PRESSMEDDELANDE   November 12, 2023

John Deere förbättrar mottagartillgängligheten

StarFireTM 7500

John Deere har omarbetat tekniken i StarFireTM positionsmottagaren, med en ny kretskortsutformning och anpassad mikroelektronik. Detta för att förbättra tillgängligheten för lantbrukare och för att undvika problem med leveranskedjor.

 

Till följd av detta har mottagaren döpts om till StarFireTM 7500. Förändringen påverkar inte teknikens funktionalitet, tillförlitlighet eller signalprestanda, som är densamma som för StarFireTM 7000.

 

Med det nya namnet undanröjs risken för sammanblandning med andra modeller – t.ex. vid uppdatering av programvara. För kunder som redan använder StarFireTM 7000 sker ingen förändring. Båda positionsmottagarna har samma utformning, samma prissättning, erbjuder samma signaler, och har samma licensstruktur. Användare av StarFireTM 7000 positionsmottgarna kommer även framgent att erhålla den uppbackning de är vana vid i form av kvalitetsuppdateringar och programfix.