440RFrontlastare

  • Premium prestanda och bekvämlighet
  • Quik-Park™ tillkopplingssystem med inbyggda parkeringsstöd
  • Mekanisk parallellföring (MSL)
  • Kompatibel med 4052R och 4066R.

Frontlastare för 4R-serien traktorer

440R passar perfekt till 4R-serien traktorer. Quik-Park™ tillkopplingssystemet med inbyggda parkeringsstöd ger allra bästa prestanda och bekvämlighet. Med mekanisk parallellföring (MSL) säkerställs att det tillkopplade redskapet på din 440R frontlastare för kompakttraktorer hålls kvar i den inställda vinkeln under lyftning och sänkning.