”Förr behövde man inte någon karta för att avverka och skota timmer”. Nu skulle det kännas ineffektivt utan ett kartprogram.

TimberMatic Maps

När skogsmaskinsentreprenören Riku Naarajärvi hörde talas om programmet TimberMatic Kartor var han redan van vid digitala kartor. Skogsföretagen hade länge använt kartsystem, främst för att definiera avverkningsområden och arbetsinstruktioner, så han hade inga höga förväntningar på det nya programmet.

”Förr behövde man inte någon karta för att avverka och skota timmer”, kommer Naarajärvi ihåg att han tänkte. Men han beslöt sig ändå för att ge de nya programmen en chans.

”Nyfikenheten drev mig till att ta en närmare titt på saken och då förstod jag att det var mer än bara en karta och arbetsinstruktioner. Det handlar om att hantera hela produktionskedjan. De har utvecklats med entreprenörens verkliga behov i åtanke.”

Lätt att använda, vilket ger omedelbara fördelar

Legendariska Lokomo 990 var den första skördaren hos företaget Pekka Naarajärvi, baserat i Längelmäki. Idag består maskingruppen av tre John Deere skotare och en 1270G-skördare som köptes 2021 samt de TimberMatic Kartor- och TimberManager program som följde med.  

Det stod snart klart att kartprogrammet var enkelt att använda och medförde många fördelar för arbetet i vardagen. ”Programmet markerar platsen, trädslag och sortimenten för de avverkade stockarna automatiskt för skotarföraren, vilket gör arbetsplaneringen effektivare. Man behöver inte gissa sig till något längre och det är enkelt att hitta stockarna, både i mörker och snö”, säger Riku Naarajärvi.

“I thought, ‘Why haven’t these been available earlier?’
- Riku Naarajärvi -

Möjligheten att lägga till olika markeringar på kartan, som naturvårdsträd, områden med mjuk terräng och anteckningar om körvägar har också fått positiva kommentarer. Och det faktum att TimberManager gjorde planeringen av objekten ännu mer exakt med körrutter, upplagsplatser och uppskattningar av olika sortiment, övertygade snabbt Riku Naarajärvi om programmets användbarhet. Men det var bara början. 

Avancerade kartskikt gav nya möjligheter 

De avancerade kartskikten, som introducerades för de finska kunderna hösten 2022, bjöd på många nya funktioner för entreprenörer och förare. Avverkningsinstruktioner, 3D-terrängkarta, körbarhetskartor med mjuka marker och branta sluttningar markerade, siktkarta, gallringskarta, trädlängd och karta över lämpliga upplagsplatser.

”De avancerade kartskikten gjorde det möjligt att använda data på ett helt nytt sätt”, säger Riku Naarajärvi, och tillägger: ”Jag tänkte, varför har det här inte funnits tidigare?” 

Det är väldigt enkelt att göra planeringen för ett objekt på förhand. Grundläggande data om området är enkla att kopiera från skogsföretagens kartor och den specifika planeringen för den faktiska avverkningsplatsen görs med hjälp av de detaljerade data som tillhandahålls av de nya kartskikten i TimberManager.

”Körrutter kan till exempel planeras efter 3D-terrängkartan och körbarhetskartan. Kartorna visar terrängens konturer, till exempel stora stenar, branta sluttningar och diken med förvånansvärd exakthet. Verkligheten i skogen kan ibland skilja sig från kartan, så förarens visuella bedömning behövs fortfarande, men kartskikten ger en bra indikation om förhållandena. Kartskiktsfunktionerna används under den inledande planeringen på objektet och i realtid allt eftersom arbetet fortskrider.” Enligt Naarajärvi är det en fördel att man blir bekant med platsen redan under planeringsfasen och sedan lär sig mer i takt med att arbetet fortskrider. 

”Man kan till exempel märka ut ett naturvårdsträd redan när man besöker platsen och går runt i skogen. När man gör en markering på kartan i skogen, visas dessa data direkt för alla som arbetar på samma objekt. Man behöver inte gissa vad det ena eller andra betyder. Det blir också enklare att planera och kontrollera att instruktionerna följs. Det största ansvaret har skiftat från avverkningen till planeringsstadiet.”

Fortlöpande utveckling av Timber-Matic Kartor och TimberManager 

Ett nära samarbete med kunderna säkerställer att programmen blir till största möjliga nytta för kunderna. Riku Naarajärvi uppskattar John Deeres aktiva utvecklingsarbete och viljan att lyssna på kunderna. ”Det har varit jättesmidigt att jobba med John Deere. Den feedback, de önskemål och de idéer som vi har kommit med har ofta genomförts snabbt om de har haft potential. Det känns som att TimberMatic Kartor, Manager och kartskikten har utvecklats för kunden. Jag tvivlar inte på att de kommer att lansera ännu fler funktioner framöver.”  

”Jag kan inte ens tänka mig att avverka utan TimberMatic Kartor och kartskikten. De har utvecklats något helt otroligt. Ju mer information, desto fler fördelar. Det är så det är”, sammanfattar Riku Naarajärvi. 

Läs hela artikeln


TEXT % FOTO: JOHN DEERE