• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / biodiesel för John Deere-motorer

biodiesel för John Deere-motorer

Biodiesel för John Deere-motorer

Kompromisslösa prestanda - flexibelt bränsle

Biodiesel är ett förnyelsebart, syresatt bränsle som tillverkas av olika lantbrukstillgångar, t.ex. sojabönor eller rapsfrön.
En av biodieselns primära fördelar är att den är förnyelsebar. Eftersom biodiesel är en förnyelsebar, inhemsk energikälla kan den hjälpa till att minska beroendet av petroleumimport.

Vi inser vikten av biobränslen för våra kunder och för miljön. Användning av kvalitetsbiodiesel i John Deeres dieselmotorer har ekonomiska fördelar och miljöfördelar, främjar utveckling i landsbygdsområden och hjälper till att ge energisäkerhet. Andra fördelar med kvalitetsbiodiesel är förbättrad smörjförmåga, minskade svavelutsläpp och minskade aromatiska kolväten. Biodiesel har högre cetaninnehåll för snabbare tändning. Den producerar även mindre synlig rök och sänker partikelmängden, kolväten, koloxid och de utsläpp av koldioxid som produceras av en motor under dess livscykel.

Även om B5-blandningar är att föredra kan biodieselkoncentrationer på upp till 20 procent (B20) som blandats med petroleumdieselbränsle användas i John Deeres motorer, under förutsättning att biodieseln i bränsleblandningen uppfyller de standarder som upprättats av American Society of Testing Materials (ASTM) D6751. John Deere-motorer kan drivas av B100 om biodieseln uppfyller standarden EN 14214. Biodiesel som uppfyller standarden EN 14214 är normalt tillgänglig i Europa. De här riktlinjerna gäller alla John Deere-motorer.

Användning av biodiesel påverkar dieselmotorer och deras prestanda. De som överväger användning av biodiesel bör fördjupa sig i fördelar och varningssignaler vid användning av biodieselbränsle. Mer information finns i användarhandboken till motorn, hos din lokala John Deere-motordistributör eller utrustningsåterförsäljare. Du kan även besöka www.JohnDeere.com/biodiesel.