PRESSRELEASER   30 Maj, 2023

I RAMPLJUSET UNDER SWEDISH FORESTRY EXPO 2023

I RAMPLJUSET UNDER SWEDISH FORESTRY EXPO 2023

 

Alla John Deeres skogsmaskiner i G-serien och de senaste modellerna av skördaraggregat kommer att visas under mässan. Vi kommer att titta närmare på innovationer inom intelligent kranspetsstyrning för skotare, intelligent styrning av skördaraggregat, boggilyft och nya funktioner i TimberMaticTM Kartor som gör förarens arbete enklare. Vi kommer att presentera Maskinhälsa 1.0 som optimerar maskinen för en högre teknisk och jämn prestanda.

Med IBC 3.0 får skotare fler automatiserade funktioner

Intelligent kranspetsstyrning (IBC) är John Deeres teknik som hela tiden utvecklas för att förbättra produktiviteten vid skogsavverkning och för att hjälpa förarna av skördare eller skotare. Nästa milstolpe inom IBC-teknik är IBC 3.0 för skotare och de nya automatiserade funktionerna som underlättar förarnas arbete. Med den nya versionen, IBC 3.0, flyttas kranen automatiskt med en enda knapptryckning till den position där den föregående lasten togs – både vid lastning och lossning av stockar. Kranen kan också automatiskt köras till transportposition med en enda knapptryckning. IBC 3.0-funktionen för skotare kommer att lanseras vid Swedish Forestry Expo.

Nya lastreden gör lastningen enklare

De nya lastredena är strukturellt starkare och utformade för att bättre tillgodose kundernas behov vid olika typer av arbeten. Med den nya grinden och dess vikbara, gångjärnsförsedda breddningar och breddbara bankar är det enkelt att bredda lastutrymmet. Den nya designen av lastbankarna är utformade så det blir enkelt att separera olika virkessortiment. Som tillval finns högre och lättanvända skiljestöttor också tillgängliga. Nya lastredesalternativ finns tillgängliga för skotarna 1110G, 1210G och 1510G.

Intelligent styrning av skördaraggregat (IHC) förbättrar kvistningskvaliteten

Den nya intelligenta styrningen av skördaraggregat (IHC) gör skogsavverkning lättare och förbättrar kvistningskvaliteten. Kvistknivarnas kraftstyrning ger skördaraggregatet rätt kompression och utmärkt mätnoggrannhet under alla förhållanden.

Rätt inställning av kvistknivarnas tryck är ett grundläggande krav för god och exakt funktion för skördaraggregatet. Fastställandet av rätt inställningar baseras på ett antal variabler, t.ex. trädstorlek, trädslag och avverkningsförhållanden. Tack vare nya IHC behöver inte kvistknivarnas tryckinställningar ändras lika ofta, vilket underlättar arbetet för skördarföraren.

John Deeres styrsystem TimberMatic har grundläggande inställningar för kvistknivarnas kraftstyrning baserat på tre trädslag. En sensor i skördaraggregatets övre kvistkniv mäter hela tiden anliggningstrycket mellan skördaraggregatet och trädet, IHC-systemet justerar trycket hos de rörliga kvistknivarna inom de angivna parametrarna. Det optimerar kvistknivarnas tryck under hela avverkningen och håller därmed kvistning och mätnoggrannhet på en hög nivå.

Med korrekt (inte för hög) anliggningstryck förblir matarhastigheten god, ytskiktet skadas inte och onödig bränsleförbrukning undviks. Trädet avbarkas inte, utan behåller sitt höga mervärde, och barken kan användas för energiproduktion. Korrekta tryckinställningar förbättrar hållbarheten för skördaraggregatet.

IHC-alternativet är tillgängligt i Europa till John Deeres skördaraggregat H212 och H423.

TimberMatic Kartor. Visuell information om stockarnas position och placering

Trädslag visas på kartan med särskilda färger, som förut, ner till varje enskild stock. Skördarens IBC 3.0-funktion gör det möjligt att visualisera stockarna utifrån deras avverkningspunkt och position. Den nya visuella presentationen är mer illustrativ och ger skotarföraren förhandsinformation om platsen.

Automatisk registrering till lastredet

Den automatiska registreringen till lastredet identifierar de arbetsfaser då de utvalda träslagen lastas. Systemet identifierar också platsen där timret samlas upp och markerar automatiskt timret på den specifika platsen som flyttats till lastbäraren. Funktionen minskar arbetet för skotarföraren och visar alla inblandade parter en mer uppdaterad ögonblicksbild av avverkningsplatsen. De användarvänliga verktygen underlättar förarens arbete och ger mer tid för arbetsplanering.

Gränssnittet i TimberMatic Kartor har också förbättrats visuellt och gjorts mer användbart. En användarvänlig produktionssammanfattning har lagts till i gränssnittet, som visar beräkningar av olika timmerarter i kubikmeter och som procentandel av hela avverkningsplatsen.

TimberMaticTM Kartor har varit en standardfunktion i alla John Deeres nya skördare och skotare i G-serien sedan hösten 2018. Kunderna får alltid uppdaterade versioner av programmet utan extra kostnad. Systemet kan också monteras in i äldre maskiner som uppfyller utrustningskraven. TimberManagerTM är en gratistjänst på nätet som visar entreprenören realtidsinformation om avverkningsplatsen.

Boggilyft på främre boggin ger ökad smidighet i terräng

Vi introducerar en hydraulisk lyft för den främre boggin för skotarna 910G och 1010G. Den främre boggins fram- och bakhjul kan lyftas. Boggin på höger och vänster kan manövreras separat efter förarens behov. Funktionen förbättrar maskinens manövreringsförmåga och förarens ergonomi i svår terräng.

Lyftfunktionen för den främre boggin underlättar vid överfart av diken och i skarpa inkörningsvinklar. Genom att lyfta den främre boggin kan vändradien förbättras och maskinen kan därmed svänga smidigare. Den främre boggins bakhjul som är utrustade med kedjor kan lyftas, därmed skyddas vägytan från skador vid lossning till virkesupplag vid vägkanten.

En maskin i optimal teknisk prestanda ger ökad produktion

Vi presenterar Maskinhälsa 1.0 där vi erbjuder dig en faktabaserad bedömning av din maskins tekniska prestanda utförd av våra utbildade specialister. Det är av största vikt att maskinens tekniska prestanda ligger i topp för att ha förutsättningar att få ut hög produktion av maskinen.

Det har visat sig genom åren att det är svårt för förare att känna om den tekniska prestandan hos maskinen har försämrats långsamt, därför utvecklades Timberlink 2005 och har sedan dess funnits i våra maskiner som övervakar maskinens tekniska prestanda.

För att göra det möjligt för förarna att ha kontroll över sina maskiner har vi utvecklat denna tjänst som är en dokumenterad rutin. Föraren har inget att jämföra sin maskins tekniska prestanda med, därför har vi med hjälp av en stor mängd data över våra skördare och berörda aggregat skapat en svensk referensdatabas.

I Maskinhälsa jämförs också alla inställningar i maskindatorn som påverkar den tekniska prestandan mot optimerade maskinparametrar.

Mer information:
Henrik Johansson
Retail Country Manager Sweden
John Deere Forestry AB
Tel. +46 70-597 94 00
JohanssonHenrik@JohnDeere.com


John Deere Forestry Oy har sitt säte i Tammerfors, som är platsen för produktutveckling av skogsmaskiner och marknadsföringscenter för Europa. Företaget har cirka 700 medarbetare i Finland. John Deere skogsmaskiner tillverkas i Joensuu. Mer information finns på www.JohnDeere.se

Deere & Company (www.JohnDeere.com) är världsledande när det gäller att tillhandahålla avancerade produkter, teknik och tjänster för kunder vars arbete revolutionerar jordbruket och byggbranschen – de som odlar, skördar, omvandlar, berikar och bebygger marken för att möta världens ökande behov av mat, bränsle, skydd och infrastruktur.