• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ Vårt företag

Vårt företag

Vårt arv omfattar nästan 175 års kvalitetsprodukter, innovativa lösningar och vunna erkännanden. John Deeres arv lever i varje anställd- det är ett engagemang som särskiljer oss på marknaden och driver oss mot ännu bättre prestationsnivåer.

Hängivenhet för dem med rötterna i jord och skog

Under de senaste 175 åren har det skett många förändringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna hos John Deere. Med förändring följer alltid möjligheter. Hos Deere har vi alltid varit beredda och villiga att dra nytta av dem. Den springande punkten är dock att John Deere fortfarande engagerar sig starkt i dem som har sina rötter i jorden – jordbrukare och skogsbrukare, jordägare, byggare. Deere har dessutom aldrig växt ifrån eller glömt grundarnas ursprungliga kärnvärderingar: integritet, kvalitet, engagemang och innovation. Värderingarna ligger till grund för hur vi arbetar, den kvalitet vi erbjuder och den enastående behandling du får som kund, investerare, anställd.

Ta reda på mer om John Deere.

Karriärmöjligheter - ta dig dit du vill

Om du tycker om att arbeta och har ett kreativt sinne kan du släppa lös dina resurser hos en arbetsgivare som kan erbjuda allt du behöver för att lyckas. Hos John Deere kan du skapa och åtnjuta en meningsfull karriär med frihet att utforska nya projekt, stöd för att tänka utanför ramarna och hjälp i form av avancerade verktyg och teknik, vilket är så viktigt för innovation och prestationer. Tack vare våra goda möjligheter till utbildning och utveckling kan du föra karriären framåt i takt med dina ambitioner, kunskaper och din kompetens.


Vår kultur är inbegripande och dynamisk. Vi uppmuntrar aktivt synpunkter från anställda som hjälp för att förbättra policyer och rutiner och på så sätt upprätthålla vår starka ledarskapsställning. Hos John Deere tar vi mångfalden mycket längre genom att inkludera skilda idéer, kunskapsområden, perspektiv och utföranden.


Varför ska man arbeta hos John Deere? Varför ska man arbeta någon annanstans?


Ta reda på mer om att arbeta hos John Deere.

En historia fylld av kvalitet och innovation

År 1837 hade John Deere, smed och uppfinnare, inte mycket mer än en smedja, ett stycke kasserat polerat stål och en idé som skulle hjälpa jordbrukare att för alltid förändra jordbrukets betingelser.

Ta reda på mer om de ögonblick som gjorde John Deere till det företag vi har idag.

Köpa aktier i John Deere - information för investerare

Under kommande årtionden kommer våra kunder över hela världen att ställas inför stora utmaningar och möjligheter. I takt med att världens befolkning växer, växer även behovet av livsmedel och fibrer. Dessutom leder ökande välstånd i utvecklingsländer till ökad urbanisering, mer infrastruktur samt förbättrade alternativ för bostäder och livsmedel. John Deere har en unik ställning som möjliggör att vi kan hjälpa kunderna att klara utmaningarna. Genom att tillhandahålla förstklassiga utrustningslösningar stödjer vi högre livskvalitet över hela världen samt hjälper kunderna att uppnå framgång.


Möjligheterna för vårt företag har aldrig varit bättre. Det finns inga bättre skäl än de här att köpa aktier i John Deere.

Besök webbplatsen Relationer till investerare för mer information.
Studera den aktuella John Deere verksamhetsberättelsen i PDF-format.

Vår historik

Idag är Deere & Company ett av världens mest beundrade företag. År 1837 hade John Deere, smed och uppfinnare, dock inte mycket mer än en smedja, en kasserad stålsåg och en idé som skulle hjälpa jordbrukare att för alltid förändra jordbrukets betingelser.

Läs mer om John Deere historiken