AutoTrac automatisk redskapsstyrningTeknik för precisionslantbruk

  • Traktor och redskap följer samma spår
  • Perfekt spårpassning
  • Inga skador på gröda, bevattningsrör eller dropptejp
  • Helt raka plogfåror och jämna såbäddar

Enastående precision

När högsta noggrannhet är ett måste, ser John Deere automatisk redskapsstyrning till att traktor och redskap följer i exakt samma spår, så att skador på grödan minimeras vid efterföljande drag. Man undviker även oavsiktliga skador på bevattningsledningar och -kanaler.

Systemet fungerar ihop med ett brett utbud redskap med sidoförskjutning, dragbom, axel eller styrskiva. StarFire 6000 positionsmottagare monteras på både traktor och redskap, och omvandlar mottagna signaler till precision på fältet. Använd antingen RTK- eller SF3-signaler för raka linjer, kurvlinje- eller cirkelkörning. Funktionen delad signal gör det möjligt för två StarFire positionsmottagare att dela korrektionssignalen, så att båda mottagarna kan dra fördel av den högre noggrannhetsgraden.

Plogstyrning

Plogstyrning

iSteer är ett system som styr plogar med justerbar arbetsbredd i helt raka plogfåror. iSteer möjliggör nu även kurvlinjeplöjning.

* Endast tillgängligt i vissa länder