• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/ / Biodieselbränsle

Biodieselbränsle

Biodieselbränsle (EN 14214): Specifika funktioner

Biodiesel är ett bränsle som framställs av förnyelsebara råmaterial (företrädesvis rapsfrön). John Deere har genomfört en intensiv, långvarig testning för att undersöka de specifika funktionerna hos biodiesel i samband med dess användning. Resultatet av de här testerna ger användare värdefull information om hantering och användning av biodieselbränsle:

 • Biodiesel har cirka 10 % lägre vikt/effektförhållande. Det här påverkar motorns prestanda och bränsleförbrukningen.
 • I äldre motorer har vissa komponenter av gummi eller syntetmaterial inte motståndskraft mot biodieselbränsle. Det kan därför bli nödvändigt att eftermontera ett antal tätningar, packningar och slangar. Din lokala John Deere-återförsäljare kan avgöra om det här är nödvändigt för ditt fordon.
 • När ett fordon har konverterats för biodiesel måste bränslefiltret bytas efter att tanken fyllts med biodiesel. I annat fall kan dieselbränslerester sätta igen filtret.
 • Biodiesel kan späda ut motorolja. John Deere rekommenderar kortare oljebytesintervall och användning av premiumolja.
 • Till följd av biodieselbränslets upplösande egenskaper rekommenderar vi att eventuella biodieselspill torkas bort från målade ytor direkt, vilket är den vedertagna metoden även vid användning av konventionellt dieselbränsle.
 • I likhet med mineraldiesel kan en förtjockning av biodieselbränslet inträffa vid mycket låga temperaturer.
 • Biodieselbränsle ska inte förvaras under längre tid än tre månader, eftersom bränslet absorberar fukt. Den vattenkontamination som blir följden kan ha negativ effekt på bränslets egenskaper.

Om biodiesel förvaras på gården är att nödvändigt att garantera att:

 • Bränsleförvaringen och hanteringssystemet lämpar sig för förvaring av biodiesel (konstruktionsgodkännande, materialkompatibilitet).
 • Förvaringstanken är helt ren före användning (biodiesel är ett effektivt rengöringsmedel).

Uppnå hållbara, optimala prestanda med biodiesel

John Deere har genomfört omfattande forskning gällande användning av biodieselbränsle. I syfte att undvika försämrade prestanda till följd av uppbyggnad av avlagringar rekommenderar vi användning av John Deere Biodiesel Protect 100 som finns hos din lokala John Deere-återförsäljare.

Vi rekommenderar att endast använda biodiesel som uppfyller standarden EN 14214. Den bör köpas hos en certifierad producent, t.ex. AGQM i Tyskland, eller hos en leverantör som kan uppvisa bevis på att produkten härrör från en certifierad producent.