• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / / Världssvält

Världssvält

Vårt mål: hjälpa till att få slut på världssvälten. Därför stödjer John Deere Foundation jordbruksutveckling för hållbar livsmedelsförsörjning och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer. År 2005 tillförde stiftelsen Solutions for World Hunger som ett fokusområde. År 2008 började vi samarbeta med Opportunity International, som tillhandahåller tillgång till finansiella tjänster för småbrukare och småföretag i Afrika. Vill du veta mer? Ta en titt på flikarna nedan.

KickStart

Många jordbrukare i Kenya, Tanzania, Mali, och Burkina Faso lever i fattigdom och kämpar för att odla på mycket små jordlotter. KickStart ger dem hopp.

Programmet utvecklar och säljer utrustning till låg kostnad, i huvudsak bevattningspumpar, till de här husbehovsjordbrukarna. Den här lilla investeringen betyder ofta skillnaden mellan att knappt odla nog för att mätta en familj och att odla tillräckligt för att driva ett lönsamt, kommersiellt jordbruk. År 2010 hade KickStart hjälpt fler än 100 000 familjer (cirka 500 000 personer) att starta lönsamma, kommersiella jordbruksföretag. Idag kan de här familjerna glädja sig åt ekonomisk stabilitet. De kan även tillhandahålla hållbara, mycket näringsrika livsmedelsleveranser till människor i närheten.

År 2005 och på nytt år 2008 gav John Deere Foundation treåriga bidrag om 3 miljoner $ till KickStart. Med stöd från Deere kan KickStart få ut pumpar till jordbrukare till ett pris som de har råd att betala.

World Food Prize

John Deere Foundation lämnar årligen stöd till World Food Prize. Den här internationella utmärkelsen lämnas till dem vars arbete på ett betydande sätt har förbättrat livsmedlens kvalitet, kvantitet eller tillgänglighet. Organisationen World Food Prize är en prominent internationell ledare som främjar forskning och samarbete för att eliminera svält och förbättra mänsklig utveckling.

I syfte att höja medvetenheten om utmärkelsen har organisationen även två nyckelprogram för studerande:

Global Youth Institute
Global Youth Institute är en tredagarskonferens som syftar till att hjälpa läroverksstuderande att lära sig om och inse problemen med världssvälten. Studerande som väljs ut av institutet måste utföra forskning och skriva en uppsats.

Borlaug-Ruan-stipendier
Inom ramarna för Borlaug-Ruans program International Internship skickas begåvade studerande till centra för jordbruksforskning i Afrika, Asien och Latinamerika varje sommar för att arbeta tillsammans med vetenskapsmän i forskningsprojekt som hänför sig till svält samt jordbruksutveckling och mänsklig utveckling.

FRB

Genom att stödja Foods Resource Bank (FRB) får vi möjlighet till stor påverkan genom en organisation. Så här fungerar FRB:

 

I USA odlas grödor eller andra säljbara jordbruksresurser inom ramen för samhälleliga "odlingsprojekt". Intäkterna ges till 15 FRB-medlemsorganisationer över hela världen. De i sin tur hjälper till att stödja enskilda eller små grupper som vill etablera små, kommersiella jordbruksverksamheter eller annan jordbruksbaserad verksamhet. Många av de här jordbruken eller företagen arbetar i vissa av världens fattigaste områden. Målen är enkla: producera tillräckligt mycket för att understödja ett helt samhälle, producera extra livsmedel att dela med sig av, idka byteshandel eller sälja livsmedel för att kunna köpa grundläggande mediciner och stapelvaror, låta alla barn gå i skolan. Genom det här arbetet kan enskilda och deras samhällen i slutänden bli självförsörjande och ha tillräckligt mycket mat

HNGR

Programmet Human Needs and Global Resources (HNGR) grundades på Wheaton College (Wheaton, Illinois) år 1976. Programmet hjälper studerande att konfrontera de utmaningar som människor i världens utvecklingsregioner ställs inför. Utmaningarna omfattar: fattigdom, svält, uteslutning, utvecklingsnivå, konflikt, orättvisa, ekologiska katastrofer och betydande hälsoproblem.

 

HNGR förenar klassrumsstudier med fältbaserade praktikplatser. Studerande lär sig att hjälpa människor leva fullödiga, trygga, produktiva liv. Sedan programmet startade har fler än 600 studerande deltagit i HNGR-praktikplatsprogrammet i 63 länder över hela världen.

Opportunity International

Opportunity International engagerar sig i att hjälpa fattiga, arbetande människor. Organisationen tillhandahåller små lån till entreprenörer så att de kan starta eller bygga ut en verksamhet, utveckla en stadig inkomst, försörja sina familjer och skapa jobb åt andra.

 

Opportunity International erbjuder även sparande, mikroförsäkring, affärsutbildning och andra tjänster till 1,1 miljoner människor i 28 utvecklingsländer.

 

År 2008 ingrep John Deere Foundation genom att ge ett bidrag på 1,26 miljoner $. De här pengarna hjälper till att göra mikrofinanstjänster tillgängliga för jordbrukare och andra som ägnar sig åt bearbetning och distribution av livsmedel. Målet – skapa ett hållbart ramverk i Malawi och Mozambique för att öka livsmedelsproduktionen, livsmedelstillgängligheten på lokala marknadsplatser och familjeinkomsten för livsmedel. Under 2011 förväntas bidraget skapa en ekonomisk påverkan om 10,6 miljoner $, vilket hjälper tusentals jordbrukare, livsmedelsförädlare och detaljhandlare. Den växande behållningen är resultatet av Opportunity Internationals affärsmodell. Varje gång en klient betalar tillbaka ett lån lånas pengarna ut till någon annan. Pengarna på klienternas sparkonton läggs också till till den summa som är tillgänglig att låna.