• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/
/ / Informationscentralen

Informationscentralen

Funktioner

 • Dokumentation och precisionslantbruk på det enkla sättet: lagra, se och organisera all information från fältet
 • Uprätta inställningsfiler inför odlingssäsongen
 • Hantera fältgränser
 • Administrera referenslinjer eller skapa tilldelningsfiler
Visa alla funktioner

MyJohnDeere.com

  John Deere Informationscentralen

  Översikt

  John Deere Informationscentral i MyJohnDeere.com erbjuder många värdefulla funktioner som gör arbetet på fältet produktivare och hjälper dig att maximera avkastningen. Här kan du lagra, kontrollera och analysera insamlad data för enkel planering, och vid behov referera till äldre data - och allt detta från kontorsdatorn eller surfplattan.

  Ritverktyg

  Med det nya ritverktyget ritar du enkelt in nya fältgränser direkt på kartan. Detta är till stor hjälp för förare som är ute på ett fält för första gången. Väl ute på fältet kan exakta gränser lätt spelas in via guidningssystemet.

  Ritverktyg

  Skapa tilldelningsfiler

  “Skapa tilldelningsfiler” är ett nytt verktyg för att enkelt upprätta hanteringszoner och bestämma rätt tilldelning av insatsmedel. Det ger ökad avkastning, en enhetligare kvalitet på grödan och lägre kostnader för insatsmedel. Det är ett verktyg där du enkelt skapar zoner och mängdtilldelning för sådd och olika tillämpningar.

  Skapa tilldelningskartor

  Fältanalys

  Med Fältanalys jämför du olika växtodlingsdata, sida vid sida, för faktabaserade beslut. En tidslinje visar dig vad som händer, var och när. Rapporter kan enkelt skrivas ut och delas. Data som samlas via monitorerna används för enkel planering, och du kan alltid hänvisa tillbaka till den i efterhand.

  Fältanalys

  Automatisk överblick

  Du ser inte bara maskinens nuvarande läge, utan kan också se hur maskinerna rör sig, och till och med överblicka rörelsemönstret bakåt i tiden. Senaste fältdokumentation visas med färgkodning. Du kan enkelt se om alla fält har bearbetats och är korrekt dokumenterade. En integrerad nederbördsradar visar väderutvecklingen.

  Informationscentralen

  Inställningshanteraren

  Skapa nya inställningsfiler för din monitor när det passar dig., Med ett enkelt klick skickar du filerna till din maskin. Det sparar tid på fältet och hjälper till att lösa eventuella problem när olika förare anger olika saker på olika monitorer. Du ser inte bara maskinens nuvarande läge, utan kan också se hur maskinerna rör sig, och till och med överblicka rörelsemönstret bakåt i tiden. Senaste fältdokumentation visas med färgkodning. Du kan enkelt se om alla fält har bearbetats och är korrekt dokumenterade.

  Informationsutbyte

  Dela specifika data med din rådgivare, maskinstation eller kund. Endast du kan besluta vilka data du vill dela, vem du vill dela dem med och behörighetsgrad.

  Informationsutbyte

  Enkel överföring

  Du flyttar enkelt dina inställnings- och tilldelningsfiler från kontorsdatorn till uppkopplade maskiner.

  Funktioner

  .features
  .attachments

  Connected Systems

  Välj den partner som bäst hjälper dig att samla in, hantera och använda data.

  Stimulera din verksamhet genom att låta renommerade företag koppla upp sig till dina data I Informationscentralen.

  Lantbruksarbete kräver data från måanga olika källor. I samarbete med andra företag har vi skapat ett gränssnitt för MyJohnDeere Informationscentral som erbjuder riktade lösningar och smidig funktion vid uppkoppling till maskiner, förare och fältdata. Kontrollera avsnitten nedan och se hur olika partnerskap kan visa sig värdefulla även för din verksamhet.

  Programvara och datautbyte

  Hantera din maskinpark från en plats och samla dina maskin- och fältdata i ett lantbruksprogram, för smidig hantering av din verksamhet.

  Programvara och datautbyte

  Tyskbaserade FarmFacts (tidigare "Land Data-Eurosoft") är en del av BayWa AG. De har genomfört full uppkoppling med sin "AgrarOffice" programvara och alla gemensamma John Deere GreenStar-monitorer. Man har dessutom genomfört sömlös dataöverföring mellan Informationscentralen på MyJohnDeere.com och deras programvarusystem. Programmet kan visa näringskartor som kommer från en självgående exakthack eller gödseltunna utrustad med en John Deere NIR-sensor. Det möjliggör lättillgänglig åtkomst och utnyttjande av värdefulla data. http://www.eurosoft.de/

  Programvara och datautbyte

  SMAG (Smart Agriculture) är baserat i Frankrike. De har genomfört full uppkoppling mellan sina "Agreo" och "Atland" programvaror och alla aktuella John Deere GreenStar-monitorer. Man har dessutom genomfört sömlös dataöverföring mellan Informationscentralen på MyJohnDeere.com och deras programvarusystem. Det möjliggör lättillgänglig åtkomst och utnyttjande av värdefulla data. www.smag-group.com/en

  Programvara och datautbyte

  Farmplan Computer Systems är baserat i Storbritannien. De har genomfört full uppkoppling mellan sin "GateKeeper” programvara och alla aktuella John Deere GreenStar-monitorer. Arbete är på gång med att genomföra sömlös dataöverföring mellan GateKeeper och Informationscentralen på MyJohnDeere.com. Arbetet förväntas bli klart i början av 2016. Det kommer att möjliggöra lättillgänglig åtkomst och utnyttjande av värdefulla data. http://farmplan.co.uk/software/crop-management/gatekeeper.aspx

  Programvara och datautbyte

  Micro Account är baserat i Bulgarien. De har genomfört full uppkoppling mellan sin "Agro Office” programvara och alla aktuella John Deere GreenStar-monitorer. Man har dessutom genomfört sömlös dataöverföring mellan Informationscentralen på MyJohnDeere.com och deras programvarusystem. Det möjliggör lättillgänglig åtkomst och utnyttjande av värdefulla data. http://agro-office.com/

  Programvara och datautbyte

  SEGES är baserat i Danmark. De har genomfört ett gränssnitt mellan sin "Mark Online" programvara och alla aktuella John Deere GreenStar-monitorer. Programmet kan visa näringskartor som kommer från en självgående exakthack eller gödseltunna utrustad med en John Deere NIR-sensor. Det möjliggör lättillgänglig åtkomst och utnyttjande av värdefulla data. https://www.seges.dk

  Programvara och datautbyte

  Technofarming är baserat i Italien. De har genomfört ett (offline) gränssnitt mellan sin “Farm Office” programvara och alla aktuella John Deere GreenStar-monitorer. Data överförs via ett USB-minne mellan traktormonitorn och datorns programvara. Det tillåter full dataöverföring mellan de båda systemen. http://www.technofarming.com/

  Programvara och datautbyte

  Agromatics är baserat i Norge. De har genomfört ett (offline) gränssnitt mellan sin "Skifteplan" programvara och aktuella John Deere GreenStar-monitorer. Data överförs via ett USB-minne mellan traktormonitorn och datorns programvara. Det tillåter full dataöverföring mellan de båda systemen. http://www.agromatic.no/skifteplan.html


  Programvara och datautbyte

  Som stolt medlem av AEF, ger vi full uppbackning till ISOBUS-standarden. Vi strävar efter bästa kompatibilitet för våra maskiner och monitorer med ISOBUS-redskap från andra tillverkare. Kraftfulla egenskaper som John Deere "fjärrstyrd monitoråtkomst", som gör det möjligt att koppla upp sig till redskapets virtuella terminal från en GreenStar-monitor live på din dator, är ytterligare fördelar som är resultatet av en perfekt ISO-uppkoppling.

  Gödselhantering

  Företag som erbjuder verktyg för orienterad, exakt tilldelning av organiskt gödningsmedel och mineralgödsel. Planera, utför och dokumentera din gödselhantering – samtidigt som du uppfyller gällande lagstiftning.

  Företagsbeskrivning

  Näringshantering

  Inom "uppkopplad gödselhantering", baserad på olika faktorer som fälthistorik, jordens beståndsdelar, växtslag eller avkastning, använder FarmFacts (tidigare "Land Data-Eurosoft") avancerad algoritm som kan användas för att skapa en gödningsplan för hela odlingssäsongen, där man rekommenderar mängden gödning och delbehandlingar. Beroende på insamlad data, kommer denna återkoppling också att ge fältspecifika tilldelningskartor. http://www.eurosoft.de/

  Näringshantering

  Inom "uppkopplad gödselhantering", för att kunna erbjuda exakta, flexibla och aktuella råd, uttyder VISTA realtids satellitkartor, för att sedan kunna fastställa t.ex. aktuell växtstatus på sådd eller avkastningspotentialen på specifika fält. Med denna information kan gödselplanen uppdateras efterhand för exempellös, kvalitativ information. http://www.vista-geo.de/

  Näringshantering

  Eftersom det inte är lätt att ställa in gödselspridare med hög specifikationsnivå – i synnerhet med oerfarna och ofta flera olika förare – har Sulky tagit fram en lösning där optimala inställningar överförs trådlöst till maskinen och maskinen ställer in sig själv. Det krävs endast mycket lite information från användaren (modell, tallrikstyp och gödsel) via en hemsida eller smartmobil-app, och resten sker automatiskt. Inställningsfilen skickas automatiskt till Informationscentralen på MyJohnDeere.com och därifrån till 2630-monitorn I traktorn.http://www.sulky-burel.com/

  Näringshantering

  Eftersom det inte är lätt att ställa in gödselspridare med hög specifikationsnivå – i synnerhet med oerfarna och ofta flera olika förare – har Rauch tagit fram en lösning där optimala inställningar överförs trådlöst till maskinen och maskinen ställer in sig själv. Det krävs endast mycket lite information från användaren (modell, tallrikstyp och gödsel) via en hemsida eller smartmobil-app och resten sker automatiskt. Inställningsfilen skickas automatiskt till Informationscentralen på MyJohnDeere.com och därifrån till 2630-monitorn I traktorn. http://www.rauch.de/

  Näringshantering

  Samson är en av våra partners för gödselspridning, som har en integrerad lösning med John Deere gödselhantering på deras utrustning. John Deere HarvestLab NIR-sensor med gödselkalibrering (svin- och köttgödsel och biogas) monteras på gödseltunnan och mäter grödans beståndsdelar (total mängd kväve, ammoniak, fosfor, kalium, torrsubstans) under sprutningen för exakt mängdreglering (t.ex. "kg N per hektar”) i realtid. Med John Deere 6R, 7R eller 8R traktorer kan mängdreglering utföras med traktor/redskapsautomatik (hastighetsanpassning) och tillåta flödesjustering t.ex. under kuperade förhållanden och hög motorbelastning när rätt traktorhastighet inte kan uppnås. GreenStar 2630-monitorn har tilldelningskartor för upp till fyra olika värden och denna information kan överföras trådlöst till Informationscentralen på MyJohnDeere.com. http://www.samson-agro.com/

  Näringshantering

  Vervaet är en av våra partners som har en integrerad lösning med John Deere gödselhantering på deras "Hydro Trike" självgående spridare av flytande gödning. John Deere HarvestLab NIR-sensor med gödselkalibrering (svin- och köttgödsel och biogas) monteras på gödseltunnan och mäter grödans beståndsdelar (total mängd kväve, ammoniak, fosfor, kalium, torrsubstans) under sprutningen för exakt mängdreglering (t.ex. "kg N per hektar”) i realtid. Mängdregleringen kontrolleras med en manuell hastighetsregulator eller flödekontroll på Trike-spridaren. GreenStar 2630-monitorn har tilldelningskartor för upp till fyra olika värden och denna information kan överföras trådlöst till Informationscentralen på MyJohnDeere.com. http://www.vervaet.nl/nl

  Näringshantering

  Fliegl är en av våra partners för gödselspridning som har en integrerad lösning med John Deere gödselhantering på deras utrustning. John Deere HarvestLab NIR-sensor med gödselkalibrering (svin- och köttgödsel och biogas) monteras på gödseltunnan och mäter grödans beståndsdelar (total mängd kväve, ammoniak, fosfor, kalium, torrsubstans) under sprutningen för exakt mängdreglering (t.ex. "kg N per hektar") i realtid. Med John Deere 6R, 7R eller 8R traktorer kan mängdreglering utföras med traktor/redskapsautomatik (hastighetsanpassning) och tillåta flödesjustering, t.ex. under kuperade förhållanden, och hög motorbelastning när rätt traktorhastighet inte kan uppnås. GreenStar 2630-monitorn har tilldelningskartor för upp till fyra olika värden och denna information kan överföras trådlöst till Informationscentralen på MyJohnDeere.com. http://fliegl.com/

  Näringshantering

  Pichon är en av våra partners för gödselspridning som har en integrerad lösning med John Deere gödselhantering på deras utrustning. John Deere HarvestLab NIR-sensor med gödselkalibrering (svin- och köttgödsel och biogas) monteras på gödseltunnan och mäter grödans beståndsdelar (total mängd kväve, ammoniak, fosfor, kalium, torrsubstans) under sprutningen för exakt mängdreglering (t.ex. "kg N per hektar") i realtid. Med John Deere 6R, 7R eller 8R traktorer kan mängdreglering utföras med traktor/redskapsautomatik (hastighetsanpassning) och tillåta flödesjustering, t.ex. under kuperade förhållanden, och hög motorbelastning när rätt traktorhastighet inte kan uppnås. GreenStar 2630-monitorn har tilldelningskartor för upp till fyra olika värden och denna information kan överföras trådlöst till Informationscentralen på MyJohnDeere.com. www.pichon.com/

  Näringshantering

  Joskin är en av våra partners för gödselspridning som har en integrerad lösning med John Deere gödselhantering på deras utrustning. John Deere HarvestLab NIR-sensor med gödselkalibrering (svin- och köttgödsel och biogas) monteras på gödseltunnan och mäter grödans beståndsdelar (total mängd kväve, ammoniak, fosfor, kalium, torrsubstans) under sprutningen för exakt mängdreglering (t.ex. "kg N per hektar") i realtid. Med John Deere 6R, 7R eller 8R traktorer kan mängdreglering utföras med traktor/redskapsautomatik (hastighetsanpassning) och tillåta flödesjustering, t.ex. under kuperade förhållanden, och hög motorbelastning när rätt traktorhastighet inte kan uppnås. GreenStar 2630-monitorn har tilldelningskartor för upp till fyra olika värden och denna information kan överföras trådlöst till Informationscentralen på MyJohnDeere.com. www.joskin.com/

  För utvecklare

  Besök vår portal för utvecklare, https://developer.deere.com för ytterligare information hur man ansluter till våra gränssnitt och blir en del av nätverket.