Sammanställning av pristagare 2020

Pristagare 2020

Vi belönar våra främsta experter

John Deere Fellows Program lanserades 2015 för att visa högsta individuella uppskattning mot medarbetare som har bidragit till företagets framgång genom betydande kompetens inom sina funktionella områden, samt visat ledarskap och haft ett gott anseende inom och utanför företaget. Det är höjdpunkten i Knowledge Leadership Path, ett initiativ som lanserades 2014.

Se våra pristagare 2020

Bild av en prisrosettBild av en prisrosettBild av en prisrosett

Ledande tänkare

HeadingIcon

Varje år delar vi ut vår högsta utmärkelse till de tänkare, ledare och handlingsmänniskor som styr oss mot framtiden.

Pristagare 2020
Gilles Dryancour
Wissam El-Ratal
Sue Gray
Lee Redden
Eric Johnson
Brij Singh
Dave Smart

Fotografi av Gilles DryancourFotografi av Gilles DryancourFotografi av Gilles Dryancour

Offentliga angelägenheter

HeadingIcon

Dr Gilles Dryancour, direktör för interna ärenden i Europa, tillskrivs förvandlingen av branschens viktigaste handelsförening i Bryssel, Belgien – Europeiska unionens hem.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Fotografi av Wissam El-RatalFotografi av Wissam El-RatalFotografi av Wissam El-Ratal

Virtuell teknik

HeadingIcon

Wissam El-Ratals insatser inom virtuell designverifiering har gjort det möjligt för Deere att variera sina produkter med hjälp av avancerade analytiska verktyg och metoder.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Fotografi av Sue GrayFotografi av Sue GrayFotografi av Sue Gray

Agronomi

HeadingIcon

Sue Gray har betydande expertis inom växtskydd, såväl som utsäde och genetik, vilket har gjort att Deere kunnat ta sig an viktiga branschroller.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Fotografi av Eric JohnsonFotografi av Eric JohnsonFotografi av Eric Johnson

Materialteknik

HeadingIcon

Dr Eric Johnson har implementerat ny teknik och nya processer, såsom användning av friformsframställning för applikationer för verktyg och servicedelar.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Fotografi av Lee ReddenFotografi av Lee ReddenFotografi av Lee Redden

AI och maskininlärning

HeadingIcon

Lee Redden är medgrundare av Blue River Technology, ett företag som John Deere förvärvade 2017, och en av förgrundsfigurerna vad gäller tillämpning av djupinlärning på jordbruks- och kontrollsystem.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Fotografi av Brij SinghFotografi av Brij SinghFotografi av Brij Singh

Kraftelektronik och -teknik

HeadingIcon

Dr Brij Singh, R4-chef för yttre förbindelser, har haft stor framgångar inom avancerad kraftelektronik på John Deere.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Fotografi av Dave SmartFotografi av Dave SmartFotografi av Dave Smart

Programvaru- och nätverksutveckling

HeadingIcon

David Smart har varit delaktig i flera viktiga utvecklingar av elektronikprogramvara i mer än tre decennier, däribland för traktorer, lastare och precisionsjordbruk.

Läs mer på vår amerikanska webbplats

Bild av människor i en kretsBild av människor i en kretsBild av människor i en krets

Stora ledare

HeadingIcon

Det börjar på toppnivå. Smarta människor som vägleder andra smarta människor – det är så vi hjälper våra kunder att skapa en bättre värld.

Möt vår ledningsgrupp

Pristagare 2019

 • August Altherr

  Innovation

  August Altherr är en viktig drivkraft för europeisk innovation inom lantbruksutrustning och har många patent till sin förtjänst. Hans arbete ledde fram till 6R-serien, som betraktas som en av Deeres mest framgångsrika traktorplattformar och som nu sammanställs på fem orter globalt. Altherr hjälpte till att etablera tankesmedjor för unga ingenjörer från de främsta europeiska universiteten för att hitta innovativa lösningar för entreprenörer, stora åkerbruk och viktiga kundsegment.

 • Noel Anderson

  Strategisk immateriell egendom

  Noel Anderson har 117 patent till sin förtjänst och är en av John Deeres mest produktiva uppfinnare. Anderson ger Deere en distinkt konkurrensfördel genom att föra samman olika och framväxande områden av teknisk expertis till nya uppfinningsupplysningar och patent. Han har spelat en nyckelroll i utvecklingen, utförandet och den kontinuerliga förbättringen av John Deere Enterprise Intellectual Property Strategy Process.

 • Dr Martin Kremmer

  Teknisk innovation

  Dr Martin Kremmer är känd för sin insats vid breddningen av metoden för att studera granulära medier i komplexa, rörliga 3D-geometrier och för sina fundamentala studier av lantbruksprodukter som sojabönor i precisionsplanteringsmaskiners mekaniska mätare. Han är skribent eller medskribent till fyrtio uppfinningsupplysningar och patentansökningar. Dr Kremmer har varit ansvarig för den övergripande fordonsdesignen för alla medelstora traktorer.

 • Carol Lewis

  Personal

  Carol Lewis är en respekterad röst inom området för personalförmåner. Hennes insatser omfattar arbete i Washington D.C. gällande lagstiftning eller ändringar i regelverk och att utbilda anställda om hälso- och sjukvårdsförmåner. Hon har uppdaterat ledande befattningshavare om anställdas pensionsförmåner och förmåner efter pension, förhandlat om billigare hälso- och sjukvårdslösningar, och hon har träffat pensionärer och varit mentor för sina medarbetare. Hennes medverkan i implementeringen av ett företagsomfattande hälsoprogram, navigeringen i hälso- och sjukvårdsreformen och andra förmånsrelaterade aktiviteter har varit väsentligt bidragande.

 • Dr Adrian Rantilla

  Marknadsanalys

  Dr Adrian Rantilla har skaffat sig ett rykte för sin tillämpning av forskning och analys inom försäljning och marknadsföring. Hans insikt och flitighet har minskat kostnaderna i flera program tack vare en god förståelse för kundernas motiveringar och beteenden. Han är känd för att utveckla och vårda strategiska kundrådgivningsförhållanden över hela världen, vilket tillför värde genom fokus på hur man löser de mest utmanande affärsproblemen.

Arkiv över pristagare av John Deere Fellowship Award

Visa allaDölj alla

2018

 • ​Jørgen Audenaert, R2-chef, produktionssystem för småfröiga sädesslag: Europeisk pristagare i precisionsjordbruk 2018
 • Dennis Bowman, övre chefsingenjör: Pristagare i traktorteknik 2018
 • Dr Klaus Hoehn, seniorrådgivare, information & teknologi, ordförande: Seniorpristagare i teknologi & teknik 2018
 • Dr Fred Nelson, huvudansvarig, metrologiteknik: Pristagare inom system för precisionsjordbruk 2018
 • Dr Julian Sanchez, direktör – strategi för precisionsjordbruk & affärsutveckling: Pristagare inom teknisk innovation 2018
 • Dr Long Wu, modulledare – Pe-styrsystem: Pristagare inom kraftelektronik och -teknik 2018

2017

 • ​Dr Danan Dou, chef, avancerad teknik och innovation: Pristagare inom avancerad teknik och innovation 2017
 • Dr Mohamad El-zein, chef, avancerade material & mekanik: Pristagare i materialteknik 2017
 • Shufeng Han, överordnad bilskadeinspektör: Pristagare i kraftstyrnings- och reglerteknik 2017
 • Juergen Hollstein, R2-ledare branschpartnerskap: Pristagare i elektronik 2017
 • Cory Leland, huvudansvarig, metrologiteknik: Pristagare i metrologiteknik 2017
 • Teryl Oftedal, programledare – motortillämpningar: Pristagare i C&F-systemteknik 2017
 • Prof dr Peter Pickel, chef yttre förbindelser: Pristagare i systemteknik för lantbruk 2017
 • Dr John Reid, direktör – teknik & innovation för företagsprodukter: Pristagare inom teknisk innovation 2017
 • Richard Wubbels, chef, teknik för exakthackar & skärbord: Pristagare i hö- och foderteknik 2017

2016

 • Dennis Anstey, systemingenjör: Pristagare i systemteknik för hö & foder 2016
 • Roger Mohr, direktör – företagets affärsavdelning: Seniorpristagare i affärsutveckling inom tillverkning & skogsbruk 2016
 • Terry Pickett, chef – avancerad teknik: Pristagare inom intelligenta lösningar 2016
 • Dr Carol Plouffe, chef – Enterprise VD&V: Pristagare i systemteknik för jord & gröda 2016
 • Craig Puetz, chef, teknik: Pristagare i transmissionsteknik 2016
 • Dr Bernard Romig, förste vetenskaplig medarbetare/överingenjör: Pristagare i fordonsdynamik 2016
 • Dr Nicolai Tarasinski, chef, avancerad teknik: Pristagare i systemteknik för fordon 2016
 • Robert Wick, direktör – kundstöd och produktservice: Pristagare i kundstöd 2016
 • Dr Richard Winsor, överordnad bilskadeinspektör: Pristagare inom förbränningsmotorer 2016

2015

 • John Brown, biträdande chefsjurist: Pristagare i finansrätt 2015
 • Dr Liwen Dai, GNSS-forskningsingenjör: Pristagare i GNSS-teknik 2015
 • Dr J.B. Penn, seniorrådgivare, ordförande: Seniorpristagare i global jordbruksekonomi 2015
 • ​Dr Satyam Sahay, ledare – avancerad teknik: Pristagare i materialteknik 2015
 • Al Smemo, överingenjör: Pristagare i drivlineteknik 2015