• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / / Historien bakom John Deere-plogen

Historien bakom John Deere-plogen

Plogen som allt började med

John Deere plog1837 var vår grundare John Deere en vanlig smed som tillverkade högafflar, hästskor och andra nödvändigheter för livet på prärien.

 

En dag gav ett trasigt sågverksblad i stål honom en idé. Han visste att lantbrukarna nära hans hem i Grand Detour, Illinois, var tvungna att avbryta sitt arbete för att ta bort den leriga präriejorden från sina gjutjärnsplogar. Han visste också att jorden enkelt skulle glida av från en högpolerad vändskiva i stål. Det var ont om stål i området, så Deere formade en vändskiva av det begagnade bladet.

 

Även om originalplogen bara kunde utföra en bråkdel av det arbete som lantbrukare kan hantera med modern jordbearbetningsutrustning, så var den högteknologisk på den tiden. Enligt "John Deere's Company", en bok av Wayne G. Broehl, Jr., var inte materialet som Deere använde det enda ovanliga med plogarna. Plogbladet hade också en annan form än andra på den tiden. "Det är huvudsakligen en parallellogram, böjd i en konkav form. Deere måste ha tänkt mycket på formen, på vändskivans speciella böjning, för det är de exakta konturerna som avgör hur väl jorden vänds vid plöjningen."

 

Deere testade hela tiden sina produkter och ändrade utformningen efter förslag från kunderna. Forskningen lönade sig och 1849 blomstrade företaget – det året producerade han 2 000 plogar.