• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / / Arbetsplatssäkerhet

Arbetsplatssäkerhet

John Deere engagerar sig i en säker arbetsplats. Engagemanget har resulterat i att John Deere ofta betraktas som ledande inom det här området. Vårt engagemang sträcker sig dock längre än till själva arbetsplatsen. Vi fokuserar på alla anställdas hälsa och välfärd … på och utanför arbetet. Det beror på att våra anställdas allmänna hälsa kan påverka prestationer, såväl som kollegornas prestationer. Deere gör insatser för att öka välbefinnandet hos alla anställda genom hälsoundersökningar, utbildning och support.

Arbetsmiljö

Säkerhet är allas ansvar. En del av allas jobb hos John Deere. Skillnaden hos Deere är att vi fortlöpande arbetar för att minska riskerna genom att koncentrera oss på eventuella risker innan någon skadas.

Nyckeln till framgången för Deere är våra grupper för kontinuerliga säkerhetsförbättringar. Fler än 250 grupper bara i USA, fler än 1 000 över hela världen. I varje John Deere fabrik arbetar gruppmedlemmar – personalavdelning, ledning, tekniker, ingenjörer – tillsammans för att upprätta kvartalsmål, hantera riskbedömningar, utveckla rekommendationer och göra uppföljningar för att genomföra godkända ändringar. Hundratals säkerhetsprojekt tacklas varje år och resultaten sprids över hela företaget.

Varje John Deere anläggning har säkerhetsmål. Det är ett oavvisligt krav från ledningen. Det räcker emellertid inte att bara ha mål. Varje anställd måste också engagera sig i säkerhetsmålen. Särskilda säkerhetsmätetal rapporteras dessutom en gång i månaden.

Resultaten? Stora förändringar på fabriksgolven, mer ergonomiska arbetsstationer, till och med förbättrad utbildning och säkerhetsmeddelanden har minskat skadefrekvens och allvarlighetsgrad. Faktum är att John Deere anläggningarna fortsätter vara bland de säkraste i världen.

Hälsa och välbefinnande

Program för hälsa och välbefinnande viktiga hos John Deere. Riskbedömningar och coachning hjälper de anställda att bibehålla, förbättra och hantera personlig hälsa och behoven i arbetet/på fritiden.

Hos många John Deere enheter arbetar yrkespersoner inom arbetshälsa och industrihygien för att utvärdera potentiell exponering för farliga material, hantera anställdas skador och sjukdomar och skydda den medicinska informationens sekretess.

Deere har även upprättat rutiner för hantering av extraordinära hälsorisker, till exempel pandemier. Fabriker och andra Deere anläggningar har dessutom lokala handlingsplaner.

All detta sker globalt. Vi har upprättat hälsoprogram som behandlar specifika och varierande frågor och infrastrukturer från land till land, kultur till kultur.

Hur vi ligger till

I jämförelse med andra utrustningstillverkare leder John Deere vägen inom arbetsplatssäkerhet. Förvånande nog har vi skadefrekvenser som ligger under vad som är vanligt även i sektorer utan tillverkning.

 

John Deere – säkerhetsdiagram

Utmärkelser

John Deere anläggningar får regelbundet säkerhetsutmärkelser och andra erkännanden.

År 2010 fick John Deere enheter i USA exempelvis ta emot 43 Occupational Excellence Achievement Awards från U.S. National Safety Council.

Occupational Excellence Achievement Award ger erkännanden till enheter som rapporterar skade- och sjukdomsfrekvenser som är mindre än halva genomsnittet för organisationer inom standardkoden för industriklassificering (liknande branscher) och där inga dödsolyckor har inträffat under året. Frekvensen beräknas av U.S. Bureau of Labor Statistics och baseras på säkerhetsförhållanden år 2009.

National Safety Council är en ideell samhällsserviceorganisation. John Deere har varit medlem i NSC under fler än 80 år och har tagit emot fler än 1 100 säkerhetsutmärkelser sedan Safety Council startade sitt utmärkelseprogram.