• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/ / / Maskinoptimeringsdag

Maskinoptimeringsdag

Återställ din maskin till maximal produktionspotential med hjälp av en maskinoptimeringsdag

Under optimeringsdagen kontrolleras maskinens kondition, inställningar, hydrauliska tryck och prestationsförmåga under realistiska arbetsförhållanden. Därefter ställs maskinen in för optimala prestanda och prodution.

Optimeringen  består av olika alternativ som kunden kan välja. Instruktören kan koncentrera sig på de tekniska aspekterna av maskinen,   på förarens arbetsmetoder - eller både och, helt enligt det utbildningsprogram man kommit överens om och satt ihop tillsammans med kunden. 

 

Optimeringsdagen innehåller alltid tre delar:

 • Allmän inspektion av maskinen.
 • Testkörning.
 • TimberLink-dataanalys och maskinrapport.

 

Välj till bland följande för att vidare trappa upp din maskins prestanda:

 • Uppdatering av TimberMatic-programvara.
 • Granskning och justering av hydraultryck i skördaraggregat och basmaskinens arbetshydraulik.
 • Granskning och justering av hydraultryck i kran, körhydraulik och annat.
 • Optimering av TimberMatic-styrsystem.
 • Granskning och kalibrering av mätsystem.
 • Utbildning i arbetsmetodik för förare.
 • Utbildning i TimberMatic-styrsystem.


Maskinrapporten och dataanalysen från TimberLink är huvudpunkterna under maskinoptimeringsdagen. TimberLink ger en tydlig bild av maskinens skick och produktivitet, såväl som av förändringar över en längre period. Tillsammans med maskinrapporten är TimberLink ett utmärkt verktyg för kontinuerlig uppföljning av maskinens kondition och produktivitet. 

 

Maskinrapport
Maskinrapporten kan sammanställas i skogen eller på kontoret. Den skapas separat för varje förare, även om rapporten huvudsakligen handlar om skördarens skick och produktivitet. Utifrån rapporten ges föraren tips om arbetsmetoder och hur bränsleförbrukningen kan optimeras.

 

I rapporten belyses eventuella skillnader från tidigare resultat och även jämfört med referensmasksiner under motsvarande förhållanden. Rapporten underlättar också optimeringen av maskinen och upprätthållandet av en konsekvent hög produktivitet.