• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / / Samhällsansvar

Samhällsansvar

Samhällsutveckling

I likhet med dig själv inser John Deere behovet av ekonomisk tillväxt och hur stöd för samhällsutveckling kan hjälpa till att skapa hållbar, långvarig påverkan. 


Därför arbetar John Deere tillsammans med lokala handelskammare och utvecklingsgrupper för att dra nytta av styrkorna hos våra samhällen och göra dem mer attraktiva för potentiella arbetsgivare. En blomstrande affärsmiljö med nya och växande företag samt fler arbetstillfällen förbättrar i slutänden livet för alla som bor i regionen. 


Hos John Deere främjar vi samhällsutvecklingen genom att bidra med vår tid, ledarskap och pengar till en mängd olika hedervärda ideella organisationer och program.

Persontjänster

I likhet med dig själv inser John Deere behovet av ekonomisk tillväxt och hur stöd för samhällsutveckling kan hjälpa till att skapa hållbar, långvarig påverkan Även om våra primära relationer inom området för persontjänster är förknippade med United Way-kontor stödjer vi även andra liknande organisationer när så är lämpligt. 


United Way 


United Way-organisationer över hela USA, som har i uppdrag att förbättra livet och ha en positiv inverkan på de enskilda samhällena, stöds av John Deere. Genom United Way hjälper vi till att främja förbättringar och välfärd i samhällen och orter där Deere har en större närvaro.

Konst och kultur

Som en del av vårt engagemang i samhällsförbättringar stödjer John Deere strategiska anläggningar för konst och kultur, både på företags- och enhetsnivå. Vårt engagemang i konst och musik har rönt erkännande i de samhällen där vi har en närvaro.