PRESSRELEASER   17 februari 2021

John Deere Machine Sync utökas

Traktorer och självgående exakthackar visar vägen

MANNHEIM, TYSKLAND (17 februari 2021) – John Deere Machine Sync (maskinsynkronisering) gör det möjligt för maskiner att utbyta data under gång och låta tröskförare kontrollera både traktorn och vagnen som kör bredvid tröskan. Detta unika system har nu utvecklats så att även självgående exakthackar och traktorer kan ta ledningen vid tömning och andra arbeten.

Machine Sync introducerades 2012, och John Deere är alltjämt den enda tillverkaren som erbjuder ett integrerat system. Tekniken är särskilt användbar vid arbete på natten och under långa arbetsdagar. Synkroniseringen baseras på satellitnavigering (GNSS) och låter tröskor automatiskt kontrollera hastighet och körriktning på traktor/vagn i förhållande till tröskan. Machine Sync gör därmed skördearbetet säkert och minskar förarstress. Systemet eliminerar också spill under tömningen och förhindrar skador på såväl maskiner som gröda, även i högre hastigheter.

Tekniken är inte förbehållen tröskor, utan gäller för allt skördearbete där vagnar kontinuerligt lastas med gröda. Detta visas av att John Deere Machine Sync nu även finns tillgänglig för självgående exakthackar och traktorer. I synnerhet kunder som arbetar med bogserade elevatormaskiner vid skörd av potatis, morötter och grönsaker kommer att ha god nytta av denna avancerade teknik. Systemet är också till stor hjälp för grönsaksodlare och ger betydande produktivitetsvinster vid sådd.

För användning av Machine Sync krävs JDLink™ telematiksystem, en StarFire™ positionsmottagare och en Gen 4 Premium-monitor med aktivering av automatik. De flesta kunder väljer till alla dessa komponenter direkt från fabrik när de beställer en ny traktor och/eller självgående maskin, men eftermonteringssatser finns också tillgängliga. För mer information, kontakta närmaste John Deere återförsäljare.