John Deere

Fellows Program
 

Vi belönar våra främsta experter

John Deere Fellows Program är det största individuella erkännandet för medarbetare som har bidragit till John Deeres framgång genom betydande kompetens inom sina respektive funktionella områden, visat ledarskap och gott anseende inom och utanför företaget.

På John Deere erkänner och hyllar vi våra innovativa tänkare, ledare och handlingsmänniskor som tar oss in i framtiden och, med ett gemensamt högre syfte, gör det möjligt att ta stora steg framåt.

Fellows Award-vinnare 2021

Dr William F. Cooper vid ett mikroskopDr William F. Cooper vid ett mikroskopDr William F. Cooper vid ett mikroskop

Fysikaliska elektronikmaterial

HeadingIcon

Dr William F. Cooper, chef inom avancerad teknik, uppfyller förväntningarna på branschledande kvalitetsnivå för produkter från John Deere.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Porträtt av Dr Günter HähnPorträtt av Dr Günter HähnPorträtt av Dr Günter Hähn

Vägkonstruktionsteknik

HeadingIcon

Dr. Günter Hähn, Senior Vice President Operations – Wirtgen Group, är den första Wirtgen-medarbetaren som får ta emot det hedervärda John Deere Fellow Award.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Porträtt av Gregory FinchPorträtt av Gregory FinchPorträtt av Gregory Finch

Digital teknik

HeadingIcon

Gregory C. Finch, huvudingenjör, har erkänts för sitt ledarskap som var av yttersta vikt för anammandet av molnet hos John Deere.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Porträtt av Steve SassPorträtt av Steve SassPorträtt av Steve Sass

Värmeöverföring och vätskedynamik

HeadingIcon

Steve Sass har visat sig vara så skicklig på att uppfylla kundernas krav att det har lett till erkännande som expert på värmeöverföring och vätskedynamik.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Glenn Pope framför en tröskaGlenn Pope framför en tröskaGlenn Pope framför en tröska

Skördeteknik

HeadingIcon

Glenn Pope, känd som “Tröskpåven,” har spenderat mer än tre årtionden på att analysera kundernas behov och anpassa produktutvecklingen efter dem.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Kormann vid en robotarm.Kormann vid en robotarm.Kormann vid en robotarm.

Integrerade lösningar

HeadingIcon

Dr Georg Kormann, konstruktionschef för avancerad teknik och teknisk integrering av hö och foder, har förståelse för vad kunderna vill ha, förväntar sig och till och med efterfrågar.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Pristagare 2020

 • Dr Gilles Dryancour

  Public Relations

  Dr Gilles Dryancour ses som en outtröttlig förespråkare för John Deeres intressen i lagstiftnings- och regleringsfrågor i hela Europa. Han har nästintill på egen hand förvandlat branschens viktigaste branschorganisation i Bryssel i Belgien, Europeiska unionens hem.

 • Wissem El-Ratal

  Virtuell teknik

  Wissam El-Ratal har visat sig vara en passionerad visionär inom virtuell designverifiering (VDV) för den globala traktorplattformen. Han använder VDV för att välja designkoncept genom hela konceptvalsprocessen. Hans ansträngningar har gjort det möjligt för Deere att differentiera sina produkter med hjälp av ledande analytiska verktyg och metoder.

 • Sue Gray

  Agronomi

  Sue Gray har betydande expertis inom växtskyddsbranschen, samt om frö och genetik. Hennes erfarenhet omfattar hantering av biomassa och cellulosaetanol, utvecklingen av en väg mot strategin för att uppnå 26 000 liter per hektar majsskörd samt studier om och implementering av näringsämnestillsatser.

 • Lee Redden

  AI och maskininlärning

  Lee Redden är medgrundare av Blue River Technology, ett företag som John Deere förvärvade 2017. Hans passion för jordbruk har tack vare sin pionjäranda gjort det möjligt för Redden att ligga i framkanten av maskininlärning. Han är en framstående expert på området och en ledande hjärna när det gäller att tillämpa djupinlärning på jordbruk och kontrollsystem.

 • Dr Brij Singh

  Kraftelektronik och -teknik

  Dr Brij Singh har visat framgång i tillämpningen av avancerad kraftelektronik under sin 12 år långa karriär hos John Deere. Singh är en mycket välkänd lärare, mentor och forskare som dragit fördel av ett flertal värdefulla finansieringsmöjligheter för att påskynda sitt arbete.

 • David Smart

  Programvaru- och nätverksutveckling

  David Smart har varit delaktig i flera viktiga utvecklingar av elektronikprogramvara i mer än tre decennier, däribland för traktorer, lastare och precisionsjordbruk. Hans 40-åriga karriär lyfts fram av hans förmåga att leverera lösningar inom nya teknikområden där inga verktyg för utveckling eller felsökning funnits tillgängliga.

Arkiv över pristagare av John Deere Fellowship Award

Visa allaDölj alla

2019

 • August Altherr: Pristagare inom europeisk innovation 2019
 • Noel Anderson Pristagare inom strategisk immateriell egendom 2019
 • Martin Kremmer: Pristagare inom teknisk innovation 2019
 • Carol Lewis: Pristagare inom personalresurser 2019
 • Dr Adrian Rantilla: Pristagare inom marknadsanalys 2019

2018

 • ​Jørgen Audenaert: Pristagare inom europeiskt precisionsjordbruk 2018
 • Dennis Bowman: Pristagare inom traktorteknik 2018
 • Dr Klaus Hoehn: Seniorpristagare inom teknik och maskinteknik 2018
 • Dr Fred Nelson: Pristagare inom precisionsjordbrukssystem 2018
 • Dr Julian Sanchez: Pristagare inom teknisk innovation 2018
 • Dr Long Wu: Pristagare inom kraftelektronik och -teknik 2018

2017

 • ​Dr Danan Dou: Pristagare inom avancerad teknik och innovation 2017
 • Dr Mohamad El-zein: Pristagare inom materialteknik 2017
 • Shufeng Han: Pristagare inom kraftstyrnings- och reglerteknik 2017
 • Juergen Hollstein: Pristagare inom elektronik 2017
 • Cory Leland: Pristagare inom metrologiteknik 2017
 • Teryl Oftedal: Pristagare inom C&F-systemteknik 2017
 • Peter Pickel, fil. dr: Pristagare inom jordbrukssystemteknik 2017
 • Dr John Reid: Pristagare inom teknisk innovation 2017
 • Richard Wubbels: Pristagare inom hö- och foderteknik 2017

2016

 • Dennis Anstey: Pristagare inom systemteknik för hö och foder 2016
 • Roger Mohr: Seniorpristagare i affärsutveckling inom tillverkning och skogsbruk 2016
 • Terry Pickett: Pristagare inom intelligenta lösningar 2016
 • Dr Carol Plouffe: Pristagare inom systemteknik för jord och grödor 2016
 • Craig Puetz: Pristagare inom transmissionsteknik 2016
 • Dr Bernard Romig: Pristagare inom fordonsdynamik 2016
 • Dr Nicolai Tarasinski: Pristagare inom systemteknik för fordon 2016
 • Robert Wick: Pristagare inom kundstöd 2016
 • Dr Richard Winsor: Pristagare inom förbränningsmotorer 2016

2015

 • John Brown: Pristagare inom finansrätt 2015
 • Dr Liwen Dai: Pristagare inom GNSS-teknik 2015
 • Dr J.B. Penn: Seniorpristagare inom global jordbruksekonomi 2015
 • ​Dr Satyam Sahay: Pristagare inom materialteknik 2015
 • Al Smemo: Pristagare inom drivlineteknik 2015