• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / Mediakontakter

Mediakontakter

Mediakontakter på John Deere svarar endast på frågor från nyhetsmedia. Om du inte arbetar inom nyhetsmedia, finns det många användbara länkar här på hemsidan. Här är några som kommit till nytta för andra.


Företagsinformation & Produktsupport


Samhällsengagemang


Folk inom nyhetsmedia kan skicka e-post till kontaktpersonerna nedan. Var vänlig skicka din fråga till den bäst lämpade kontakten för snabbaste svar.

Industriella, finansiella och allmänna nyhetsmedia

Ken Golden
Ansvarig, Global Public Reputation Strategy
Deere & Company

Trade Media (Fackpress) Lantbruk & Turf

Australien och Nya Zealand
Brian Torrey

Marketing Communications Manager
Wordldwide Agriculture & Turf Equipment

Europa, Nordafrika & Mellanöstern
Ralf Lenge
Ansvarig, Public Relations
Worldwide Agriculture & Turf Equipment

Nordamerika
Barry Nelson
Ansvarig, Media Relations
Worldwide Agriculture & Turf Equipment

Trade Media (Fackpress) Construction & Forestry

Audrey Hecht
Ansvarig, Marketing Communication, Events & Promotions
Worldwide Construction & Forestry Equipment

Trade Media (Fackpress) Power Systems

Tom Withers
Ansvarig, Marketing Communications
John Deere Power Systems

Trade Media (Fackpress) Finansiella tjänster

Angela Gallagher
Ansvarig, Communications
John Deere Financial Services

Mediakontakter i specifika länder

Australien och Nya Zealand
Brian Torrey
Marketing Communications Manager
Worldwide Agriculture & Turf Equipment

Kina
Nina Wang
Director, Corporate Affairs
John Deere - China

Tyskland
Ralf Lenge
Manager, Public Relations
Worldwide Agriculture & Turf Equipment

Indien
Sidharth Mande
Public Affairs
John Deere - India

Ryssland
Maria Maleyeva
Manager, Public Relations
John Deere - Russia

Sydamerika
Alfredo Miguel Neto
Director, Corporate Affairs
John Deere - South America

Övriga länder
Ken Golden
Director, Global Public Reputation Strategy
Deere & Company