PRESSRELEASER   25 januari 2021

Samarbete mellan John Deere och nystartade Solorrow

Digital precision med ny app

Mannheim, 25 januari 2021 – Med en ny platsspecifik app som utvecklats av det nystartade tyska företaget Solorrow, kan lantbrukare lätt skapa kartor för variabel mängdtilldelning av gödning och andra applikationer och dela dem med John Deere Operations Center.

Därifrån kan kartorna skickas trådlöst till maskinerna på fältet, för att möjliggöra exaktare tillämpningar för effektivare användning av gödnings- och växtskyddsmedel, och därigenom ett mer hållbart lantbruk.

Utvecklingen av programvara och appar blir allt viktigare för precisionslantbruket. Solorrow erbjuder en överkomlig och mycket enkel lösning, som innebär att användare snabbt kan identifiera fält med tillhörande gränser på en karta på surfplattan eller smartmobilen.

Baserat på fem år av ekologiska data, kan valda områden delas in i olika jordzoner, som sedan ligger till grund för tilldelningskartor för gödning och sprutning. Kartorna kan sedan skickas från appen till John Deere Operations Center, och också skickas trådlöst till ett lämpligt fordon. John Deere monitorn i hytten tar emot datan och meddelar sedan den ISOBUS-styrda gödselspridaren eller sprutan den platsspecifika tilldelningsmängden baserat på dess nuvarande position på fältet.

Interaktionen mellan Solorrow-appen och John Deeres teknik för precisionslantbruk har inte bara lantbruksmässiga fördelar. Samarbetet visar också att ett smidigt datautbyte mellan olika tillverkares programlösningar är både möjligt och praktiskt gångbart. Lantbrukare bibehåller också alltid den fulla kontrollen över den egna datan.

I och med den här nya appen samkör Solorrow och John Deere sina marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. Detta gör det möjligt för John Deere återförsäljare att erbjuda lantbrukare och maskinstationer ett ännu bredare sortiment av system för precisionslantbruk, och kunder har även framgent fördelar av de sedvanliga tjänsterna, som konsultverksamhet, driftsättning och teknisk support.