PRESSMEDDELANDE   Februari 03, 2023

Ett ökat fokus på lokala kundevenemang och produktpresentationer

John Deere kommer inte att delta vid SIMA i november 2024

John Deere vill på det här viset meddela sina återförsäljare och kunder om att man inte kommer att ha någon närvaro vid nästa SIMA-mässa i november 2024 i Paris.  I stor utsträckning beror detta på att man vill lägga ett större fokus på landsspecifika evenemang för återförsäljare och kunder under hela 2024.

”COVID 19 har inneburit att villkoren för större evenemang har ändrats, och sätten på vilka kunder vill interagera med oss ändras också”, säger Andreas Jess, John Deeres marknadschef for region 2. ”Lantbruks- och grönytemässor utgör ett sedan länge etablerat sätt att möta lantbrukare och entreprenörer, men vi utforskar även alternativa kanaler för kommunikation, med evenemang där digitala aktiviteter kombineras med möten ansikte mot ansikte. Detta ger oss större möjligheter att demonstrera våra innovativa lösningar, baserade på produktionssystem och tekniska landvinningar, och samtidigt nå en bredare publik.”  Han tillägger: ”Kunder blir allt mer intresserade av hur lösningar med precisionsteknik kan främja deras verksamhet över hela odlingscykeln, och det kräver att vi närmar oss det att utbyta idéer och demonstrera lösningar på ett nytt sätt.”

Ett ökat fokus på landsspecifika evenemang ligger i linje med John Deeres strävan att effektivisera verksamheten på ett sätt som sätter kunden i centrum. Det är också en fråga om effektivast möjliga resursutnyttjande på medellång till lång sikt. Tilmann Köller, John Deeres ansvarige för PR och mässor och evenemang för region 2 berättar: ”Vi befinner oss för närvarande på planeringsstadiet vad våra europeiska evenemang för återförsäljare och kunder under 2024 beträffar, och dessa ska synkroniseras med de nordamerikanska marknaderna. Vi kommer att berätta mer om vad som är att vänta i mars 2024, och vi kommer då att meddela riktigt spännande saker.”

John Deere anser att mässor kommer att fylla en viktig funktion även framgent, men ser gärna att internationella mässorganisatörer ser över sina nuvarande scheman för att möjliggöra större flexibilitet för andra marknadsföringsaktiviteter.