John Deere Connected Support TM

Proaktiva åtgärder

Vi kan identifiera potentiella maskinfel innan de orsakar problem.

Fjärrstyrd uppbackning

Omedelbar uppbackning med maskininställningar och felsökning.

Maskinskrivbord

Machine Dashboard informationspanel

 • Övervaka maskinparken baserat på verkliga arbetsförhållanden
 • Prioriterad bild av maskinproblem för proaktiva åtgärder och ökad körtid

Fjärrstyrd monitoråtkomst

Fjärrstyrd monitoråtkomst

 • Återförsäljarens produktexpert ser monitorn i hytten på distans
 • Snabbare uppbackning för maskininställning och -optimering för bästa prestandan

 

Expert Alerts

Expert Alerts varningsmeddelanden

 • Prediktiva maskinservicemeddelanden
 • Upptäck och åtgärda driftsstörningar innan de blir ett verkligt problem
 • Minska tiden för felsökning och reparation med i genomsnitt upp till 20 %
 • Prisbelönt teknik

Service ADVISOR Remote (fjärrstyrning)

Service ADVISOR Remote (fjärrstyrning)

 • Fjärrstyrd maskindiagnostik och exakt dataanalys
 • Den auktoriserade teknikern har med sig alla delar och verktyg som behövs ut till fältet
 • Fjärruppdatering av programvara

Vi håller dig igång

Säkra körtiden och arbeta med maximal maskinprestanda

Proaktiva åtgärder

Fjärrstyrd uppbackning

Vi håller dig igång

John Deere Connected Support <sup>TM</sup>