• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/ / / Filter

Filter

Filter från John Deere Filtren från John Deere kompletterar vårt sortiment med servicevätskor. De är beprövade och skyddar dina maskiner mot skadliga partiklar som kan invadera systemet och gör att maskinerna håller längre.

Vi konstruerar våra filter av material av hög kvalitet som kan fånga upp partiklar som är så små som en femtedel av diametern på en människas hårstrå! Du kommer garanterat att märka att serviceintervallen blir längre och att det totala skyddet blir bättre.

Oljefilter

Oljefilter från John DeereOljefilter
Oljefiltren från John Deere är specilalistkonstruerade och kan fånga upp små partiklar som smuts och andra föroreningar innan de kommer in i motorn. Förorenad olja sänker hastigheten, ger lägre produktivitet och kortare serviceintervall. Därför testas filtren från John Deere så att de garanterat fångar upp fler partiklar än filter av lägre kvalitet.

När du ska välja oljefilter kom ihåg följande:
 • Om filtret inte har tillräckligt hög kapacitet att hålla kvar smuts börjar förorenad olja tränga förbi filtret innan det är dags att byta filter enligt de angivna intervallen.
 • När oljan tränger förbi filtret kommer skräp in i motorn och orsakar onödigt slitage.

Fördelar:
 • Jämna veck med jämn fördelning ger jämn filtrering och förhindrar genomträngning.
 • Spiralformat rörcentrum ger ökad styrka och förhindrar filterkollaps och att oönskade partiklar tränger in i systemet.
 • Gummipackningar ger en bättre tätningseffekt än de plastpackningar man hittar hos andra tillverkare.

Bränslefilter

Bränslefilter från John DeereBränslefilter
När det gäller bränsle är vatten fiende nummer ett. Därför fångar bränslefiltren från John Deere inte bara upp vattnet, de stöter också bort vattnet. Våra filter är belagda med ett material som stänger vattnet ute. Det motverkar rost och bakterietillväxt som kan skada bränslet och leda till sämre bränsleekonomi.

Fördelar:
 • Tät veckning med jämn fördelning ger hög kapacitet att fånga upp vatten och damm innan bränslet tar skada.
 • Vattenavstötande beläggning hindrar att vattnet sugs in till bränslet, så som kan hända med filter utan vattenavstötande yta.
 • Utmärkt tätning mellan filtret och filterhuset säkerställer att ofiltrerat, smutsigt bränsle inte når motorn.

Luftfilter

Luftfilter från John DeereLuftfilter
Luftfiltren från John Deere ingår även de i sortimentet med högkvalitativa produkter som hindrar att föroreningar kommer in i motorn. De minskar slitaget på motorn genom att avlägsna damm, smuts och föroreningar från insugsluften. De fångar mycket effektivt upp oönskade partiklar.

Fördelar:
 • Jämn veckning och mer material i filtret ger hög kapacitet och längre serviceintervall.
 • Med ett korrekt luftflöde hämmas flödet minimalt och fler föroreningar fångas upp än i luftfilter från andra ledande tillverkare.
 • En effektiv tätning hindrar föroreningarna från att slinka förbi filtret.

Hydraulfilter

Hydraulfilter från John DeereHydraulfilter
Våra hydraulfilter är specialanpassade för hydraulsystemen i John Deere-maskinerna. De skyddar komponenterna från slitage och ojämnt hydraulflöde. De fångar upp föroreningarna och hindrar slam och syra från att skada maskinen.

Fördelar:
 • Jämn veckning ger högre kapacitet att fånga upp föroreningar och ger längre serviceintervall.
 • Extra smältlimsförstärkningar stärker filtermaterialet och garanterar en jämn veckning.

DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV