• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / / Produkter

Produkter

John Deere produkter utvecklas för effektivitet och produktivitet. Genom att ha en grundlig förståelse för dina behov och genom att använda innovativ teknik kan vi erbjuda maskiner som inte bara är mer produktiva och effektiva utan även uppvisar en djup respekt för miljön. Det kallas "produkthållbarhet" och är ett av de bästa sätten att erbjuda dig, våra anställda, vår verksamhet och vår värld hållbara värden.

Produkt- prestanda

Utsläppslösningar

Med början 2011 kräver United States Environmental Protection Agency att motorer i ny terränggående utrustning uppfyller strikta,utsläppsföreskrifter, Interim Tier 4 (IT4). De här föreskrifterna som i Europa kallas IIIB  berör dieselmotorer med 174 till 750 hk och kräver 90 % minskning av utsläpp av partiklar samt 50 % minskning av utsläpp av kväveoxid från Tier 3-nivåer.

John Deere antar utmaningen. Vi står beredda med ny teknik som tar hänsyn till kostnad, effektivitet och enkel användning, samt minskningar av utsläpp. Vi tar vår beprövade Tier 3 PowerTech™ Plus-motor som har kyld återledning av avgaser (EGR) för minskning av kväveoxidutsläpp och tillför ett avgasfilter som minskar partikelmängden. Det här tillvägagångssättet ger en bränsleeffektiv motorplattform samt en beprövad IT4/ Euro IIIB-lösning med minsta möjliga besvär. Det är ett exempel på påhittigheten hos John Deere.

 

Sätt en grön kurs med hybridgräsklippare

En sak som golfbanechefer oroar sig över är att den välmanikyrerade grönytan kan skadas av het hydraulolja före en viktig turnering. De flesta hydraulläckage i de cylindergräsklippare som används på golfbanor kommer från de böjliga slangar som matar hydraulolja till cylinderdrivningen. De här slangarna böjs ofta eftersom klippenheterna höjs och sänks hela dagen och flyttas för att följa markkonturerna.

John Deere har svaret. 8000 E-Cut™ Hybrid Fairway Mower. Genom att ta bort hydrauliken från klippenhetsdrivningen finns det inga läckagepunkter på den här maskinen. Klippenheterna drivs i stället av en 48 V, 180 A generator. Inga extra batterier krävs. Konstruktionen minskar även det motorvarvtal som krävs för klippning, vilket sparar en stor mängd bränsle och minskar bullret både för föraren och personer i närheten.

 

Bränsleeffektivitet

John Deere har en lång tradition av att tillhandahålla bränsleeffektiv utrustning. Aktuella exempel:

John Deere 8320R-traktorn sätter rekord i bränsleeffektivitet vid test i Nebraska. Resultaten från traktortestet i Nebraska bevisar att 8320R-traktorn ger upp till 26 % bättre bränsleeffektivitet jämfört med andra, konkurrerande traktorer av liknande storlek i kategorin 75 % av dragkraften vid maximal effekt.

D-Series-lastare med vikarmskran ger högre produktivitet och bränsleeffektivitet. Produktivitetshöjande funktioner omfattar den bränsleeffektiva John Deere 6068 Tier 2 PowerTech™-motorn med ett elektroniskt commonrail-högtryckssystem för bränsleinsprutning.

 

Återvinning och ombearbetning

Vi använder återvunna eller förnyelsebara material i vissa produkter, till exempel majs- och sojabaserad plast för komponenter på skördetröskor och vissa traktorer. Vi tillhandahåller även fabriksrenoverade produkter till kunder i hela världen. Fabriksrenovering har varit en del av vår verksamhet under mer än ett decennium.

Ta reda på mer om fabriksrenoverade John Deere-delar.

Förnyelsebar energi

Utveckling och tillväxt av förnyelsebar energi är viktig för världens hälsa. John Deere befinner sig i förgrunden med produkter som används inom branschen för sockerrörs- och majsetanol. Vår hö- och foderutrustning samt skogsutrustningen finns i hjärtat av biomassarörelsen. Vi strävar även efter att hitta lösningar för kunder som arbetar med raps, andra oljefrön, restprodukter från grödor och skogsbruk, särskilda energigrödor, planterade skogar och andra bioenergikällor.

 

Utbildning om biomassa

Vi lanserade nyligen en webbplats som tagits fram för att utbilda och informera besökare om vikten av att skörda skogsbiomassa. Den användarvänliga webbplatsen beskriver vad skogsbiomassa är, varför skörden är så viktig, hur den fungerar som bränsle och vilka typer av innovativa, allmänna policyer som krävs för att uppmuntra ansvarsfull skörd och användning av skogsbiomassa. "Skörd av skogsbiomassa kan ge en betydande källa till förnyelsebar energi, främja skogsförvaltningen och generera ekonomisk återhämtning för landets skogsområden", säger John Deere marknadsföringschefen Andrew Bonde. "Vi startade den här webbplatsen för att beskriva hur det fungerar."

I tre korta, upplysande videor på webbplatsen ger experter-allt från forskare till delstatssenatorer inblickar för att hjälpa till att utbilda den intresserade allmänheten, skogsarbetare och andra branschmedlemmar, beslutsfattare och pressen. Videorna är:


  • "Harvesting a Cleaner Environment" (Skörda en renare miljö), som beskriver hur skogsbiomassa kan bearbetas till flytande bränsle
  • "Healthier Forests" (Sundare skogar), som beskriver hur kvarlämnade skogsrester kan bidra till att sprida skogsbränder
  • "Stronger Rural Communities" (Starkare skogsbruksområden), en granskning av hur skörd av skogsbiomassa kan hjälpa arbetslösa skogsarbetare att få en ny inkomstkälla och hur skogsbruksområden kan leva upp.

Webbplatsens sektion "Making It Reality" (Förverkliga) ger besökare möjlighet att fylla i ett enkelt formulär som medför att ett automatiskt brev skickas till lagstiftare i Washington, DC. Brevet främjar att skogsbiomassa tas med i de nya standarderna för förnyelsebar energi.

Ta reda på mer om skogsbiomassa.

Teknik

Det är fantastiskt vad ny teknik kan åstadkomma för dig. Göra livet lättare. Mer okomplicerat. Mer produktivt. Spara tid och pengar. Hos John Deere vet vi att den bästa tekniken även hjälper miljön.

Genom att använda GPS (globala positioneringssystem) kan vi exempelvis öka maskinernas effektivitet och produktivitet inom många verksamheter. GPS-precisionstekniken hjälper till att manövrera utrustning och samtidigt styra utrustningens funktioner från fältförberedelse till skörd. GPS kan användas tillsammans med såutrustning för att styra var sådden ska ske, hjälpa till att förhindra slösaktiga överlappningar eller sådd i vattendrag. Maskiner som sprider skördeskyddsprodukter och gödningsmedel använder också GPS tillsammans med annan intelligent maskinteknik. Det leder till mer exakt spridning av skördeskyddsprodukter. Mindre slöseri, mindre miljöpåverkan.

I skördetröskor används funktioner för intelligent maskinteknik som ger automatisk styrning av matningshastighet, guidad styrning för högre effektivitet och mindre bränsleförbrukning.

Tidsbesparingar på fältet minskar givetvis också bränsleförbrukningen dramatiskt. År 2009 lanserade företaget sitt nya Load Command-system som kan förkorta tiden som krävs för att fylla på en självdriven spridare från så mycket som 15 minuter till så lite som 3 minuter. Det betyder många timmars sparad tid under en växtsäsong. Litervis sparat bränsle.

Maskinerna i vår skogsutrustning har konstruerats för maximal produktivitet och minimal miljöstörning. Lunnare med låsbara vridmomentsomvandlare drar bättre nytta av tillgängliga hästkrafter. Samtidigt som John Deere maskiner använder bränsle på ett mer effektivt sätt krävs mindre bränsle totalt sett för verksamheten. Ett exempel är bommarna på vissa av våra skogsmaskiner som kan sträckas ut hela 9 meter i många fall, vilket minskar maskinens rörelser och kräver mindre bränsle.

844K-lastaren har lastarmsfjädring för att navigera snabbare på arbetsplatser. Intelligent växlingsteknik matchar kopplingsingreppet i förhållande till belastningen. Många maskiner har Total Machine Control, ett elektrohydrauliskt system som automatiserar många funktioner.

Högre produktivitet. Mindre tidsåtgång för arbetsuppgifter. Bättre bränsleeffektivitet. Allt har möjliggjorts tack vare John Deere teknik och ett engagemang i att förbättra och skydda livet och miljön.

Hållbart jordbruk

Varför skulle John Deere – företaget som grundades efter en ploguppfinning – gå i spetsen för jordbruk där jorden inte plöjs? Eftersom det är ett logiskt val för många jordbrukare. Om jorden inte plöjs lämnas rester av grödan på jordytan, vilket förbättrar jordens struktur, bevarar fuktigheten och minskar jorderosionen. Det kräver dock förnuftiga hanterings- och maskinlösningar. John Deere fortsätter att ge det stöd och de produkter som jordbrukare som inte plöjer jorden behöver för att den valda produktionsmetoden ska bli framgångsrik och  hållbar.

 

John Deere levererar även lösningar för skogshantering. Skörd av biomassa är exempelvis ett ekovänligt system för att avlägsna restprodukter och alltför täta, sjuka eller döende trädbestånd. Restprodukter från skogen som tidigare bara användes som brasved och inte var särskilt kommersiellt användbara är nu ett biomassealternativ. Det utgör en verksamhetslösning för skogsindustrin: hur man tjänar nya pengar på ett gammalt problem. John Deere har de rätta verktygen vid rätt tidpunkt och kan dra nytta av den här fina möjligheten.