• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / Varför John Deere

Varför John Deere

Idag är jorden hemvist åt sju miljarder människor, och 2050 kommer vi att vara ytterligare två miljarder, något som skapar den största utmaningen för lantbruket i världshistorien. Det är exakt detta som är grunden för John Deeres 57 000 anställda. I mer än 36 länder över hela världen, skapar vi den mest avancerade utrustningen för lantbruk, grönyteskötsel, byggindustri och skogsbruk, för att hålla jämna steg med världens ökande behov av livsmedel, fibermassa och infrastruktur. Hos John Deere tar vi dina idéer, din erfarenhet och dina värderingar på allvar. Våra känrvärderingar – innovation, kvalitet, integritet och åtagande – hjälper oss att upprätthålla en arbetsmiljö där kreativitet, innovation och laganda är ständigt närvarande.

Karriärmöjligheter och personlig utveckling

Karriärutveckling är en verklig fördel hos John Deere. Vi vill att du blir framgångsrik – och får använda din fulla potential. Inom John Deere finns många olika resurser som en hjälp på vägen. Utöver det kommer du och din chef att regelbundet diskutera dina arbetsuppgifter och framtidsutsikter.

John Deere University

John Deere University är ett virtuellt utbildningscenter, som främjar kontinuerlig kompetensutveckling i linje med företagets affärsstrategi. Vi utvecklar olika utbildningsprogram för viktiga funktioner som ledarskap, marknadsföring, försäljning och kundsupport. Ytterligare två program fokuserar på den kompetens och de ledarskapsfärdigheter som är viktiga för alla anställda. Varje program innehåller moment som hjälper dig att identifiera aktiviteter fokuserade på personliga och jobbspecifika utvecklingsbehov.

Mentorskap

Anställda kan välja en personlig mentor. Syftet är att mentorn med sin personliga erfarenhet ska kunna hjälpa individer eller grupper att utveckla sina färdigheter och kompetenser. John Deeres mentorplattform gör det möjligt för arbetsgivare att hitta mentorer med hjälp av särskilda nyckelord. Genom mentorskapet kan man övervinna personliga hinder, dra fördelar av andras erfarenheter, upprätta nätverk och relationer, och dra lärdomar från andra områden.

Internt CV

Arbetstillfredsställelse är en viktig del av vår företagskultur. Med vårt verktyg ”Internt CV”, kan anställda genom att lägga in sin meritförteckning i vårt system framhäva sina professionella och personliga målsättningar, liksom erfarenheter och kompetens. Chefer eller rekryterare kan söka och granska din meritförteckning när de behöver personal med särskilda kvalifikationer och egenskaper för en viss position. Våra anställda kan också använda sina meritförteckningar för att söka andra lediga platser inom organisationen. Genom detta interaktiva system, har alla lika stora möjligheter att avancera i karriären.
En öppen och mångfacetterad arbetsmiljö
John Deere värdesätter mångfald. Oavsett etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, kön, ålder, eller eventuellt funktionshinder, är det enbart din kompetens som räknas hos John Deere. I enlighet med våra kärnvärderingar – innovation, kvalitet, integritet och åtagande –sätter vi ribban högt vad gäller vårt ekonomiska, moraliska och entreprenörsmässiga ansvar. Som framgångsrikt internationellt företag, är det självklart för oss att se mångfald som en resurs, där allas våra olika bakgrunder berikar och stimulerar. Vi bygger arbetslag där mångfalden är något värdefullt, och där behovet av en arbetsmiljö där alla har möjlighet att ge prov på sina bästa sidor är helt tillvarataget.

Lönesättning och förmåner

Vår filosofi är att lönen ska motsvara prestationen. Denna filosofi används i hela företaget, där den anställde belönas för såväl sin egen prestation, som företagets prestation, totalt sett. Grundlönen sätts efter din egen individuella prestation, medan en rörlig del är avhängigt företagets prestation. Vårt målsättning är att vara konkurrenskraftig på varje enskild marknad. Ytterligare ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner bidrar till att göra John Deere till en attraktiv arbetsgivare.