• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / / Verksamhet

Verksamhet

Miljöskydd är inget nytt för John Deere. Vi vet att ansvarsfull resurshantering är viktig för vårt företag, anställda, kunder och världen. Därför återspeglar våra verksamhetsprocesser det här starka engagemanget i miljöskydd. Vi ser oss ständigt om efter energieffektiva system, såväl som system som underbygger luft- och vattenkvaliteten eller eliminerar eller minskar avfall. Vid investering i nya produkter, tillvägagångssätt eller teknik ger vi företräde till dem som har den mest fördelaktiga påverkan på miljön.

Prioriteter

Energi och växthusgaser


Målen: bli mer energieffektiva och minska utsläppen av växthusgaser (GHG). År 1972 inledde John Deere sitt program för energieffektivitet. Sedan tillförde vi ett globalt program för inventering av växthusgaser år 2003.

 

Resultaten: mellan 1972 och 2006 minskade våra energisparprogram de totala, globala utsläppen av växthusgaser med 63 % per ton produktion. I avsikt att fortsätta hantera riskerna för GHG-utsläpp från vår verksamhet och identifiera kostnadseffektiva möjligheter anslöt sig Deere till U.S. Environmental Protection Agencys (EPA) klimatledarprogram under 2007.

 

Vi upprättade ett mål om att minska företagets globala utsläpp av växthusgaser med 25 % per intäktsdollar till 2014.

 

Vatten


Tillverkningsenheter i regioner med vattenbrist har mål för minskad användning av vatten. Uppgifter om vattenanvändning samlas in och spåras inom alla tillverkningsenheter. Vi utvecklar dessutom för närvarande standarder och riktlinjer för uppbyggnad av nya tillverkningsanläggningar, där vi uppmuntrar att teknik för reduktion av vattenförbrukning tas med redan på ett inledande projektstadium.

 

Anläggningskonstruktion

 

Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, är ett internationellt erkänt certifieringssystem för grön byggnation. John Deere använder LEED-kriterier vid konstruktion av nya anläggningar. Faktum är att flera av våra kontorsbyggnader har fått LEED-certifiering.

 

John Deere återförsäljare fokuserar också på miljömässigt hållbara anläggningar. Ett exempel: den nyligen ombyggda återförsäljaranläggningen i Greensburg, Kansas. Anläggningen som fick en LEED Gold-bedömning använder vindkraft som hjälper till med energitillförseln. John Deere erbjuder konstruktionsvägledning till återförsäljare som konstruerar eller bygger om sina anläggningar för att uppmuntra effektiv användning av energi och vatten.

Anläggningar

Vi säger att vi engagerar oss i hållbara rutiner och miljöförvaltning. Vi följer upp genom att stödja starka miljöpolicyer och noggrant följa alla gällande föreskrifter på alla platser där vi bedriver verksamhet. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan i all verksamhetsplanering och främjar en kultur för att minska slöseri.

Miljöhanteringssystem: Vår miljöpolicy är integrerad i företagets globala verksamhet genom John Deere Environmental Management System. Systemet omfattar en uppsättning dokumenterade processer för kontroll och kontinuerliga förbättringar av miljöprestanda baserade på standarden ISO14001. John Deere tillverkningsanläggningar över hela världen måste följa den här standarden.

Försäkran: Varje år tillhandahåller alla chefer inom John Deere anläggningar för tillverkning och reservdelsdistribution formell dokumentation om respektive anläggnings insatser för att hantera risker samt skydda de anställda och miljön. Granskningar som genomförs av tredje part sker också i alla tillverkningsanläggningar – interna granskningar i andra anläggningar – för att verifiera efterlevnad av standarden John Deere Environmental Management System samt lokala lagstiftningskrav över hela världen.

Vid förvärv, leasing och inköp av egendom ser vi till att åtgärder vidtas för att identifiera och kvantifiera eventuella miljörisker och -belastning. En formell integreringsprocess för in nyligen förvärvade verksamheter i John Deere Environmental Management System på ett snabbt sätt.

Globala miljöexperter genomgår rigorös utbildning som hjälper dem att få insikt i komplexa lagstiftningskrav och företagskrav samt viktiga företagsprocesser och -förfaranden.

Våra ledare sköter tillsynen. Styrelsens Corporate Governance Committee får regelbundna uppdateringar om strategier tillsammans med en orientering om miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor. Dessutom får företagets Global Leadership Council, som omfattar vår VD och en utvidgad medarbetargrupp en uppdatering om vår strategi minst en gång om året – oftare om så önskas. Executive Environment & Product Sustainability Council, vår verksamhets vice ordföranden, ger support och stöd. De tillhandahåller de personer och ekonomiska resurser för verksamhetsförändringar som krävs för att implementera miljöstrategier och uppnå mål.

Leverantörer

John Deere arbetar för att ta miljöansvar. Vi räknar med att våra leverantörer gör samma sak. Därför överväger vi först leverantörer med fokus på sund resurshantering för att minimera miljöbelastningen. Leverantörens miljöpolicyer, standarder, system och program finns på plats för att granska miljöefterlevnaden.Det här omfattar leverantörens program för högriskgranskning, policyer för material som omfattas av begränsningar, uppfyllelse hos inköpta produkter och efterlevnad av leverantörens uppförandekod.

 

Ett sätt på vilket det här verkligen påverkar är genom återvinning. I takt med att våra tillverkningsanläggningar ökar sina återvinningsinsatser med målet att minska sopbergen måste leverantörerna stödja oss. Om deras produkter levereras till oss i förpackningar eller på pallar som inte går att återvinna kan vi inte uppfylla våra mål. Tack och lov arbetar vi tillsammans med det här.

Insatser

Det perforerade metallskalet som omger den spanska John Deere filialen Anläggningen John Deere Iberica som byggts med hållbara funktioner

Skalet av perforerad metall som omger den spanska John Deere filialens byggnad skuggar byggnaden medan luft kan strömma runt den.


John Deere fabriken i Pune, IndienAnvänd solen för att minska utsläpp av växthusgaser

John Deere fabriken i Pune, Indien, började använda solenergi för vattenuppvärmning år 2009 och hittar fler sätt att minska energiförbrukningen.

John Deere Turf CareGöra återvinning till rutin

Turf Care har minskat den mängd avfall som hamnar på soptippen med mer än 80 % under det senaste året, från 20,85 kg avfall per ton produktion till bara 3,6 kg.


John Deere Zweibruecken Works Genomföra återvinningsslingan

Den nya golvbeläggningen i John Deere Zweibruecken Works har tillverkats av återvunnet kabelhölje.

Mätetal

Hur ligger vi till? Vi är stolta över att kunna visa vårt miljöstöd och framsteg mot målen med verkliga siffror. Ta en titt.


Farligt avfall Total avfallsmängd
Normaliserade utsläpp av växthusgaser Absoluta utsläpp av växthusgaser