R962iSprutor

  • 6 200 liter nominell tankvolym
  • 620 liter sköljvattentank
  • Avancerad traktor/spruta ISOBUS-kommunikation
  • Huvudspak för styrning av sprutans viktigaste funktioner
  • Individuell munstyckskontroll för effektiv, lokaliserad tillämpning

Sprutkvalitet som imponerar

Intelligenta lösningar är ett smart sätt att uppnå precision och ökad produktivitet. Modell R952i har utrustats med en mängd intelligenta egenskaper och integrerade lösningar som gör att du sprutar snabbare, enklare och med större precision.

  • TerrainControl Pro förbättrar precision och spridning, och är speciellt användbart under kuperade förhållanden och på ojämna fält
  • Automatisk sektionsstyrning minskar både kostnaderna för insatsmedel och mängden växtskyddsmedel, genom att minimera mistor och överlappningar
  • AutoDilute stegvis utspädning och automatisk spolning av systemet minskar skador på grödan och förhindrar miljöförorening