Bilder på både en modern John Deere traktor och originella stålplog

Vår historik

Vår historik

Ända sedan John Deere grundades 1837 har företaget levererat produkter och tjänster för att stödja dem som har rötterna i jorden. Läs mer om vårt förflutna, vad vi lär oss av det och hur vi använder det för att förbättra oss varje dag.

Lär dig mer om vår historik
 • 1837

  1837

  I Grand Detour, Illinois, hör John Deere talas om jordbrukarnas bekymmer över att den tjocka präriejorden inte lossnar från deras plogar, som är utformade för den sandiga jorden från USA:s östra del. Det gav Deere idén att framställa en vändskiva i polerat stål från ett trasigt sågverksblad.

 • 1838

  1838

  Smeden John Deere utvecklas till tillverkaren John Deere. Senare skulle han minnas att han byggde 10 plogar 1839, 75 plogar 1841 och 100 plogar 1842.

 • 1848

  1848

  Efter tio år i Grand Detour bildar John Deere ett nytt partnerskap och flyttar till Moline, som ligger vid Mississippifloden, med vattenkraft och transportmöjligheter. Hans moderna plogfabrik fördubblar produktionen året efter.

 • 1852

  1852

  John Deere köper ut sina partner efter oenighet om produktkvaliteten. När han konfronterades av sin partner med påståendet att kunderna skulle köpa vad de än tillverkade, svarade Deere: "De behöver inte ta vad vi tillverkar och någon annan kommer att slå oss och vi kommer att förlora vårt levebröd."

 • 1858

  1858

  Verksamheten vacklar under en nationsövergripande finansiell panik. Manövrering för att undvika konkurs flyttar om ägarskapet och ledningsarrangemanget. John Deere förblir ordförande men ledningsmakten övergår till den 21-årige Charles Deere. Han kommer att driva företaget under de kommande 49 åren.

 • 1863

  1863

  Deere lanserar Hawkeye Riding Cultivator, den första kultivatorn som går att sitta på. En av innovationerna är ett träpligg som går av när det stöter på ett hårt föremål och som på så sätt skyddar vändskivorna. Deere & Company kommer att lansera ett liknande koncept på plogar år 1950 med stenutlösare på plogåsen.

 • 1864

  1864

  John Deere får sitt första patent. Det är för vändskivorna som används för gjutjärnsplogarna. Ett till patent beviljas strax efter, ett tredje följer 1865.

 • 1868

  1868

  Efter 31 år som partnerskap eller enskilt företag bildas bolaget som Deere & Company. Det finns fyra ursprungliga aktieinnehavare, och John och Charles Deere äger 65 procent av aktierna.

 • 1869

  1869

  Charles Deere och entreprenören Alvah Mansur etablerar den första filialen i Kansas City, Missouri. Som delvis självständig återförsäljare fungerar filialen som föregångare till företagets nuvarande distributionsstruktur. Inom 20 år uppstår fem filialer över hela landet.

 • 1873

  1873

  John Deere blir vald till borgmästare i Moline, ett ämbete som han innehar i två år. Han verkar förtjänstfullt för att driva igenom förbättringar inom infrastrukturen, som t.ex. vägar, trottoarer, belysning och avlopp.

 • 1876

  1876

  Deere registrerar varumärket med den hoppande hjorten hos USA:s patentverk. Det är det varumärke som har används kontinuerligt under längst tid bland Fortune 500-företagen.

 • 1877

  1877

  Deere & Mansur Company bildas i Moline i syfte att tillverka majsplanteringsmaskiner. Som separat organisation från filialen i Kansas City med liknande namn skulle den bli en del av Deere & Company 1910. Idag tillverkas det fortfarande planteringsmaskiner på den ursprungliga platsen på John Deere Seeding, Moline, IL.

 • 1878

  1878

  Sulkyplogen Gilpin, som lanserades 1875, besegrar 50 andra plogar vid en tävling under världsutställningen i Paris, och vinner första priset, en Sevres-vas värd 1 000 franc. Antalet sålda enheter ökar till 5 198 året efter och når sin höjdpunkt 1883 med 7 824 exemplar.

 • 1881

  1881

  Deere & Company driftsätter det första kraftverket för elljus i Rock Island Country. En generator, 16 lampor, en omkopplare och 400 elborstar köptes från Brush Electric Company i Chicago och installerades för en totalkostnad på mer än 3 000 dollar. Verket genererade den första elen i området.

 • 1883

  1883

  De fem bäst säljande produkterna mellan 1879 och 1883 är handplogar, Gilpin-sulkyplogar, kultivatorer, vändskiveplogar och harvar. Handplogar står för mer enhetsförsäljning (224 062) än de andra fyra, sammanlagda.

 • 1886

  1886

  John Deere avlider i Moline vid 82 års ålder. Bara några månader innan berättade han för någon att det "under hans långa liv hade varit en stor tröst för honom att veta att han aldrig avsiktligt hade behandlat någon orättvist och aldrig släppt ut en dåligt tillverkad artikel på marknaden."

 • 1892

  1892

  John Froehlich testar den första bensindrivna traktorn. År 1918 skulle John Deere förvärva företagets efterträdare, Waterloo Gasoline Engine Company.

 • 1893

  1893

  Världsutställningen, World's Columbian Exposition, uppförs i Chicago. Charles Deere verkar som en av två företrädare för delstaten Illinois. Han beställer hjortstatyer i koppar, som man fortfarande ser idag utanför många John Deere-lokaler.

 • 1895

  1895

  The Furrow börjar utges som "En tidskrift för den amerikanska jordbrukaren." Tidskriftens läsekrets har växt till 4 miljoner fram till 1912. Idag publiceras den på 14 språk och blir läst i 115 länder, vilket gör den till världens mest spridda tidskrift om jordbruk.

 • 1907

  1907

  Den långtida ordföranden Charles Deere avlider och efterföljs av sin svärson William Butterworth. Under hans 21-åriga ämbetstid skulle årsförsäljningen öka från 4,5 miljoner till 61 miljoner dollar, och Deere skulle bli det ledande företaget i både skörde- och traktorbranschen.

 • 1908

  1908

  För att samordna exporten av utrustning över hela världen bildas John Deere Export Department i New York City. År 1911 blir Frank Silloway koncernchef och reser till Sydamerika, England, Frankrike, Österrike och Ryssland.

 • 1912

  1912

  Efter flera år med konsolideringar och förvärv omfattar Deere & Companys produktsortiment nu bl.a. planteringsmaskiner, transportfordon, släpvagnar, såmaskiner samt hö- och skördeutrustning. Försäljningen ökar från 5,2 miljoner dollar 1910 till 30,7 miljoner dollar 1913.

 • 1918

  1918

  John Deere ger sig in i traktorbranschen. Mitt i lanseringen av den fyrhjulsdrivna traktorn köper Deere Waterloo Gasoline Engine Company, tillverkare av Waterloo Boy-traktorerna. Företaget säljer 5 634 Waterloo Boy-traktorer under sitt första år.

 • 1920

  1920

  Den övermättade och spekulativa traktormarknaden leder till överproduktion och utbredda bedrägerier. Till följd av detta införs Nebraska Tractor Tests för att genomföra industriella prestandastandarder. I test nr 001 prövas en John Deere Waterloo Boy N traktor.

 • 1927

  1927

  Deere lanserar sin första tröska, den s.k. 35-hp nr 2, som finns med 12'- eller 16'-skärbord. Ett år senare tillägger Deere en mindre tröska, nr 1, med 8'-, 10'- eller 12'-knivbalk.

 • 1928

  1928

  William Butterworth utses till ordförande för US Chamber of Commerce. Charles Deere Wiman, en militärpilot som togs ur tjänst efter första världskriget, utnämns till verkställande direktör. Butterworth behåller inflytande genom den nyskapade befattningen som styrelseordförande.

 • 1931

  1931

  Som ett svar på den stora depressionens återverkan tar företaget upp reverser på 12 miljoner dollar från jordbrukare och förlänger betalningstiden för redan köpta traktorer och jordbruksmaskiner. Detta leder till att försäljningen minskar med 86 % mellan 1930 och 1932, men även till en stark lojalitet från jordbrukarnas sida.

 • 1934

  1934

  Trots det kärva ekonomiska läget fortsätter Deere att lansera nya produkter, bl.a. traktormodellen "A". Den liknande, men mindre modellen "B" produceras året efter. De här två modellerna produceras ända fram till 1952.

 • 1935

  1935

  Traktormodellen "DI", John Deeres första traktor enbart för industriell användning, lanseras.

 • 1937

  1937

  Efter den övervunna stora depressionen firar John Deere sitt 100-årsjubileum genom att för första gången i företagets historia överträffa 100 miljoner dollar i försäljningen.

 • 1938

  1938

  Industridesignern Henry Dreyfuss moderniserar "A"- och "B"-traktorerna i samarbete med Deere-ingenjörer. Intresset för attraktiv design förenas med traditionella nyttoinriktade värden som utmärkande för John Deere-produkter.

 • 1942

  1942

  Verkställande direktören Charles Deere Wiman accepterar ett uppdrag som arméöverste. Burton Peek efterträder honom som tillfällig koncernchef. Innan han återvänder till Deere 1944 leder Wiman under en kort tid jordbruksmaskin- och utrustningsdivisionen på War Production Board.

 • 1943

  1943

  Deere tillverkar militärtraktorer, ammunition, flygplansdelar samt frakt- och mobila tvättenheter under andra världskriget. John Deere-bataljonen, som består av anställda och återförsäljare, reparerar pansare i Belgien och Frankrike under kriget.

 • 1947

  1947

  Traktormodellen "M" byggs på nya John Deere Dubuque Works. Två år senare produceras "M"-modellen som en bandtraktor och får beteckningen "MC". När ett frontblad tillförs blir det en bandschaktare. Den mångsidiga produkten är en föregångare till John Deeres verksamheter inom konstruktion och skogsbruk.

 • 1950

  1950

  Bomullsskördaren nr 8 blir den första självgående maskinen för två rader på marknaden. Dess snabbroterande spindlar plockar bara bomullen från de mogna fruktkapslarna under två eller tre skördar.

 • 1954

  1954

  John Deere kombinerar skörde- och spritningsfunktionerna för första gången. Ett majsbord för två rader lanseras; tillsammans med den nya tröskan av modell 45 gör det det möjligt för jordbrukaren att skörda upp till 20 hektar majs i en enda omgång.

 • 1956

  1956

  Deere bygger en monteringsanläggning för mindre traktorer i Mexiko och köper majoritetsintressen i en tysk traktor- och skördetrösktillverkare med en mindre närvaro i Spanien. Idag gör John Deere affärer i hela världen, med verksamhet i 35 länder.

 • 1957

  1957

  14T-balpressen producerar välformade, garnbundna balar. Med branschnyheten Balkastare nr 1 kan korta rektangulära balar kastas i en vagn, vilket gör att höskörden för första gången kan utföras av en enda person.

 • 1958

  1958

  Deere lanserar den nya divisionen Industrial Equipment inklusive återförsäljning och en hel produktlinje med byggnadsutrustning. Bandtraktorn 440 är den första av företagets maskiner helt i gult som har byggts specifikt för industriella tillämpningar.

 • 1958

  1958

  John Deere Credit Company, finansiär av inrikes inköp av John Deere-utrustning, startar sin verksamhet. Det nya bolaget konsoliderar finansieringen för filialer och återförsäljare för att erbjuda mer effektiva och konkurrenskraftiga finansieringsmöjligheter.

 • 1960

  1960

  Fyra "New Generation of Power"-traktormodeller stjäl showen på Deere Day i Dallas. Den helt nya produktlinjen med fyr- och sexcylindriga traktorer har mer hästkrafter än de tvåcylindriga modeller som Deere har tillverkat i mer än 40 år.

 • 1963

  1963

  Divisionen Consumer Equipment, dagens grönytevård, gör entré på konsumentmarknaden med åkgräsklippare och trädgårdstraktorer, med tillbehör som gräsklippningsutrustning och snöslunga.

 • 1964

  1964

  Deere & Company Administrative Center, dagens världshuvudkontor, öppnas. Det har formgivits av den finsk-amerikanska arkitekten Eero Saarinen och kommer att få många arkitektoniska utmärkelser.

 • 1965

  1965

  John Deeres lunnare, Skidder 440, lyfter förarens komfort och säkerhet till en högre nivå, med skyddstak, sidoskydd och bensköld. Den är fyrhjulsdriven, har servostyrning, svänghjul med 42 hästkrafter och "5 ton av avancerad ingenjörskonst."

 • 1966

  1966

  John Deere introducerar det första kommersiellt tillgängliga överrullningsskyddet för jordbrukstraktorer. Senare delar företaget med sig av patentet för denna viktiga skyddsanordning utan vederlag.

 • 1967

  1967

  Tack vare ledade axlar kan förarna arbeta på sluttningar, på kompoststrängar och i diken samtidigt som bakhjulen står kvar på det fasta underlaget.

 • 1971

  1971

  Nothing Runs Like a Deere™ gör reklam för snöskotrar, en ny produkt från John Deere Horicon Works. Denna slogan lever vidare mycket längre än snöskotersortimentet, som säljs år 1984.

 • 1972

  1972

  Fyra nya "Generation II"-traktormodeller släpps ut på marknaden. De nya modellerna ger ökad säkerhet och komfort för föraren tack vare exklusiva förarskyddskåpor, s.k. Sound-Gard-stommar.

 • 1977

  1977

  John Deeres skördare, Tree Harvester 743, förenar gummidäckens hastighet med en boms räckvidd och banar väg för dagens moderna skördare.

 • 1979

  1979

  John Deere introducerar branschens första bomullsskördare för fyra rader. Fälttester visar att den kan öka en förares produktivitet med så mycket som 85 %.

 • 1987

  1987

  Deere firar sitt 150-årsjubileum. Fortsatt låga jordbruksinkomster och lägre försäljning för Deere leder till en nettoförlust på 99 miljoner dollar.

 • 1988

  1988

  Ett gemensamt företag bildas med japanska Hitachi för att montera grävmaskiner i USA.

 • 1992

  1992

  John Deere lanserar serien med Gator-motorredskap. 6x4-modellen rymmer 362 kg i sin lastenhet och kan transportera upp till 544 kg.

 • 1994

  1994

  Den nya traktorn i 8000-serien gör entré och sätter en ny standard för styrning, synlighet, manövrering och styrka. Med traktorn införs ett nytt patenterat chassi som är konstruerat för branschledande vändradier, en ny kraftöverföring och en moderniserad förarhytt.

 • 1996

  1996

  Deere erbjuder den första helintegrerade monitorn för övervakning av utfallet, GreenStar™-systemet, för alla Maximizer™-tröskor i 9000-serien. Den erbjuder direkt avläsning av utfall och fuktighet, justerade positionsuppgifter, databehandling, lagring och överföring samt övervakning av utfallet.

 • 1998

  1998

  Deere förvärvar Cameco Industries, tillverkare av skördeutrustning för sockerrör, och ingår ett partnerskap med Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. för att producera skördare som baseras på grävmaskiner. Deere-Hitachi partnerskapet tillverkar produkter i Kanada, Brasilien och USA.

 • 2000

  2000

  John Deere förvärvar Timberjack, en världsledande producent av skogsmaskiner, och Waratah, en tillverkare av skördaraggregat, och blir därmed den obestridda världsledaren inom skogsbruk. John Deere öppnar en ny traktoranläggning i närheten av Pune, Indien.

 • 2006

  2006

  John Deere Tianjin Works, en ny fabrik för kraftöverföringar, öppnar i Tianjin, Kina. Året efter förvärvar Deere en traktorfabrik i Ningbo, Kina.

 • 2009

  2009

  John Deere introducerar branschens första bomullsskördare som skapar runda bomullsbalar i farten. Den innovativa modellen erbjuder skördande utan uppehåll och bomull av högre kvalitet, vilket minskar behovet av annan utrustning för bomullsskörd på fältet.

 • 2010

  2010

  Deere är det första företag som levererar byggnadsutrustning med motorer med över 175 hästkrafter som uppfyller de strikta utsläppsstandarderna US Interim Tier 4. Deeres första sockerrörskördare för två rader lanseras på företagets hittills största produktlansering i Latinamerika.

 • 2012

  2012

  År 2012 fyller Deere & Company sitt 175-årsjubileum sedan företaget grundades. En innovativ respons till jordbrukarnas behov blev grunden till mer än 175 års engagemang för dem som har rötterna i jorden.

 • 2013

  2013

  "The Smithsonian Magazine" väljer John Deeres plog som ett av "101 Objects that Made America." Plogen valdes ut bland 137 miljoner artefakter i Smithsonians 19 museer och forskningscenter för att ingå i en lista över föremål som förändrade historiens gång i USA.

 • 2014

  2014

  John Deeres Intelligent Solutions Group ökar produktiviteten ytterligare genom att integrera teknik i utrustningen. Genom att använda produkter som samlar in, överför, lagrar och analyserar data kan kunderna uppfylla den växande världsbefolkningens behov.

 • Vägbyggnadsprodukter

  2017

  I slutet av 2017 förvärvade John Deere Wirtgen Group, den ledande tillverkaren inom hela världen inom vägbyggnadsindustrin. Wirtgen-koncernen kompletterar Deers produktlinje för byggmaterial, vilket förbättrar sin förmåga att betjäna kunder över hela världen.

Löpande hjort varumärke

John Deere varumärken

Varumärket med den hoppande hjorten som är en av världens mest igenkända företagslogotyper har varit en symbol för John Deere kvalitetsprodukter i över 135 år. Idag är det den längst använda företagslogotypen som något av de främsta 500 företagen någonsin haft. Här följer berättelsen om dess utveckling.