• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / / Utbildning

Utbildning

Vi hjälper till att skapa en ljusare framtid

Utbildning… nyckeln till en ljus framtid för vårt företag, våra anställda, våra kunder, vår värld. Därför är John Deere stolta över att stödja olika utbildningsprogram. Vi samarbetar med godkända skolor och universitet. Vi stödjer även utvalda ideella organisationer och evenemang som ligger i linje med våra kärnvärden, vår verksamhet och våra mål. Allt i syfte att ge möjlighet till utbildning för nästa generations ledare, uppfinnare och kompetenta anställda.

Utbildningsstöd

John Deere ger stöd till stipendier, nyckelprogram och utveckling av institutioner på fler än 40 college och universitet i USA. Vi är inriktade på vetenskap, teknik, ingenjörskonst, matematik och ekonomi.


Vårt utbildningsstöd sträcker sig dessutom världen över. I Tyskland stödjer John Deere t.ex. ett praktikprogram där unga, ryska jordbrukare får bekanta sig med västerländsk teknik. Vi ger dessutom stöd till en årlig sammankomst för unga vetenskapsmän från hela världen där de träffas för att diskutera sina uppsatser och avhandlingar inom amerikastudier.

Stöd till ideella organisationer

National FFA
FFA hette tidigare Future Farmers of America och är en nationell ungdomsorganisation med fler än 500 000 studenter som medlemmar. FFA förbereder sina medlemmar för ledarskap och karriärer inom jordbrukets vetenskap, verksamhet och teknik. John Deere är en av de största och äldsta sponsorerna till National FFA, och har stöttat organisationen i fler än 60 år.

 

Junior Achievement
John Deere har aktivt stöttat Junior Achievement (JA) under lång tid. I JA utbildas studenter om personalkompetens, entreprenörskap och ekonomi via praktiska övningar. Vi stödjer sådana program i samhällen där vi bedriver omfattande verksamhet och har många anställda. Internationellt så är John Deere en av huvudsponsorerna till Junior Achievement AgroMESE Challenge i Argentina sedan 2007.

 

MANRRS
MANRRS står för Minorities in Agriculture, Natural Resources and Related Sciences (minoriteter inom jordbruk, naturresurser och närliggande områden). Organisationen arbetar med att få minoriteter intresserade av jordbruk, naturresurser och närliggande områden. John Deere fungerar som rådgivande företag till MANRRS och är dessutom en av huvudsponsorerna till MANRRS National Conference som hålls varje år.

 

SkillsUSA
SkillsUSA är ett samarbete mellan studenter, lärare och branschen som syftar till att utbilda en mycket kompetent, teknisk personal. Studenter kan bättra på sina studier med utbildning i ledarskap, grupparbete, medborgarskap och karaktärsutveckling.

John Deere är nationell sponsor till programmet.