PRESSRELEASER   APRIL 20, 2023

IHC – INTELLIGENT STYRNING AV SKÖRDARAGGREGAT

IHC – INTELLIGENT STYRNING AV SKÖRDARAGGREGAT

 

Den nya intelligenta styrningen av skördaraggregat IHC (Intelligent Harvester Head Control) underlättar skogsavverkning och förbättrar kvaliteten på virket. IHC optimerar kvistknivarnas tryck i realtid för att få en optimal mätning av längd och diameter med så låg friktion som möjligt.

Rätt reglering av kvistknivarnas tryck är en grundläggande förutsättning för att skördarhuvudet ska fungera bra och noggrant. Fastställandet av korrekta värden grundar sig på många variabler, såsom trädets storlek, trädslag och grovkvistighet. Tack vare den nya intelligenta styrningen (IHC) minskar behovet av att justera knivtrycken betydligt, vilket underlättar arbetet för föraren.

I John Deere TimberMatic-styrsystem har man definierat de trädslagsspecifika grundinställningarna på vilka kvistknivarnas tryck grundar sig. Givaren i skördaraggregatets övre kvistkniv mäter kontinuerligt den kraft med vilken trädet pressas, och IHC-systemet justerar trycken vid behov inom de angivna gränserna. På så sätt är knivtrycket tillräckligt men inte för högt, varvid kvaliteten på både virket och mätningen hålls på en hög nivå.

Användarvänligheten förbättrar också produktiviteten

Tack vare den nya innovationen behöver föraren inte ständigt justera skördaraggregatet inställningar när trädets egenskaper eller förhållandena förändras, utan IHC justerar vid behov kvistknivarnas tryck.

Vid sidan av användarvänligheten förbättrar även IHC produktiviteten. När trycken är korrekta håller aggregatet rätt matningshastighet och trädets ytskikt oskadat samt att bränsle används inte i onödan. Trädet avbarkas mindre, varvid dess förädlingsvärde förblir högt och barken kan utnyttjas som energi. Rätt inställning av trycket förbättrar också skördaraggregatets hållbarhet.

IHC – Intelligent styrning av skördaraggregat är en egenskap som John Deere ständigt utvecklar. Optionen finns tillgänglig för John Deere skördaraggregat H212 och H423.

Läs mer om IHC.

För mer information:
Jenny Book
Kommunikationsspecialist
John Deere Forestry AB
Tel: +46 70-375 83 55
BookJenny@JohnDeere.com


John Deere Forestry Oy:s hemort är Tammerfors, där det finns ett produktutvecklingscenter för skogsmaskiner och det europeiska marknadsföringscentret. Företaget sysselsätter cirka 700 personer i Finland. John Deere-skogsmaskiner tillverkas i Joensuu. Mer information finns på adressen www.JohnDeere.fi

Deere & Company (www.JohnDeere.com) är världens ledande leverantör av avancerade produkter, teknik och tjänster för personer som i sitt arbete främjar jordbruk och markbyggnad – kunder som skördar eller bearbetar, anrikar och bygger mark för att tillgodose de ökande behoven av mat, bränsle, byggande och infrastruktur i världen.