Pressmeddelande   9 november 2022

Smart och stark

Nya 5ML-serien traktorer från John Deere

Field-Operations

I och med den nya 5ML-serien traktorer, med toppmodellen 5130ML, introducerar John Deere sina hittills kraftfullaste och mest intelligenta smala traktorer för arbete i högvärdesgrödor. 5ML-traktorerna kan utrustas med ett heltäckande John Deere teknikpaket för precisionslantbruk och leverera en max. effekt på 134 hk.

Smart – precisionslantbruk för högvärdesgrödor      
För att förenkla arbetet med specialgrödor, erbjuds ett heltäckande John Deere teknikpaket för precisionslantbruk med 5ML-serien. Bland de unika funktionerna finns ett integrerat AutoTrac™ guidningssystem, där traktorns instrumentpanel fungerar som monitor, vilket eliminerar behovet av en extra aktivering eller monitor speciellt för AutoTrac™. Därmed förekommer ingen extra kostnad. Utrustningen möjliggör för 5ML att kombinera olika steg i arbetet. Med det integrerade guidningssystemet kan förare även under långa arbetsdagar se till så att arbetet håller hög kvalitet, med fullt fokus på redskapen medan traktorn alltid ligger rätt i raderna.

Politiska beslut innebär att lantbrukare i allt högre utsträckning måste dokumentera arbetsprocessen, vilket ger en extra arbetsbelastning. Med en Gen4-monitor (tillval) på 5ML, kan varje del av traktorns arbete lätt dokumenteras och på ett säkert sätt överföras till den kostnadsfria John Deere Operations Center™. Här kan allt arbete övervakas, planeras och analyseras, vilket möjliggör för lantbrukaren att fatta välgrundade agronomiska beslut. Med 1-Click-Go-AutoSetup från John Deere, kan inställningarna för dokumentation och genomförande av olika steg i arbetet, t.ex. dosering av växtskyddsmedel, ställas in via Operations Center. Så snart som traktorn korsar en given fältgräns, laddas det förinställda jobbet i monitorn. Allt föraren behöver göra är att bekräfta inställningarna och påbörja arbetet. Därmed sparar 1-Click-Go-AutoSetup tid och säkrar felfri dokumentation.

Via John Deere Operations Center™ kan man med 5ML också utnyttja digitala lösningar från partnerföretag, som möjliggör ett platsspecifikt lantbruk specifikt för högvärdesgrödor. Det möjliggör riktad användning av insatsmedel, vilket minskar produktionskostnaderna. 5ML är en pionjär inom precisionslantbruk för högvärdesgrödor.

Dessutom kan 5ML-traktorns aktiva körtid utökas genom John Deeres system med uppkopplad support (Connected Support). Kunden ger sitt samtycke, varpå maskindata kontinuerligt analyseras på distans medan 5ML-traktorn är i drift. Upptäcks en avvikelse, informeras den lokala John Deere återförsäljaren automatiskt om detta. De meddelar i sin tur kunden om att något inte står rätt till, och att det riskerar att inverka på maskinens prestanda.

Stark – den kraftfullaste av de smala John Deere traktorerna

Den nya 5130ML-traktorn är utrustad med en 4-cylindrig, 4,5 liters John Deere PowerTech™ Plus motor, med en stabil vridmomentsökning på 30 % och en max. effekt på 134 hk. Den mekaniska PowrQuad™ Plus växellådan har fyra powershift växlar i varje växelgrupp, medan Powr8™ växellådan (tillval) har åtta. Vid gruppväxling väljs powershift-växeln automatiskt genom hastighetsanpassning. Detta och frikopplingsknappen som möjliggör gruppväxling utan koppling, gör att traktorn utmärker sig vad gäller komfort.

Det är inte bara motoreffekten som imponerar på 5ML-traktorn, utan även hydrauloljeflödet på 117 liter/min. Det gör att redskap med ett högt behov av hydraulkraft kan kopplas direkt till traktorns hydraulsystem, utan behov av en extern, krafuttagsdriven hydrualpump. Man kan också kombinera olika arbetsuppgifter, och spara tid genom att t.ex. beskära träd och bearbeta jorden samtidigt. Utöver det är traktorn frontlastarförberedd.

En speciell egenskap är den enastående lyftkapaciteten hos 5ML, totalt 4 900 kg vid trepunktslyftens kopplingar. Frontlyften har en kapacitet på 2 900 kg, med en nyttolast på 3 500 kg. Kombinationen hög nyttolast med max. lyftkapacitet möjliggör tillkoppling av stora redskap, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten.

Dessutom utmärker sig 5ML-serien genom den robusta konstruktionen.  Stänkskärmarna, bränsletanken och bakljusinfästningarna, liksom tätningarna för dörrarna, är tillverkade av stål, och är därför särskilt hållbara. Utformningen med släta kanter säkrar att grödor inte skadas vid körning i smala rader.

Säkerhet och komfort  
I hytten på 5ML finns en elektrisk joystick och en instrumentpanel med en stor LCD-skärm. Därmed har föraren utmärkt överblick över traktorinställningarna och upplever större komfort. Det är enkelt och bekvämt att kontrollera redskap med den elektriska joysticken. Med iTEC™ vändtegsautomatik förenklas arbetsprocessen märkbart för föraren vid vändning på vändtegen. Som tillval finns ett kategori 4 hyttfiltreringssystem (enligt EN 15695) som är integrerat i hyttaket och som skyddar mot damm samt skadliga aerosoler och ångor.

5ML-traktorerna kan beställas från januari 2023.