• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / Strategi

Strategi

För dem som brukar och skördar det som jorden och skogen ger. För dem som omvandlar och berikar jorden och skogen.  John Deere engagerar sig i din framgång.

 

Engagemanget sträcker sig globalt med fokus på sex nyckelområden – USA och Kanada, Europa, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. I de här områdena kommer minst 75 % av världens framtida tillväxt att äga rum. På grund av vårt förflutna, vår passion samt vår föresats att hjälpa dig bli mer lönsam och produktiv har John Deere en unik möjlighet att vara den utrustningsleverantör som man helst väljer.

Vår verksamhet

John Deere lastare i funktion

John Deeres verksamhetsportfölj är varierad men ändå besläktad. Två av våra verksamhetsområden – jordbruks- och byggnadsutrustning – är i ett utmärkt läge för att dra nytta av global tillväxt.


Två ytterligare verksamhetsområden – grönyte- och skogsutrustning – stödjer och förbättrar global kanalutveckling. Fler stödverksamheter – finanstjänster, kraftsystem, reservdelstjänster och gruppen för intelligenta lösningar – stärker och differentierar vår utrustningsverksamhet.

Våra mål

Anställda hos en John Deere återförsäljare

Genom att vara ett förstaval som partner inom jordbruks-, grönyte-, skogs- och entreprenadmaskiner över hela världen kan vi uppnå våra mål för hållbart SVA (mervärde för aktieägare).


Genom att oförtröttligt förbättra våra produkter och vår affärseffektivitet uppnår vi exceptionella verksamhetsprestanda.


Genom att dessutom länka de anställdas enhets- och divisionsmål till de övergripande verksamhetsmålen för John Deere kan vi skörda frukterna av inriktat lagarbete som omfattar goda prestationer.


Ta reda på mer om vår strategi på vår sida för investerare.

Visste du?

John Deere - strategi

Sedan 1837 har John Deere utvecklat och levererat innovativa produkter av högsta kvalitet. Vi vet att du inte förväntar dig något annat. Ditt arbete är ju mer än ett yrke. Det är ditt sätt att leva.

Läs mer om John Deere's historia.