• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / Kärnvärden

Kärnvärden

Deere & Company som grundades år 1837 av John Deere, smed och uppfinnare, har utvecklats till ett av världens mest beundrade företag. Det är ingen slump. John Deere var fast besluten att bygga sin verksamhet baserat på integritet, kvalitet, engagemang och innovation. De här värderingarna lever och frodas än idag. De ligger till grund för hur vi arbetar, den kvalitet vi erbjuder och den enastående behandling du får som kund, investerare, anställd.


Hur vi arbetar

Det kan vara en underdrift att säga att vi varje dag arbetar för att upprätthålla våra grundares kärnvärderingar. Det beror på att integritet, kvalitet, engagemang och innovation inte är ideal som vi arbetar för att uppnå. Vi lever och andas dem. De här värderingarna är själva kärnan i hur vi arbetar och omfattar varje produkt, tjänst och möjlighet vi erbjuder dig.

 

Dessutom inser John Deere värdet av en skiftande arbetsstyrka, återförsäljarorganisation och leverantörsbas. Vi är starkt engagerade i en inbegripande miljö där mångfalden är självklar och välkomnas. Det är ett engagemang som vi delar med alla John Deere intressenter: från anställda till återförsäljare till leverantörer.

Var vi arbetar

Globalt. Överallt där människor arbetar på eller med jorden är John Deere närvarande.


Vad vi erbjuder

Vår grundare är mest känd för sitt arbete med den första, kommersiellt framgångsrika plogen. På grund av detta är vi idag kanske mest kända för vår kvalitetsutrustning för jordbruk och grönytor. Faktiskt världens ledande tillverkare av jordbruksutrustning. Vi är även ledande globalt inom tillverkning av skogsbruksutrustning. Byggnadsutrustning är en av våra stora styrkor. John Deere Financial är dessutom ett av de största bolagen för finansiering av utrustning. Inte illa för ett företag som startade sin bana i en smedja.


Vad du kan förvänta dig

Du kanske förväntar dig att John Deere har högsta möjliga etik, rigorös regelefterlevnad och den djupaste längtan efter att utveckla och främja rättvisa inom allmänna policyer och rutiner. I så fall har du rätt på samtliga punkter.

 

Om du har en relation med John Deere – som kund, anställd, återförsäljare eller leverantör – förväntar du dig troligen att Deere erbjuder en inbegripande miljö. En som välkomnar mångfald. Då har du rätt igen.