Pressmeddelande   November 06, 2022

SIMA 2022

See & Spray™ kommer till Europa

Vid årets SIMA-mässa presenterar John Deere för första gången systemet See & Spray™ på sprutor tillverkade i Horst (Nederländerna) och ämnade för den europeiska marknaden. Därmed tar John Deere nästa viktiga steg mot ett exakt växtskydd efter lanseringen av See & Spray™ Select och Ultimate i USA.

Växtskyddssystemet See & Spray™ för Europa baseras på See & Spray™ Select-tekniken som redan introducerats i USA. Systemet använder kamerateknik för att identifiera färgskillnader på fältet. Kamerorna och annan maskinvara är integrerat i maskinens ramp eller chassi.  Kamerorna är monterade på en meters avstånd ifrån varandra över arbetsbredden, och upptäcker grön växtlighet med blixtens hastighet. Processorerna bearbetar bilderna, och utlöser munstyckena individuellt för fläcksprutning. Upptäckt av grön växt på den bruna jorden möjliggör riktad sprutning av ogräsmedel före grödans uppkomst. Alla ogräsplantor som kan ses med blotta ögat upptäcks också av kamerorna.    

See & Spray™ kan inte bara användas för behandling före grödans uppkomst, men också efter uppkomst i radodlingar. Sprutan läser av raderna, och kan därmed rikta in sig på sprutning av ogräsplantor mellan raderna. En sådan tillämpning är möjlig vid alla stadier och för alla radgrödor innan bladverket hinner skymma den bruna jorden, vilket möjliggör ytterligare behandling med See & Spray™ i växande gröda.

Tester under olika förhållanden     
See & Spray™ har redan testats på sammanlagt cirka 120 000 ha över hela världen. Effektiviteten vid användning kan jämföras med heltäckande sprutning, men med bara en tredjedel så mycket växtskyddsmedel. De tester som genomförts i Europa är inget undantag. Dessutom kan systemet optimeras för anpassning av See & Spray™ till europeiska förhållanden.

See & Spray™ stärker agronomiskt beslutsfattande           
Växtskyddssystemet See & Spray™ kan dokumentera tillämpningen av ogräsmedel via Gen4-monitorn i hytten. Detta sker genom att en täckningskarta skapas med information om exakt var ogräsmedel har tillämpats. Dokumentationen kan överföras till John Deere Operations Center™ via JDLink™. Bland annat kan man därigenom identifiera särskilt ogräsbemängda underområden för att optimera framtida åtgärder.

Tillgänglighet och maskinvara        
See & Spray™ Select finns redan tillgängligt för självgående sprutor i USA. Dessa maskiner kommer också att vara de första som marknadsförs med systemet i Centraleuropa under året. Från våren 2023 kommer See & Spray™ att finnas tillgängligt i begränsad omfattning för R900i-serien bogserade sprutor med 36 och 39 meter breda sprutramper i Europa. Därefter kommer systemet att erbjudas som tillval på olika Horst-tillverkade John Deere sprutor.

Följande komponenter behövs för användning av systemet på R900i bogserade sprutor:           

  • PowrSpray™ system
  • Tryckluftsstyrt ledningssystem
  • TerrainCommand™ Pro
  • Individuell munstyckskontroll
  • JDLink™ uppkoppling 
  • En Gen4-monitor
  • En StarFire™ 7000 positionsmottagare