• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / ForestSight Lösningar

ForestSight Lösningar

John Deere ForestSight lösningarna är speciellt framtagna för John Deere skogsmaskinkunder.

ForestSight-lösningarna är speciellt framtagna för att John Deere-kunderna ska kunna få bästa möjliga drifttid och produktivitet för sina skogsmaskiner och öka lönsamheten i sin verksamhet. ForestSight-programmet omfattar all service från maskinunderhåll till reservdelar, utbildning och hantering av maskinparken. Därmed kan kunden hålla utnyttjandegraden och produktiviteten på optimalt hög nivå under maskinens hela livslängd. Det finns flera alternativ bland vilka du kan välja de ForestSight-produkter och -servicelösningar som passar just dig.

 

Se video om ForestSight.

OPTIMERING AV MASKINER

JDLINK-FJÄRRUPPKOPPLING

JDLink-fjärruppföljning JDLink-fjärruppföljning hjälper dig att utnyttja dina skogsmaskiner fullt ut och gör din verksamhet lönsammare och mera konkurrenskraftig. JDLink möjliggör dig att uppfölja maskinparken ute i skogen när som helst.
 
Läs mer.


TIMBEROFFICE-PROGRAMPAKET

TimberOffice-programpaketTimberOffice är ett integrerat programvarupaket för prestandahantering av skogsmaskiner som är speciellt anpassat för entreprenörer och företag inom skogsindustrin. Paketet innehåller marknadens mest avancerade programvara för maskinkontroll och informationshantering för skogsmaskiner.

Läs mer.


MASKINOPTIMERINGSDAG

MaskinoptimeringsdagUnder maskinoptimeringsdagen kontrolleras maskinens kondition, inställningar, hydraultryck och prestationsförmåga under realistiska arbetsförhållanden. Därefter trimmas maskinens prestanda till en optimalt hög nivå. Maskinoptimeringsdagen omfattar olika alternativ som kunden kan välja.

Läs mer.

OPTIMERING AV DRIFTSÄKERHET

TIMBERCARE-SERVICEPROGRAM

TIMBERCARE-SERVICEAVTAL STANDARD, OPTIMUM OCH PREMIUM

Ett serviceavtal med John Deere innebär att en John Deere-serviceexpert sköter underhållet av din maskin i rätt tid med originalreservdelar. Ett regelbundet underhåll garanterar att maskinen alltid är i gott tekniskt skick och att den har bibehållen hög utnyttjandegrad.

Läs mer.

UTÖKAT SKYDD

Det utökade skyddet ger dig fortsatt trygghet gällande din maskin efter att standardgarantin har löpt ut. Utökat skydd gäller bara om maskinen repareras i en verkstad auktoriserad av John Deere och underhålls regelbundet i enlighet med serviceprogram.

 Läs mer.

OLJESERVICE

OLJEANALYS

Regelbunden analys av oljeprover är ett utmärkt verktyg för att övervaka maskinens tekniska skick. När eventuella problem kan upptäckas i tidigt skede med hjälp av oljeprov kan du spara avsevärda belopp i kostnader för oplanerade reparationer.

OLJEFILTERSERVICE

Filterenheten Super Caddy kan med fördel användas för att förlänga livslängden för hydrauloljan. Den filtrerar bort vatten och orenheter från oljan.

Läs mer.

REMAN-PROGRAMMET 

John Deeres fabriksrenoverade REMAN-delar är ett gott alternativ till reparerade och ibland även till helt nya delar. Alla REMAN-delar har tagits isär, rengjorts och kontrollerats och sedan satts ihop igen enligt samma specifikationer som nya delar. Alla komponenter som ingår i REMAN-delar är fabriksrenoverade eller nya.

Läs mer.

PERFORMANCE PLUS

Det är klokt att välja reservdelar som är speciellt framtagna för att fungera optimalt i din maskin. I Performance Plus -produktfamiljen ingår gripar, arbetslampor, filter och andra tillbehör samt reservdelar som har utvecklats för att klara tuff miljö i skogen.

Läs mer.

RESERVDELSSATSER

John Deere erbjuder även ett urval av underhålls- och reservdelar som färdiga satser. Innehållet i dessa är noga genomtänkt för att säkerställa att allt som behövs är med. Det finns färdiga satser för underhåll av filter, boggiaxlar och kranarm. Kontakta din återförsäljare för mer information.

OPTIMERING AV PRODUKTION

SIMULATORUTBILDNINGAR

SimulatorAtt öva användningen av TimberMatic-styrsystem går snabbt och riskfritt med en körsimulator. John Deere-simulatorerna lämpar sig för övning av arbetsmetoder på alla skogsmaskiner oavsett tillverkare. Den realistiska inlärningsmiljön i klassrummet ger eleverna den bästa möjligheten att förstärka och utöka sitt kunnande och lära sig nya färdigheter.

Läs mer.


TIMBERSKILLS-INLÄRNINGSMILJÖ

TimberSkills-inlärningsmiljöTimberSkills-inlärningsmiljö ger verktyg för kontroll och organisering av övningar med simulator, t.ex. uppgiftshantering, självevaluering och lärarkommentarer. Övningarna uppdateras till en server varifrån de kan synkroniseras till lärarens och elevens tillämpningsprogram.

Läs mer.

JDLINK-FJÄRRUPPKOPPLING

JDLink-fjärruppföljning JDLink-fjärruppföljning hjälper dig att utnyttja dina skogsmaskiner fullt ut och gör din verksamhet lönsammare och mera konkurrenskraftig. JDLink möjliggör dig att uppfölja maskinparken ute i skogen när som helst.
 
Läs mer.


TIMBEROFFICE-PROGRAMPAKET

TimberOffice-programpaketTimberOffice är ett integrerat programvarupaket för prestandahantering av skogsmaskiner som är speciellt anpassat för entreprenörer och företag inom skogsindustrin. Paketet innehåller marknadens mest avancerade programvara för maskinkontroll och informationshantering för skogsmaskiner.

Läs mer.