1910GSkotare

  • Bästa valet för stora lass i tuff terräng
  • Gör jobbet lätt, även i branta sluttningar
  • Nivellerande hytt ger alltid bra arbetsställning
  • Snabb lastning och bra sikt över lastutrymmet

 

Ordning på virket

Sorters

Sorter förenklar sorteringen av sortimenten i skotarens lastutrymme. Dessa skiljestöttor är smidiga att använda. De fällbara skiljestöttorna justeras blixtsnabbt med gripen. Skiljestöttorna står cirka 20 cm höga vertikalt och cirka 10 cm när de är lutande.

De olika timmersortimenten kan markeras i TimberMatic Kartor med olika färger genom att markera dem som favoriter. Detta hjälper föraren att separera sortimenten i lastutrymmet och att bygga upp lasten så att den redan är sorterad. Det påskyndar lossningen avsevärt.