PRESSMEDDELANDE   5 september 2022

Vetskap om innehållet!

John Deere HarvestLab™ 3000 tillgänglig för tröskor

John Deere HarvestLab™ 3000 tillgänglig för tröskor

John Deere erbjuder nu HarvestLab™ 3000 för användning på S- och T-serien tröskor, vilket utökar tillämpningen av NIR-sensorn (nära infraröd reflektans) till fyra olika användningsområden, genom att den nu också kan användas för analys av raps och spannmål.

 HarvestLab™ 3000 är sedan tidigare känd från användning på självgående exakthackar och gödseltunnor, samt som stationär enhet. Nu finns den även tillgänglig som tillvalsutrustning för tröskor för ”Grain Sensing” (spannmålsanalys). Därmed kan lantbrukaren kontinuerligt och i realtid mäta beståndsdelar som är särskilt viktiga för att avgöra kvaliteten på vete, korn och raps. Förutom vattenhalt kan man nu fastställa proteinhalten i dessa sädesslag. Utöver det kan även stärkelsehalten i korn och oljehalten i raps mätas. Det innebär att lantbrukare får platsspecifik information om skördens kvalitet från de olika fälten, vilket ger särskilda fördelar:

  • Man kan med säkerhet bestämma om vetet håller så hög kvalitet att det kan användas till malning, eller om det bör användas som foder. Vetet kan delas upp och lagras efter kvalitet, vilket medger en mer riktad försäljning.
  • Man får bättre skördedokumentation tack vare informationen om kvaliteten vid varje enskild punkt på fältet.
  • Man kan jämföra sorter och utvärdera maskininställningar.
  • Man får en överblick över var på fältet olika näringsämnen (t.ex. kväve) framgångsrikt har omvandlats till protein/olja och gett hög avkastning, vilket möjliggör bättre planering av gödslingen under nästkommande säsong.

Så här fungerar det!

”Grain Sensing” är en fullt integrerad lösning som monteras på spannmålselevatorn. Följande komponenter behövs för användning på en tröska:

  • En HarvestLab™ 3000 NIR-sensor
  • En fältsats för montering av sensorn och nödvändig hårdvara
  • ”Grain Sensing”-kalibrering
  • En Gen4-monitor
  • Ett JDLink™ modem
  • En StarFire™ positionsmottagare

Innan kärnorna når tanken transporteras de framför HarvestLab™ 3000-sensorn av en motordriven skruv. StarFire™ positionsmottagaren ger möjlighet för platsspecifik data att genereras i Gen4-monitorn, med automatisk synkronisering med John&nbspDeere Operations Center™ via JDLink™. Här kan data från skörden granskas och analyseras med verktyg som Fältanalys. Det är också möjligt att ansluta Operations Center till program från andra samarbetspartners för att få ytterligare insikter, eller för att skapa tilldelningskartor för framtida användning. 

HarvestLab™ mätningarna ger ett gott stöd för lantbrukare när de ska bestämma framtida odling och gödningsbehovet. De ger också en mer rättvisande uppfattning om mängden näringsämnen (särskilt kväve) som extraheras under skörden. Informationen kan sedan användas för att beräkna en effektiv näringstilldelning för varje fältzon.

Avkastnings- och proteinkarta (höger) i Operations Center

 När blir den tillgänglig?

HarvestLab™ kommer att finnas tillgänglig för T-serien tröskor (för eftermontering på tröskor fr.o.m. modellår 2016) och S-serien tröskor (för eftermontering på alla S760-, S770-, S780-, S785- och S790-tröskor) fr.o.m. våren 2023 för användning under skördesäsongen.