Kalkylator besparingar gödselhantering
Kalkylator besparingar gödselanalys
Totalt värde för gödsel motsvarande mineralgödsel, värden enligt nedanstående
Result

Gödseltyp
Gödslets torrsubstanshalt   #
Aktuella priser för mineralgödsel

Ange aktuella priser för mineralgödsel för att fastställa potentiella besparingar:

Kväve (N)
kr/kg
Fosfor (P2O5)
kr/kg
Kalium (K2O)
kr/kg
Mängden använd gödsel per år
m3

Jag är

Exakt kvävedosering enligt målvärdet

Original Image Besparingar på mineralgödsel + förlorad skörd Kvävemängd (kg/ha)
Modified Image

Båda värdena (mängden kväve räknat i kg/ha och doseringsvolymen räknat i m3/ha) mäts samtidigt under samma drag. Målvärdet för kväve sattes till 40 kg/ha (höger sida). För att åstadkomma detta med det heterogena gödsel som användes, justerades volymen avsevärt för att enhetlig kvävedosering (vänster sida) skulle uppnås.

HarvestLab 3000Teknik för precisionslantbruk

  • NIR-spektroskopi (nära infraröd reflektans) för analys av olika beståndsdelar i skördade grödor, ensilage och flytgödsel (en sensor, tre tillämpningar)
  • Automatisk snittlängdsjustering, baserat på grödans torrsubstanshalt (skörd)
  • Analys av beståndsdelar både vid påfyllning och under spridning (flytgödsel)
  • Kan användas som fristående laboratorieenhet för korrekta foderransoner och välmående djur