Skördaraggregat H212

Mathieu Degombert, chef för EURL Degombert

Mathieu Degombert, chef för EURL Degombert

"Fördelarna med H212 som jag ser det är att det är ett litet och kompakt aggregat med låg vikt. Det är lätt att manövrera det in och ut mellan träden vid den första och andra gallringen, och man skadar inte de omgivande träden."

Intelligent styrning av skördaraggregat (IHC)

Intelligent styrning av skördaraggregat (IHC) gör förarens arbete enklare och förbättrar kvistningskvaliteten

Föraren behöver inte konstant justera skördaraggregatets inställningar när trädets egenskaper eller förhållanden ändras, eftersom IHC justerar kvistknivarnas kompressionstryck efter behov. IHC-alternativet är tillgängligt med H212 och H423 skördaraggregat.

 • Hög mätnoggrannhet

 • Hög produktion vid gallringar

HeadingIcon

Aggregatets ram, tiltfunktion, matarhjulsarmar och knivarnas konstruktion tillsammans med den universella MTH-enheten gör flerträdshantering enkelt. Den höga ramen ger utmärkt stöd för stambuntar.

 • Utmärkt kvistningskvalitet

 • Minimala kapsprickor

HeadingIcon

Med den höga kapningshastigheten är produktiviteten hög och antalet kapsprickor minimeras.

 • Minskad daglig servicetid

HeadingIcon

Underhållet går snabbt med ett dagligt underhåll via en och samma punkt.

Med den höga kapningshastigheten är produktiviteten hög och antalet kapsprickor minimeras. Underhållet går snabbt med ett dagligt underhåll via en och samma punkt.

 • Hög produktivitet
 • Hög mätnoggrannhet
 • Utmärkt kvistningskvalitet
 • Minimala kapsprickor
 • Hög produktion vid gallringar
 • Minskad daglig servicetid
 • Matarhjulens öppning 440 mm

 

H212-aggregatets ram, tiltfunktion, matarhjulsarmar och knivarnas konstruktion tillsammans med den universella MTH-enheten gör flerträdshantering enkelt. Ramen på H212 är hög och ger utmärkt stöd för bunthantering och det smala greppet gör det enkelt att flytta träden vertikalt även i täta skogar. De långa knivarna hjälper till när aggregatet griper om träd och placeringen av matarhjulen i den nedre delen av ramen centrerar träden och håller dem stadigt på plats.