Det krävs passion och ihärdighet för att skapa en ny skogsmaskin

Teamledare Aki Pyykkö

Teamledare Aki Pyykkö

Produktifieringen av en ny skogsmaskinsserie är en flerfasprocess som tar flera år. En tjuvtitt bakom kulisserna på konstruktionsarbetet avslöjar ett team som inspireras av problemlösning, är väldigt intresserade av sitt arbete och inte avskräcks av det faktum att det tar flera år innan de får se resultatet av sitt arbete. 

Arbetet med att skissa fram en ny serie skogsmaskiner påbörjas så snart som den föregående har lanserats. Men det tar lång tid innan maskinerna når avverkningsplatserna. Grunden för utvecklingsarbetet är de ständigt föränderliga kundbehoven. Dessa får John Deere information om från många olika håll, men främst från sina egna kunder och maskinförare. De sistnämnda har konstruktionschefen Timo Laitinen och teamledaren för konstruktionsavdelningen Aki Pyykkö kontakt med personligen. Informationen kan också komma från teamen som har kontakt med kunderna. Det är oundvikligt att kundbehoven i olika delar av världen skiljer sig åt. Vissa trender förekommer dock oavsett marknad. 

”För maskinägaren är produktiviteten fortfarande det viktigaste. Men idag räcker det inte att ha en bra maskin eftersom man numera vet att förarens välbefinnande bidrar till att maskinens produktivitet blir högre”, säger Laitinen.

Trenden med ökad användbarhet och bättre arbetsflöde kommer från många håll och syns på konstruktörernas ritbord. Nordeuropa har en lång tradition av välbefinnande på arbetsplatsen och ergonomi, men även de vältrimmade produktionssystemen i Sydamerika kräver bästa möjliga förhållanden för föraren.

Från konstruktion till testning  och produktion 

På John Deere startar konstruktionen av en ny skogsmaskinsserie då den årliga portföljplanen godkänns. En ny genomgång pågår för närvarande med sikte på decennieskiftet.”Fram till dess är situationen ganska klar”, noterar Laitinen.

Vissa av projekten som har godkänts för planering är kritiska utvecklingsprojekt som kommer att ta helt ny teknik till marknaden. Därför är också produktifieringscykeln längre. ”Det tar tid att konstruera nya funktioner för en maskin, att både utveckla och testa strukturen och styrsystemet”, förklarar Pyykkö.

Det krävs ett sammanhängande teamarbete för att skapa en ny skogsmaskinsserie. Det 23 man starka konstruktionsteamet för skogsmaskiner och drivlinor leds av Timo Laitinen, som håller bollen i rullning och ser till att målen nås. Teamledaren Pyykkö leder projektet för skördarna och ansvarar för det praktiska genomförandet tillsammans med teamet. Utöver maskiningenjörer ingår även ram-, drivline- och elektroingenjörer i teamet samt specialister på områden som hydraulik och automation som krävs för att genomföra alla underprojekten.

Projektets definitionsfas tar mellan ett och två år. Under den här tiden granskas alla nya kundbehov som har uppstått noga. ”Vi identifierar vilka implementeringar som skulle krävas för att uppfylla de olika kundbehoven och vi rangordnar de viktigaste funktionerna. Vi försöker identifiera lösningar som är till verklig nytta för kunden”, säger Laitinen.

Även om konstruktionsfokus ligger på kundbehov, måste man ta hänsyn till hela bilden. Målet för konstruktionen är att hitta den bästa lösningen ur både kund-, produktions- och lönsamhetsynvinkel. En smal marknad kan minska lönsamheten och detsamma gäller om kvalitetsrisken är hög. Nya tekniker introduceras inte på marknaden förrän de har genomgått en omfattande mängd tester och valideringar. I John Deeres produkttestningsprocess ingår minst 2 000 timmar testning av en ny produkt- eller maskinmodell. 

”När man väljer oss är det inte kunden som ska testa den färdiga maskinen”, noterar Laitinen. 

 

"Idag räcker det inte att ha en bra maskin eftersom man numera vet att förarens välbefinnande bidrar till att maskinens produktivitet blir högre."
- Konstruktionschef Timo Laitinen -

 

Engineering Manager Timo Laitinen

Förarna har en nyckelroll 

John Deere skogsmaskiner hamnar i olika miljöer där olika förhållanden påverkar vilka påfrestningar som maskinerna utsätts för och hur de används. Konstruktionen måste ta hänsyn till faktorer som temperatur, hur brant terrängen är, trädslag, deras vikt och olika sorteringar.

Och vem som kör maskinen är ännu viktigare än miljön. Det finns extrema exempel på alla marknader. Vissa förare tar mycket god hand om maskinen och tar till och med av skorna när de går in i hytten. Andra flaggar för underhåll först när maskinen inte startar. ”De största skillnaderna i användningsvanor beror på användarna som har olika bakgrund, utbildning, erfarenhet och preferenser”, noterar Laitinen.

Förarnas utbildningsnivå varierar mycket och på vissa håll går det inte ens att få någon utbildning. Många modeller baseras på personliga preferenser eller inrotade vanor istället för tekniska grunder. ”Ett lass stockar kan jämnas till mot grinden, vilket frestar på grinden, eller jämnas till mot marken, vilket frestar på gripen. Och vi måste ta hänsyn till båda metoderna.”

Motivation av resan och destinationen 

När det tar flera år att få se resultatet av sitt arbete behöver man andra källor till motivation. Vad är det bästa med att konstruera nya skogsmaskiner?

”Jag älskar verkligen jobbet”. Jag gillar att titta på saker ur olika vinklar och studera ritningar eller 3D-modeller. Det är så intressant”, tillstår Pyykkö.

Laitinen räknar upp ett antal motiverande faktorer för både honom själv och medarbe-tarna. För många är huvudmotivationen att få jobba med en högteknologisk produkt och det är inte bara att färdigställa den som är målet. Problemlösningen och allt man får lära sig längs vägen är också en belöning. ”Höjdpunkten är förstås att göra klart produkten och få höra kundernas feedback, men det kan ibland vara flera år efter att arbetet har avslutats. Vid det laget kanske man inte blir lika upphetsad över det, eftersom man redan är upptagen med nya projekt. För mig är den mest givande fasen projektdefinitionsfasen, när man kommer överens om vad som ska tillverkas”, säger Laitinen.

Läs hela artikeln


TEXT: ANNE KASTARINEN, FOTO: JOHN DEERE