Pressmeddelande   June 15, 2024

I FOKUS PÅ KWF-MÄSSAN I TYSKLAND 19–22 JUNI 2024

John Deere lanserade de första modellerna av de hjulgående skogsmaskinerna i H-serien i april 2024. De stora maskinmodellerna inkluderar skördarna 1270H and 1470H och de nya skotarna 2010H och 2510H med en lastkapacitet på 20 respektive 25 ton.

De nya större skördarna och skotarna i H-serien har högre produktivitet med lägre bränsleförbrukning, bättre stabilitet och förbättrad ergonomi för föraren. Med industriledande innovationer tar John Deere täten och skapar nya standarder för produktionssystem för skogsmaskiner. Våra investeringar i produktutveckling, innovation och teknik resulterar i lösningar som förbättrar våra kunders verksamheter nu och i framtiden.

Ett representativt utbud av fyra skördare och fyra skotare ska visas på KWF i Schwarzenborn i Hessen. Skördarmodellerna är 1470H 6W (med skördaraggregatet H425), 1270H 8W (med det nya skördaraggregatet H216) samt skördarna i G-serien, 1170G och 1070G. Det nya skördaraggregatet H216 kommer att visas tillsammans med de nuvarande modellerna av skördaraggregat H425, H424, H423 och H212. Även den nya skotaren 2010H i H-serien och skotarna 1510G, 1110G och 1010G i G-serien presenteras på mässan.

John Deeres monter organiseras av våra distributörer Hencon Forestry B.V. och Nuhn GmbH. Välkommen att besöka oss i monter FI-320!

Med IBC 3.0 får skotarna fler automatiserade funktioner. Två testversioner av skotaren IBC 3.0 kommer att finnas tillgängliga för kunderna på KWF-mässan.

Under 2023 introducerade John Deere IBC 3.0 för skotare. De  automatiserade funktionerna underlättar arbetet för oerfarna förare. Kranen kan även automatiskt flyttas till transportläge med en enda knapptryckning. En funktion som uppskattas av erfarna förare. Den nya versionen, IBC 3.0, har utvecklats ännu längre. Vid arbetets start eller vid återkomst till upplagsplatsen kan kranen fällas ut till arbetsläge med bara en knapptryckning. John Deeres IBC (Intelligent Boom Control) utvecklas ständigt för att öka avverkningsproduktiviteten och underlätta skördar- och skotarförarens arbete. Testversionerna av IBC 3.0-skotarna i demonstrationsområdet är den mindre modellen 1010G och mellanstorleken 1110G.

Skördarna i nya H-serien

Skördarna i den nya H-serien har en högprestandamotor med 10 % större kraft och vridmoment. Ny hydraulik med tre pumpar anpassade för att ge mer hydraulkraft och högre arbetstryck för matning. Det optimerade systemet säkerställer en balanserad bränsleekonomi. Det nya aktiva midjelåset ger mer stabilitet, oavsett om du arbetar i branta sluttningar eller på planmark. Den gör det lättare att arbeta när kranarmen är utsträckt i sidled och ger föraren en större arbetsyta.

Jämfört med skördarna i G-serien möjliggör skördarna i H-serien väsentligt högre produktivitet och anmärkningsvärt mycket lägre bränsleförbrukning per avverkad kubikmeter.

Nya skördarkranar. Den nya H7-kranen för skördare ger uppskattningsvis 10 % mer lyftkraft och svängningsvridmoment Även den nya H9-kranen har samma kraftökning på 10 % och vridmomentet är 5 % större än föregående modell.

Förarkomfort och förbättrad sikt med den nya hyttdesignen

John Deeres stora skördare i H-serien, modellerna 1270H och 1470H, är utrustade med nya bakre chassin och nya platser för motor, hydraulolja, bränsletankar och pumpar. Maskindesignen har tydliga influenser av John Deeres samarbete med BMW Design Works. Motorn i båda skördarmodellerna har vridits 180 grader. Hydrauloljan, bränsletankarna och pumparna har placerats längst fram i motorn och kylaren och fläkten är placerade längst bak i maskinen. De här förändringarna gör förarhytten väldigt tyst. Samtidigt har maskinens bakre del sänkts, vilket förbättrar sikten avsevärt. Den nya förarhytten har en förbättrad rotationsvinkel med 30 grader åt båda håll. Förarhytten roterar nu sammanlagt 220 grader. Den roterande och nivellerande förarhytten är nu standard i de stora maskinerna i H-serien.

Fördelarna med intelligent kranspetsstyrning (IBC) är erkända sedan 2013. Den populära och unika IBC 2.0 är nu en standardfunktion i våra stora skördare i H-serien. John Deere fortsätter att utveckla IBC-tekniken.

Skördare i H-serien 1270H 1470H
Maximal motorkraft, kW 220
Motorns vridmoment, Nm 1445
Dragkraft, kN 190/220 (6 W/8 W) 210
Kranens tiltvinkel, grader, fram/bak 28/20 25/18
Hyttens rotationsvinkel, vänster/höger 110
Cylinderns midjelås, vridmoment, kNm 130
Arbetstryck, bar (matning) 350
Bränsletank, l 467
DEF-tank, l 25/23 (volym vid normal användning)

Skotarna i nya H-serien

Den nya designen på skotarna i den stora storleksklassen – 2010H och 2510H – har samma motorutrymme och huv som designats i samarbete med BMW Design Works.

Den nya stora storleksklassen med skotare på 20 och 25 ton erbjuder 25 % mer lastkapacitet. Den nya drivlinan med två motorer i skotarmodellen 2510H ger också en 50 % snabbare hastighet vid körning. Drivlinan med två motorer finns även tillgänglig som tillval för skotarmodell 2010H.

De nya kranarna F9 och F10 ger mer kraft och längre räckvidd. F10 har en ny, längre räckvidd på 10,2 meter. Motsvarande längsta räckvidd på F9 är 10,7 meter. Hydraulslangen och slangdragningen har förbättrats. Den nya F10 är den starkaste skotarkranen på marknaden. Med 40 % större kranlyftmoment och 22 % större svängningsvridmoment finns det nu möjlighet till större gripare. Nya F9 har 13 % större lyftvridmoment och 10 % större svängningsvridmoment.

De nya kranarnas geometri, med fem ledade infästningspunkter mellan huvudarmen och vipparmen ger bättre kontroll, träffsäkrare lasthantering och jämnare hastighet under hela lastningscykeln. För att underlätta arbete i branta sluttningar är vinkeln på tilten bakåt 22 grader, vilket förbättrar kranens svängningsfunktion.

Det nya midjelåset ger mer stabilitet, även vid full last. Det nya cylinderbaserade midjelåset möjliggör stabilitet när du skotar stora lass över långa avstånd.

Nya lösningar för skotning av eukalyptus. Vårt erbjudande inkluderar en extra lång bakram som är lämplig för 7,2 m eukalyptus. Den nya huvudgaveln för eukalyptus är utformad för att vara starkare och mer hållbar. Den centrala grinden är fast och den separata övre grinddelen rör sig hydrauliskt.

IBC 3.0 med automatiserade funktioner – automatiskt tillbaka till virke vid pålastning till lastrede vid avlastning och till transportläge efter avlastning – är nu standard för stora skotare i H-serien.

Skotare i H-serien 2010H 2510H
Maximal motorkraft, kW 220 252
Motorns vridmoment, Nm 1400 1550
Dragkraft, kN 255 290
Kranens räckvidd, m 8,5/10,2/10,7 8,5/10,2/10,7
Bruttolyftmoment, kNm 210/170 210
Svängningsvridmoment, kNm 50/45 50
Lastkapacitet, ton 20 25
Bränsletank, l 380 380
Lastutrymme, m2 6,5/7,5 6,5/7,5/8,5
Vridningsvinkel, grader 44 44
Markfrigång, mm 779 779

John Deeres hytter är utformade med föraren i fokus

Från intuitiva användargränssnitt till ergonomisk design och från den tysta hytten till lättillgängliga servicepunkter – alla aspekter är utformade för att vara lättanvända och förbättra förarens upplevelse. John Deere förstår värdet av att minimera tröttheten och spara energin till det som verkligen räknas. Hytterna i skördarna och skotarna är designade med fokus på förarens komfort, ergonomi är en viktig del av produktiviteten.

Den nya hyttdesignen utgår från förarnas återkoppling. Den moderniserade hyttdesignen matchar designen på H-seriens maskiner. Ljudisolerande material används i hyttens interiör. De flyttade friskluftsintagen och den förbättrade klimatanläggningen säkerställer en jämn temperatur i skiftande förhållanden. Den nya H-serien har mer belysning med högre kvalitet för förbättrad sikt över arbetsområdet.

Den nya interiördesignen ger föraren mer förvaringsutrymme. En telefonbricka med trådlös laddare, en plats för skorna och vattenflaskan, ett kylutrymme och ett bord för lunchbrickan. Andra funktioner är en ny andra skärm för grundläggande maskinfunktioner och kameror, flera ladduttag, en ny pedal för att välja körriktning, en ny premiumljudanläggning med subwoofer och diskanthögtalare. Nya armstöd och styrspakar samt konfigurerbara knappar. Skördarna i H-serien har programmerbara paletter.

Nya sätesalternativ inkluderar ett säte i slitstarkt material. Basmodellen och komfortstolar finns också tillgängliga. Det finns även sätesventilation för alla sätesalternativ.

John Deere introducerar den nya intelligenta hyttnyckeln – en personlig fjärrnyckel som låser upp maskindörren och som även startar datorn och TimberMatic-systemet med förarspecifika inställningar. Den intelligenta hyttnyckeln kan även programmeras för servicepersonal och släpförare, och en elektronisk startspärr ingår.

Det nya styrsystemet Timber Matic H

Det nya styrsystemet Timber Matic H har ett visuellt förbättrat, intuitivt användargränssnitt som är utformat för skogsnäringen. Det helt nya kontrollsystemet hjälper föraren att uppnå en helt överlägsen avverkningsprestanda. Det helt omkonstruerade användargränssnittet är mer tydligt och lättillgängligt. H-systemet skapar en gemensam och konsekvent användarupplevelse för alla avverkningsprodukter. Den nya visualiseringen innehåller alternativ för kvälls- och dagsljusvy. Den information som visas på skärmen är anpassad till omständigheterna.

Ökad servicevänlighet

John Deere introducerar de längsta serviceintervallen på marknaden – upp till 1 000 timmar med serviceavtalet John Deere ProtectTM.

Den dagliga servicen är enkel. Alla påfyllningspunkter sitter på samma lättåtkomliga ställe. Alla maskiner har en elektrisk oljenivåsensor och ett helt nytt, centralt smörjningssystem för enkel användning.

Det nya skördaraggregatet för 1270H, 1470H och bandgående skördare

Ett nytt skördaraggregat med två matarhjul, designat för löv- och barrträd.
Det nya skördaraggregatet är utformat för stora skördare och ersätter H270.

H216 är fullt kompatibel med skördare i H-serien och bandgående skördare.

Det nya skördaraggregatet H216 har flera tillval, toppsåg, HD-tilt, standartilt, lasersensor (hitta rotände) och växlade matarmotorer med flerhastighet. Den nya sågenheten gör det möjligt att använda breda, långa sågsvärd med mindre vibrationer för stora träd. Det nya skördaraggregatet är tillgängligt för modell 1270H med räckvidd på 8,6 och 10,0 meter samt modell 1470H med räckvidd på 8,6, 10 och 11 meter.

Skördaraggregat H216  
Räckvidd 50-650 mm
Maximal matningsdiameter 750 mm
Matningskraft 30-41 kN
Sågenhet SuperCut 100S, Bucher 32cc sågmotor
Räckvidd tilt 150 grader
Matarmotorer Fasta och växlade
Färgmarkeringssystem Super Mark
Sensor för att hitta rotände Tillval
Vikt Från 1460 kg

H-seriens branschledande lösningar och tjänster gör den till ett banbrytande produktionssystem.

Den stora H-serien, utrustad med John Deeres digitala lösningar och service under hela livscykeln, representerar framtiden inom avverkning. Tack vare TimberMatic H-styrsystem med fullt integrerade kartor kan H-serien dra nytta av John Deeres uppkopplingsmöjligheter med datadelning i realtid och global räckvidd genom samarbete med branschledande leverantörer. Kartbaserade visualiseringar och informationsdelning i realtid möjliggör effektiv planering, förarassistans och rapportering ute i skogen. Dessutom sätter användningen av maskindata, analyskapaciteten och de digitala verktygen en ny standard för användarsupport genom John Deeres globala nätverk av återförsäljare. Den moderna programvaruarkitekturen, tillsammans med en dataintegreringskapacitet som ständigt utvecklas, lägger grunden till ett produktionssystem som uppfyller branschens behov – både i dag och i framtiden.

De beslut vi fattar i dag har kraften att skapa morgondagen. Vår framtidsvision är att våra produktionssystem hjälper individer och företag att nå sin fulla potential, och där drivkraften bakom varje handling är en bättre värld för framtida generationer.

John Deere tar täten. Marknadsledarskap i branschen kräver innovationskraft. Våra nya maskinmodeller uppvisar utmärkt kvalitet, pålitlig drift och innovativa lösningar som ger mervärde till kunden. H-serien sätter en ny standard.

Mer information:

Elina Suuriniemi
Kommunikationsspecialist
John Deere Forestry Oy
Tel. +358 400 466476
SuuriniemiElina@JohnDeere.com

 

John Deere Forestry Oy har sitt säte i Tammerfors. Där ligger det europeiska marknadsföringscentret och produktutvecklingscentret för skogsmaskiner. Företaget har omkring 800 anställda i Finland. John Deeres skogsmaskiner tillverkas i Joensuu. Mer information finns på www.JohnDeere.co.uk.

Deere & Company (www.JohnDeere.com) är världsledande när det gäller att tillhandahålla avancerade produkter och tjänster samt avancerad teknik för kunder vars arbete revolutionerar jordbruks- och byggbranschen – de som odlar, skördar, omformar, berikar och bebygger landet för att möta världens ökande behov av mat, bränsle, bostäder och infrastruktur.