTrac RowSense radstyrning ingår nu i CommandCenter Premium-aktiveringen och kan också användas med Geringhoff skärbord.