Sammanställning av pristagare 2020

Pristagare 2020

Vi belönar våra främsta experter

John Deere Fellows Program lanserades 2015 för att visa högsta individuella uppskattning av medarbetare som har bidragit till företagets framgång genom betydande kompetens inom sina funktionella områden, samt visat ledarskap och haft ett gott anseende inom och utanför företaget. Det är höjdpunkten i Knowledge Leadership Path, ett initiativ som lanserades 2014.

Träffa våra pristagare 2020

Bild av en prisrosettBild av en prisrosettBild av en prisrosett

Ledande tänkare

HeadingIcon

Varje år delar vi ut vår högsta utmärkelse till de tänkare, ledare och utförare som styr oss mot framtiden.

Pristagare 2020
Gilles Dryancour
Wissam El-Ratal
Sue Gray
Lee Redden
Eric Johnson
Brij Singh
Dave Smart

Fotografi av Gilles DryancourFotografi av Gilles DryancourFotografi av Gilles Dryancour

Offentliga angelägenheter

HeadingIcon

Dr Gilles Dryancour, director of public affairs in Europe, tillskrivs förvandlingen av branschens viktigaste handelsförening i Bryssel, Belgien – Europeiska unionens hem.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Fotografi av Wissam El-RatalFotografi av Wissam El-RatalFotografi av Wissam El-Ratal

Virtuell teknik

HeadingIcon

Wissam El-Ratals ansträngningar inom virtuell designverifiering har gjort det möjligt för Deere att differentiera sina produkter med hjälp av avancerade analytiska verktyg och metoder.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Fotografi av Sue GrayFotografi av Sue GrayFotografi av Sue Gray

Agronomi

HeadingIcon

Sue Gray har betydande expertis inom växtskydd, såväl som utsäde och genetik, vilket har gjort att Deere kunnat ta sig an viktiga branschroller.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Fotografi av Eric JohnsonFotografi av Eric JohnsonFotografi av Eric Johnson

Materialteknik

HeadingIcon

Dr Eric Johnson har implementerat ny teknik och nya processer, såsom användning av friformsframställning för applikationer för verktyg och servicedelar.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Fotografi av Lee ReddenFotografi av Lee ReddenFotografi av Lee Redden

AI och maskininlärning

HeadingIcon

Lee Redden är medgrundare av Blue River Technology, ett företag som John Deere förvärvade 2017, och en av förgrundsfigurerna vad gäller tillämpning av djupinlärning på jordbruks- och kontrollsystem.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Fotografi av Brij SinghFotografi av Brij SinghFotografi av Brij Singh

Kraftelektronik och -teknik

HeadingIcon

Dr Brij Singh, en högre uppsatt ingenjör för Advance Technology, har uppvisat tydlig framgång inom avancerad kraftelektronik på John Deere.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Fotografi av Dave SmartFotografi av Dave SmartFotografi av Dave Smart

Programvaru- och nätverksutveckling

HeadingIcon

David Smart har varit delaktig i flera viktiga utvecklingar av elektronikprogramvara i mer än tre decennier, däribland för traktorer, lastare och precisionsjordbruk.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Bild av människor i en kretsBild av människor i en kretsBild av människor i en krets

Stora ledare

HeadingIcon

Den börjar högst upp. Smarta människor som vägleder andra smarta människor — det är hur vi hjälper våra kunder att skapa en bättre värld.

Möt vår ledningsgrupp

Pristagare 2019

 • August Altherr

  Innovation

  August Altherr är en viktig drivkraft för europeisk innovation inom jordbruksutrustning och har många patent till sin förtjänst. Hans arbete ledde fram till 6R-serien, som betraktas som en av Deeres mest framgångsrika traktorplattformar och som nu hopmonteras på fem orter globalt. Altherr hjälpte till att etablera tankesmedjor för unga ingenjörer från de främsta europeiska universiteten för att hitta innovativa lösningar för entreprenörer, stora åkrar och viktiga kundsegment.

 • Noel Anderson

  Strategisk immateriell egendom

  Noel Anderson har 117 patent till sin förtjänst och är en av John Deeres mest produktiva uppfinnare. Anderson ger Deere en distinkt konkurrensfördel genom att föra samman olika och framväxande områden av teknisk expertis till nya uppfinningsavslöjanden och patent. Han har spelat en nyckelroll i utvecklingen, implementeringen, genomförandet och den kontinuerliga förbättringen av John Deere Enterprise Intellectual Property Strategy Process.

 • Dr Martin Kremmer

  Teknikinnovation

  Dr Martin Kremmer är känd för sin instans vid breddningen av metoden för att studera granulära medier i komplexa, rörliga 3D-geometrier, samt för sina grundläggande studier om jordbruksgrödor som sojabönor i precisionsplanteringsmaskiners mekaniska mätare. Han är skribent eller medskribent i 40 uppfinningsavslöjanden och patentansökningar. Dr Kremmer har varit ansvarig för den övergripande fordonsdesignen för alla medelstora traktorer.

 • Carol Lewis

  Personalresurser

  Carol Lewis är en respekterad röst inom området för personalförmåner. Hennes ansträngningar inkluderar arbetsuppgifter i Washington, D.C. gällande lagstiftning eller ändringar i regelverk, samt att utbilda anställda om hälso- och sjukvårdsförmåner, uppdatera ledande befattningshavare om anställdes pension och förmåner efter pension, förhandla om billigare hälso- och sjukvårdslösningar, träffa pensionärer och agera som mentor för medarbetare. Hennes medverkan i implementeringen av ett företagsomfattande hälsoprogram, navigering i hälso- och sjukvårdsreformen och andra förmånsrelaterade aktiviteter har varit väsentlig.

 • Dr Adrian Rantilla

  Marknadsanalys

  Dr Adrian Rantilla har skaffat sig ett rykte för sin tillämpning av forskning och analys inom försäljning och marknadsföring. Hans insikt och flitighet har minskat kostnaderna i flera program tack vare en god förståelse för kundernas motiveringar och beteenden. Han är känd för att utveckla och vårda strategiska kundrådgivningsförhållanden över hela världen, vilket tillför värde genom fokus på hur man löser de mest utmanande affärsproblemen.

Arkiv över pristagare av John Deere Fellowship Award

Visa allaDölj alla

2018

 • Dr Klaus Hoehn, Senior Advisor Information & Technology, Office of the Chairman: 2018 Technology & Engineering Senior Fellow
 • ​Jørgen Audenaert, Segment Manager Arable, Contract & Livestock: 2018 European Precision Farming Fellow
 • Dennis Bowman, Senior Principal Engineer: 2018 Tractor Engineering Fellow
 • Dr Fred Nelson, Principal Metrology Engineering: 2018 Precision Ag Systems Fellow
 • Dr Julian Sanchez, Director – Prec Ag Strategy & Business Dev: 2018 Technology Innovation Fellow
 • Dr Long Wu, Technical Manager – Controls and Sensors: 2018 Power Electronics Engineering Fellow

2017

 • ​Dr Danan Dou, Manager Product Engineering: 2017 Power Systems Engineering Fellow
 • Dr Mohamad El-zein, Mgr Advanced Materials & Mechanics: 2017 Materials Engineering Fellow
 • Shufeng Han, Senior Staff Engineer: 2017 Automation and Controls Engineering Fellow
 • Juergen Hollstein, Global Mgr Electr – E-Power & Advanced Engineering: 2017 Electronics Engineering Fellow
 • Cory Leland, Principal Metrology Engineering: 2017 Metrology Engineering Fellow
 • Prof. dr Peter Pickel, Manager External Relations: 2017 Agricultural Systems Engineering Fellow
 • Dr John Reid, Director – Enterprise Product Technology & Innovation: 2017 Technology Innovation Fellow
 • Richard Wubbels, Mgr Engineering Spfh & Heads: 2017 Hay and Forage Engineering Fellow

2016

 • Terry Pickett, Mgr – Advanced Engineering: 2016 Intelligent Solutions Fellow
 • Dr Carol Plouffe, Virtual Design & Verification Mgr.: 2016 Soil & Crop Systems Engineering Fellow
 • Dr Nicolai Tarasinski, Mgr. Advanced Engineering: 2016 Vehicle Systems Engineering Fellow
 • Robert Wick, Director – Customer and Product Support: 2016 Customer Support Fellow

2015

 • Dr J.B. Penn, Senior Advisor, Office of the Chairman: 2015 Global Agricultural Economics Senior Fellow
 • John Brown, Associate Chief Counsel: 2015 Financial Law Fellow
 • Dr Liwen Dai, GPS Principal Engineer: 2015 GNSS Engineering Fellow
 • ​Dr Satyam Sahay, JDTCI Technical Fellow:Satyam Sahay, JDTCI Technical Fellow: 2015 Materials Engineering Fellow
 • Al Smemo, Principal Engineer: Powertrain Engineering Fellow