• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / / Katastrofhjälp

Katastrofhjälp

Genom hela vår historia har John Deere uppvisat ett starkt engagemang i att hjälpa behövande. I synnerhet i katastroflägen. Våra insatser för hjälp och återhämtning följer efter regionala, nationella och internationella katastrofer i områden där vi har stora verksamhetsenheter och många anställda. Genom insamlingar och engagemang i enskilda medarbetare hjälper vi människor att bygga upp sina liv igen samt bygga upp samhällen. 


Ett sätt på vilket vi åstadkommer detta är genom vårt samarbete med amerikanska Röda korset, en organisation med en lång historia av hjälp till familjer och samhällen vid de tidpunkter då behovet finns.


Dessutom stödjer enskilda enheter över hela företaget lokala vädjanden efter katastrofer, tillhandahåller utrymme i lagerlokaler, samt frivilliga som stödjer Röda korsets uppdrag. I begränsade fall har utrustning tillfälligt tillgängliggjorts för samhällen i syfte att hjälpa till med återhmtnings insatser. 


Våra medarbetare ställer också ofta upp och underbygger stödet från John Deere genom individuella gåvor (som ofta matchas av stiftelsen) och även som frivilligarbetare