IHC - Intelligent styrning av skördaraggregat

 

Intelligent styrning av skördaraggregat (IHC) gör förarens arbete enklare och förbättrar kvistningskvaliteten

Rätt inställning av kvistknivarnas tryck är ett grundläggande krav för god och exakt funktion för skördaraggregatet. Fastställandet av rätt inställningar baseras på ett antal variabler, t.ex. trädstorlek, trädslag och avverkningsförhållanden, så för att hitta rätt inställningar krävs erfarenhet och expertis.

Tillvalet IHC automatiserar delvis dessa inställningar och gör förarens arbete enklare. En sensor i skördaraggregatet mäter kraften med vilken trädet trycks mot skördaraggregatet och justerar kompressionstrycket för de övre kvistknivarna för bästa möjliga kvistningsresultat.

 

Fördelar med IHC

Kvistknivarnas tryckreglage håller kompressionen optimal under alla förhållanden. Rätt inställningar säkerställer god mätnoggrannhet och kvistningskvalitet såväl som låg bränsleförbrukning. IHC förbättrar också produktiviteten och hållbarheten för skördaraggregatet.

IHC i skördaraggregat

Bättre mätnoggrannhet

Kvistknivarnas kompressionskraft är alltid idealisk. Trädet komprimeras mot skördaraggregatet med exakt rätt kraft, vilket resulterar i en bra mätnoggrannhet. 

Skogsskördarförare på jobbet

Underlättar förarens arbete

Föraren ställer in önskad kraftnivå för kvistknivarna och IHC mäter kompressionskraften och justerar den automatiskt efter behov. 

Stockar

Utmärkt kvistningskvalitet

Trädet är inte barkat och eftersom knivkompressionen inte är överdriven är ytskiktet inte skadat och trädet behåller sin friskhet och höga mervärde. Dessutom lossas inte knivgreppet vid knutarna som ett resultat av ett för lågt knivtryck.

Skogsskördare i skogen

Tidsbesparingar

Det kan bli nödvändigt att ändra inställningarna för skördaraggregatet under arbetsdagen. Med IHC behöver inställningarna inte ändras lika mycket eftersom systemet automatiskt korrigerar dem. Och även om ändringar behövs, är justeringarna snabba och enkla.

Stockar i skogen

Bränsleeffektivitet

Med IHC undviks ett för högt kompressionstryck i kvistknivarna. När kniven pressas mot trädet med precis rätt kraft och inte för hårt, minskas onödig bränsleförbrukning.

Skördaraggregat i skogen

Tålighet

Med IHC-alternativet överbelastar inte kvistknivarnas kompressionstryck skördaraggregatet. Detta bevarar skördaraggregatets strukturer eftersom de inte utsätts för onödig stress.

 

IHC mäter och justerar kvistknivens funktion

Trädstorlek, förhållanden och arbetssätt påverkar hur mycket kraft som behövs för att stötta trädet. En kraftsensor i skördaraggregatet’Den övre kvistkniven mäter kontaktkraften mellan skördaraggregatet och trädet, och automatiseringen justerar kvistknivarnas kompression så att trädet komprimeras mot skördaraggregatet med exakt rätt kraft. 

När kunden tar emot maskinen är den förkonfigurerad med grundläggande, trädspecifika inställningar för kvistknivar, som föraren också kan ändra. 

Med IHC-alternativet har TimberMatic-styrsystemet en meny som används för att definiera IHC-systemets målnivåer för kontaktkraften mellan skördaraggregatet och den specifika trädtypen; baserat på dessa målnivåer justerar IHC kompressionskraften. Som startpunkt ställs kraftnivåerna in på neutralläge, vilket IHC sedan automatiskt ökar eller minskar baserat på inmatningssituationen.

Föraren behöver inte längre konstant justera skördaraggregatets inställningar när trädets egenskaper eller förhållanden ändras, eftersom IHC justerar kvistknivarnas kompressionstryck efter behov. Föraren får övervaka skördaraggregatets funktion och justera lämpliga kraftnivåer för IHC efter behov.

Skördaraggregat H212 arbetar

H212 för gallring

H212 är ett tvåhjulsdrivet skördaraggregat avsett för gallring, vilket gör det enkelt att arbeta även i täta skogar.

Skördaraggregat H423

H423 med fyra hjul

H423 är konstruerad för gallring och små träd.