PRESSMEDDELANDE   NOVEMBER 12, 2023

crop.zone och John Deere prisbelönas av Agrifuture

crop zone

crop.zone och John Deere har belönats med ett DLG Agrifuture Concept pris för Dual.Volt.24M – en teknik för elektrisk, systemisk behandling av grödor utan ogräsmedel vid en arbetsbredd på 24 meter.

Det nya, konceptuella systemet möjliggör en kemikaliefri lösning för uttorkning av växter och icke-selektiv kontroll av ogräs och täckgrödor, samtidigt som det moderna växtskyddets alla funktioner samlas i en enda maskin. Detta ökar produktiviteten, mångsidigheten och användbarheten av befintlig, elektrisk växtkontroll. Elektrisk växtkontroll ger en lägre kostnad för växtskyddsmedel, minskar miljöpåverkan, och ger en alternativ lösning för växtskydd där syntetiska preparat inte finns tillgängliga, inte är tillåtna, eller har begränsad verkningsgrad. Först behandlas växterna med en särskild elektrolytlösning (volt.fuel) för att höja deras konduktivitet. Sedan passerar specialutvecklade elektriska applikatorer genom växterna med en spänning på upp till 5 500 volt. När de vatten- och näringsbärande kärlknipperna förstörs, vissnar växten.

”I samarbete med John Deere har vi kunnat fördubbla arbetsbredden, vilket möjliggör både snabbare och exaktare bearbetning”, säger Dirk Vandenhirtz, verkställande direktör på crop.zone. Prototypen Dual.Volt.24M baseras på John Deeres R900-serien bogserade sprutor, vilket gör det möjligt för lantbrukare att kombinera den nya växtskyddsmetoden med John Deeres sprutteknik med hög precision. Enligt Jørgen Audenaert, Small Grain Production System Manager Region 2 på John Deere: ”Givet den kunskap crop.zone har om elektrisk växtkontroll och John Deeres expertis inom precisonslantbruk och sprutteknik, har man lyckats att utveckla en prototyp för en mycket lovande, kompletterande lösning för ett hållbart växtskydd.”

Dual.Volt.24M är för närvarande under utveckling. En första prototyp har konstruerats och testats. Under 2024 kommer crop.zone att genomföra omfattade tester av prototypen i flera olika förhållanden hos en lång rad lantbrukare.